Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Katedra Skarbowości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Skarbowości - Konferencje i seminaria
 

 KONFERENCJE I SEMINARIA

 

 

 

Katedra Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

ma zaszczyt zaprosić Państwa 

na seminarium naukowe pt.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie unijnej,

które odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10.00

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152.

    

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń

do dnia 13 marca 2019 r. na adres: kaska@sgh.waw.pl zatytułowanych „seminarium Katedry

Skarbowości”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedra Skarbowości,

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe pt.:


„Wpływ zmian demograficznych na stan finansów publicznych”


w dniu 14 maja 2018 r. o godz. 14.00

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, budynek G, sala 103.


Zapewne każdy słyszał hasło „ starzejące się społeczeństwo”. Z reguły pierwsze skojarzenie z tym zagadnieniem to problemy w systemie emerytalnym. Podczas seminarium naukowego, organizowanego przez Katedrę Skarbowości postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jaka jest skala problemów finansów publicznych związanych z niekorzystnymi przemianami demograficznymi? Czy można jeszcze przeciwdziałać niekorzystnym skutkom starzejącego się społeczeństwa? W czasie seminarium największą uwagę skupimy na zagrożeniach i szansach dla finansów systemu ochrony zdrowia oraz finansów systemu emerytalnego.


Program seminarium


 Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl do dnia 12 maja 2018 r.           


Materiały z seminarium


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katedra Skarbowości,
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH
ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe pt.:

"Instrumenty zwrotne w sektorze finansów publicznych”

Seminarium odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
ul. Wiśniowa 41, sala konferencyjna 49.

 
 

     Z roku na rok zauważalny jest rosnący udział instrumentów zwrotnych w procesie stymulowania rozwoju regionalnego w Polsce. Głównym źródłem finansowania preferencyjnych pożyczek, czy gwarancji są fundusze europejskie. Obecnie tylko z polityki spójności wartość kapitału dystrybułowanego w formule zwrotnej przekroczyła 10 mld zł i stale rośnie. Angażowanie tak dużych publicznych środków wymusza szereg pytań: Czy instrumenty zwrotne są bardziej efektywne niż dotacje? Czy w dobie niskich stóp procentowych są one realną pomocą dla przedsiębiorców? Czy powinny one wspierać również sektor publiczny, czy raczej powinny być ograniczone tylko do sektora prywatnego? Jakie problemy prawne i instytucjonalne hamują wykorzystanie tego typu form wsparcia? Czy łączenie usług finansowych, np. z doradztwem może zwiększyć ich efektywność? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają naukowcy i praktycy związani z tematem. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl do dnia 24 kwietnia 2018 r.

                                                                                                         Galeria


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Katedra Skarbowości,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ma zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt.: 
 
 
Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu
  
Konferencja odbędzie się
w dniu 21 listopada 2016 r.
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 162, Aula VII, budynek Główny.
 
 
Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do przedstawicieli środowiska naukowego
i akademickiego oraz praktyków reprezentujących instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego.
 
Naszym zamiarem jest stworzenie możliwości zaprezentowania dotychczasowych, także międzynarodowych doświadczeń i stanu wiedzy w zakresie związanym z:
• makro- i mikroekonomicznymi uwarunkowaniami utrzymania stabilności systemu finansowego,
• determinantami stabilności rynkowego systemu finansowego,
• uwarunkowaniami i przesłankami stabilności publicznego systemu finansowego,
• wyzwaniami wobec sektora rynkowego i publicznego w niestabilnym otoczeniu.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez przesłanie do 14 listopada 2016 r.
na adres e-mailowy: konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl karty zgłoszenia, którą przekazujemy
w załączeniu.
Opłacie podlega publikacja tekstu. Koszt ten wynosi 450 zł + VAT (23%). Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH „Studia i Prace” uprzejmie prosimy o przesłanie tekstu do dnia 11 września 2016 r.
Informacje dotyczące publikacji, w tym wymogi edytorskie, przesyłamy w załączeniu.
Mamy nadzieje, że przedsięwzięcie realizowane przez pracowników Katedry Skarbowości spotka się
z aprobatą i zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. 
 
 
 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Katedra Skarbowości,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe pt.:
 ​
„Stabilność rynkowego systemu finansowego w warunkach kryzysu”


Seminarium odbędzie się
w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 15.20
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
ul. Wiśniowa 41, sala konferencyjna 49.
 
 
 
Udział w seminarium jest bezpłatny.
 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres:
 do dnia 10 czerwca 2016 r.

 
______________________________________________________________________________________________________
 

Katedra Skarbowości,
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH
ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium naukowe pt.:

„Stabilność publicznego systemu finansowego w warunkach kryzysu”
 

Seminarium odbędzie się
w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 15.20
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
ul. Wiśniowa 41, sala konferencyjna 49.
 
 
 
Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl
do dnia 25 maja 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Katedra Skarbowości
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa na międzynarodowe seminarium naukowe pt:

 

"Sfera realna i system finansowy - relacje i uwarunkowania"


 Seminarium odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 11.00
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
al. Niepodległości 128, w sali 1A,w budynku C.

 

 Program konferencji -Sfera realna i system finansowy - relacje i uwarunkowania.pdfProgram konferencji -Sfera realna i system finansowy - relacje i uwarunkowania.pdf

 

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w tym spotkaniu.

 Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ​konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl do dnia 9 grudnia 2015 r.​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Katedra Skarbowości
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

serdecznie zaprasza Państwa na międzynarodową konferencję naukową  pt:


 
"Antykryzysowe i prorozwojowe instrumenty stabilności sektora finansów publicznych".


która odbędzie się 26 października 2015 roku o godz. 11.00,  
w sali 2B, w budynku C SGH, przy al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego i al. Niepodległości ).


Wspolczesne_Finanse_Publiczne.jpg


Zespół pracowników Katedry Skarbowości przygotował, dla studentów kierunków​ekonomicznych, nowy podręcznik pt. „Współczesne finanse publiczne”. Jest to dobra okazja do spotkania się w gronie specjalistów z dziedziny finansów, w tym
w szczególności finansów publicznych, finansów samorządowych oraz ubezpieczeń społecznych i podjęcia dyskusji na temat istotnych, jak również aktualnych zmian zachodzących w sektorze finansów publicznych w dobie kr​yzysów. Spotkanie ma służyć konstruktywnej wymianie myśli na temat stanu finansów publicznych i poszukiwaniu nowych rozwiązań instytucjonalnych w zmieniającym się otoczeniu.
​​Debata konferencyjna zostanie podzielona na dwa panele, jeden poświęcony będzie polityce fiskalnej, drugi skupi się na zagadnieniach systemu podatkowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o przesłanie maila zgłaszającego na adres: konferencja.skarbowosc@sgh.waw.pl

 


Będziemy zaszczyceni udziałem Państwa w seminarium i zabraniem głosu w przygotowywanej debacie.​
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenckie Koło Naukowe Finansów Publicznych
przy Katedrze Skarbowości
​Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie,
serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt.

"CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym"

Konferencja odbędzie sie 18 maja 2015
Poniżej zamieszczemy publikację pokonferencyjną. Zapraszamy Panśtwa do zapoznania się z nią.
 
 

Ogólnopolska konferencja naukowa
"CATALYsator – jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym" połączona 
z giełdą kooperacyjną,
odbędzie się 18 maja 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w sali 152 G (budynek główny, Al. Niepodległości 162).

Zapraszamy do 
zgłaszania artykułów do publikacji w ramach projektu pt.: "CATALYsator - jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym", współfinansowanego ze Stypendium im. Lesława A. Pagi. 
 
 

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminach podanych w zaproszeniu.

formularz recenzji - CATALYsator.pdfformularz recenzji - CATALYsator.pdfoświadczenie - CATALYsator.pdfoświadczenie - CATALYsator.pdfplakat CATALYsator.pdfplakat CATALYsator.pdframowy program konferencji - CATALYsator.pdframowy program konferencji - CATALYsator.pdfwytyczne redakcyjne do abstraktu i artykułu - CATALYsator.pdfwytyczne redakcyjne do abstraktu i artykułu - CATALYsator.pdfzaproszenie  - Catalysator.pdfzaproszenie - Catalysator.pdf

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Ministerstwo Gospodarski
oraz Katedra Skarbowości

Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie
mają zaszczyt poinformować o planowanej organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt
.


Finansowanie inwestycji w obszarzenergetyki Doświadczenia z realizacji PO IiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020


Konferencja odbędzie się 28 listopada 2014 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom finansowania inwestycji w obszarze energetyki, w szczególności ocenie dystrybucji środków europejskich w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

Zaproszenie do przesyłania publikacji

Link do rejestracji:

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Władze Dziekańskie
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie i pracownicy
Katedry Skarbowości

mają zaszczyt serdecznie zaprosić na międzynarodowe seminarium naukowe pt.

 „Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej"
 
które odbedzie się 3 kwietnia 2014 r. (czwartek) w godzinach 14.30-17.00 w budynku Kolegium Ekonomiczno-Społcznego, ul. Wiśniowa 41, w sali 49.
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
SKN Finansów Publicznych
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego,
jako Menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego,
zapraszają  Państwa na seminarium dla studentów i absolwentów pt.

"Dzień Dobry Biznes"

Seminarium odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie
Aula I, budynek C

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się poniżej:

 Dzień Dobry Biznes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Katedra Skarbowości
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
serdecznie zaprasza Państwa na  seminarium naukowe pt:

 
„Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego”
 
Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2013 r. w godz. 10:00-17.00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (nowy budynek SGH – bud. C) al. Niepodległości 128.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra Skarbowości
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 
zorganizowała w dniach 13-14 listopada 2012 r.
w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177
Jubileuszową konferencję naukową pt.
 
 
 Stabilność finansowa – instytucje, instrumenty,  uwarunkowania


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zamieszczone są poniżej: