Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Katedra Skarbowości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Skarbowości - Oferta dydaktyczna
 

 Kurs "Zarządzanie finansami osobistymi"

 
​Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z dwunastu komercyjnych kursów na temat zarządzania finansami osobistymi.
Szczegóły pod linkiem: LINK​
 

 Oferta dydaktyczna

 

Katedra Skarbowości zaprasza na PODYPLOMOWE STUDIA

Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych


 
Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Prof. dr hab. Agnieszka Alińska  
 • 233350-0003  Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 234720-0003  Instytucje sektora finansowego
 • 235930-0003  Instrumenty finansowe polityki publicznej
 • 110630-0003  Finanse
 • 131100-0003  Usługi finansowe 
 • 136550-0003  Bankowość spółdzielcza 
Seminaria dyplomowe
 • 190021   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290021   MGR ST MGR S-N MGR POP 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Stabilność systemu finansowego (w sektorze rynkowym i finansów publicznych); Kryzysy finansowe; Alternatywne finanse; Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego; Instytucje mikrofinansowe; Bankowość spółdzielcza w Polsce i w UE; Rozwiązania technologiczne w finansach (FinTech); Instrumenty finansowe polityki publicznej: Wybrane aspekty finansów publicznych i jednostek samorządu terytorialnego; 

2.      Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak  

 • 10630-0003  Finanse
 • 110630-0452  Finanse  
Seminaria dyplomowe
 • 291881  MGR ST
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

System bankowy - bankowość centralna i komercyjna. Polityka monetarna i budżetowa. Instytucje i instrumenty polityki monetarnej i budżetowej. Relacje między elementami polityki finansowej. Dostosowanie systemu bankowego i polityki monetarnej do wymogów wspólnoeuropejskich

3.      Dr Małgorzata Dworakowska  

 • 31340-1488  Finanse samorządu terytorialnego
 • 110460-1488  Makroekonomia I
 • 110470-1488  Makroekonomia II
 • 110500-1488  Mikroekonomia I
 • 110510-1488  Mikroekonomia II   

Seminaria dyplomowe

 • 190001   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001   MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Finanse publiczne. Publiczny system finansowy.

4.   Dr Joanna Marczakowska-Proczka  

 • 233060-0348  Budżet samorządowy
 • 224450-0348  Finanse publiczne
 • 120210-0348  Finanse publiczne
 • 230910-0348  Polityka budżetowa
 • 238740-0348 Zarzadzanie finansami w sektorze publicznym
 • 132500-0348  System podatkowy w Polsce
 • 222950-0348  Systemy podatkowe 
Seminaria dyplomowe
 • 191431 LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 291431 MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Finanse publiczne. Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym. Polski system podatkowy. Struktura dochodów i wydatków finansów publicznych. Zarządzanie długiem publicznym. Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porównania systemów podatkowych krajów UE i świata. Polityka budżetowa, budżet państwa, budżety JST. Polityka budżetowa UE. Współczesne finanse publiczne

5.    Dr Marcin Wajda  
 • 235910-1392  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • 120210-1392  Finanse publiczne
 • 110460-1392  Makroekonomia I
 • 110500-1392  Mikroekonomia I
 • 110510-1392  Mikroekonomia II  
Seminaria dyplomowe

190431   LIC ST LIC S-N LIC POP
290431   MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Obszar funkcjonowania publicznych instytucji finansowych. Publiczne programy pomocowe skierowane do MŚP lub sektora bankowego. Funkcjonowanie sektora nieregulowanego ze szczególnym uwzględnieniem systemu gwarancyjnego.


 

 Oferta Dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.