Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Katedra Skarbowości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Skarbowości - Oferta dydaktyczna
 

 Kurs "Zarządzanie finansami osobistymi"

 
​Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z dwunastu komercyjnych kursów na temat zarządzania finansami osobistymi.
Szczegóły pod linkiem: LINK​
 

 Oferta dydaktyczna

 

Katedra Skarbowości zaprasza na PODYPLOMOWE STUDIA

Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych


 
Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Prof. dr hab. Agnieszka Alińska  
 • 233350-0003  Kryzysy finansowe i stabilność finansowa
 • 234720-0003  Instytucje sektora finansowego
 • 235930-0003  Instrumenty finansowe polityki publicznej
 • 110630-0003  Finanse
 • 131100-0003  Usługi finansowe 
 • 136550-0003  Bankowość spółdzielcza 
Seminaria dyplomowe
 • 190021   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290021   MGR ST MGR S-N MGR POP 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Stabilność systemu finansowego (w sektorze rynkowym i finansów publicznych); Kryzysy finansowe; Alternatywne finanse; Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego; Instytucje mikrofinansowe; Bankowość spółdzielcza w Polsce i w UE; Rozwiązania technologiczne w finansach (FinTech); Instrumenty finansowe polityki publicznej: Wybrane aspekty finansów publicznych i jednostek samorządu terytorialnego; 

2.      Prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak  

 • 10630-0003  Finanse
 • 110630-0452  Finanse  
Seminaria dyplomowe
 • 291881  MGR ST
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

System bankowy - bankowość centralna i komercyjna. Polityka monetarna i budżetowa. Instytucje i instrumenty polityki monetarnej i budżetowej. Relacje między elementami polityki finansowej. Dostosowanie systemu bankowego i polityki monetarnej do wymogów wspólnoeuropejskich

3.      Dr Małgorzata Dworakowska  

 • 31340-1488  Finanse samorządu terytorialnego
 • 110460-1488  Makroekonomia I
 • 110470-1488  Makroekonomia II
 • 110500-1488  Mikroekonomia I
 • 110510-1488  Mikroekonomia II   

Seminaria dyplomowe

 • 190001   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001   MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Finanse publiczne. Publiczny system finansowy.

4.   Dr Joanna Marczakowska-Proczka  

 • 233060-0348  Budżet samorządowy
 • 224450-0348  Finanse publiczne
 • 120210-0348  Finanse publiczne
 • 230910-0348  Polityka budżetowa
 • 238740-0348 Zarzadzanie finansami w sektorze publicznym
 • 132500-0348  System podatkowy w Polsce
 • 222950-0348  Systemy podatkowe 
Seminaria dyplomowe
 • 191431 LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 291431 MGR ST MGR S-N MGR POP
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Finanse publiczne. Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym. Polski system podatkowy. Struktura dochodów i wydatków finansów publicznych. Zarządzanie długiem publicznym. Finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Porównania systemów podatkowych krajów UE i świata. Polityka budżetowa, budżet państwa, budżety JST. Polityka budżetowa UE. Współczesne finanse publiczne

5.    Dr Marcin Wajda  
 • 235910-1392  Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • 120210-1392  Finanse publiczne
 • 110460-1392  Makroekonomia I
 • 110500-1392  Mikroekonomia I
 • 110510-1392  Mikroekonomia II  
Seminaria dyplomowe

190431   LIC ST LIC S-N LIC POP
290431   MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Obszar funkcjonowania publicznych instytucji finansowych. Publiczne programy pomocowe skierowane do MŚP lub sektora bankowego. Funkcjonowanie sektora nieregulowanego ze szczególnym uwzględnieniem systemu gwarancyjnego.


 

 Studia podyplomowe