Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Analizy i Studia CASP

 

Analizy i Studia CASP to czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, wydawane przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych,  interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą, zlokalizowaną organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

W „Analizach i Studiach CASP zamieszczane są artykuły naukowe prezentujące ważne zagadnienia z zakresu podatków, prawa podatkowego, celnego oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego.

Celem czasopisma jest upowszechnianie problematyki podatkowej w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym w kręgach naukowych, eksperckich, jak i w społeczeństwie. Przedstawiane są w nim zagadnienia podatkowe w perspektywie interdyscyplinarnej, uwzględniającej prawne i ekonomiczne aspekty opodatkowania. Szczególny nacisk kładzie się w nim na komparatystykę: porównywanie danych empirycznych z rożnych państw Europy i Świata, przedstawianie problematyki związanej z podatkami w szerszym, międzynarodowym kontekście. Czasopismo zapewnia dostęp do najnowszych wyników badań wybitnych przedstawicieli doktryny podatkowej. Każde wydanie ma charakter tematyczny, poświęcony wybranemu aspektowi prawno-ekonomicznej analizy systemu prawa podatkowego i celnego Tworząc kolejne numery „Analiz i Studiów CASP” staramy się także reagować na najbardziej aktualne problemy i wyzwania dla teorii i praktyki prawnopodatkowej. M.in. jako jedni z pierwszych w tej części Europy zajęliśmy się tematyką opodatkowania kryptowalut, poświęcając temu tematowi, jeszcze w pierwszym półroczu 2019 r., cały numer naszego czasopisma.

„Analizy i Studia CASP” są wydawane w języku polskim i angielskim, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej oraz rozpowszechniane w ośrodkach naukowych na całym świecie, zgodnie z przyjętymi założeniami polityki open access.

Punktacja MNiSW: 70 pkt w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne.

Czasopismo znajduje się w bazach referencyjnych: BazEkon, ICM, CEJSH, Pol-index, CEON, CEEOL, ERIH PLUS.

https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/