Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Centrum Analiz i Studiów Podatkowych

 

Pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego współtworzą Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą, zlokalizowaną organizacyjnie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, która prowadzi i koordynuje analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł na poziomie Polski, Unii Europejskiej oraz na poziomie globalnym.

Misją Centrum jest:

 1. Poszerzanie i upowszechnianie naukowej i praktycznej wiedzy dotyczącej podatków i ceł w   wymiarze ekonomicznym, finansowym, prawnym oraz etycznym;

2. Dostarczanie wysoko wyspecjalizowanej i interdyscyplinarnej wiedzy na najwyższym, profesjonalnym poziomie oraz promowanie multidyscyplinarnych metod badawczych w analizach i studiach dotyczących podatków;

3.  Oferowanie - jako jednostka niezależna i apolityczna - wsparcia eksperckiego i analitycznego dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, ustawowych samorządów gospodarczych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i mediów, jak również podmiotów gospodarczych ściśle powiązanych ze Skarbem Państwa;

4.  Tworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma służyć wzmocnieniu relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. 

W ramach swojej działalności, CASP prowadzi badania i projekty naukowe, m.in. w ramach grantów na zlecenie Narodowego Centrum Nauki, organizuje studia podyplomowe we współpracy z czołowymi teoretykami i praktykami zagadnień prawnopodatkowych, wydaje czasopismo naukowe o profilu podatkowym „Analizy i Studia CASP” oraz doroczne raporty, poświęcone wybranym, najbardziej istotnym zagadnieniom z zakresu problematyki podatkowej.  

Koordynatorem CASP jest dr Monika Laskowska.

Zapraszamy na naszą stronę!