Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zakład Prawa Podatkowego

 
 
Zakład prowadzi rozległe badania naukowe dotyczące prawa podatkowego. Badania te skupione są zarówno na kwestiach dotyczących krajowej regulacji prawnej, jak i w szerokim stopniu uwzględniają kontekst międzynarodowy prawa podatkowego. Członkowie Zakładu podejmują badania o wymiarze interdyscyplinarnym, w istotnej mierze zabiegają przy tym o zachowanie odpowiednio bliskiego dystansu między teorią a praktyką. Prace naukowe prowadzone w ramach Zakładu uwzględniają zarówno kontekst ekonomiczny jak i prawny regulacji prawnej oraz praktyki stosowania prawa podatkowego. Badania naukowe Zakładu mają szeroki wymiar i przyjmują wiele perspektyw działania, w tym wymienione: aspekt krajowy i międzynarodowy, kontekst interdyscyplinarny, teoretyczny a także praktyczny.
 
 

 Informacje

 

UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER „ANALIZ I STUDIÓW CASP”.

UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER „ANALIZ I STUDIÓW CASP”.

więcej

Wirtualna wizyta studentów SGH w Naczelnym Sądzie Admin.

W dniu 24 maja 2022 r. studenci Szkoły Głównej Handlowej wzięli udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Podczas rozprawy online w Wydziale III Izby Finansowej NSA można było zapoznać się z dwoma sprawami, które dotyczyły prawa podatkowego. Studenci wysłuchali referatów wygłoszonych przez sędziów sprawozdawców, stanowisk pełnomocników oraz poznali ustne motywy rozstrzygnięć dokonanych przez Sąd. Po wszystkim zorganizowane zostało krótkie spotkanie poprzez aplikację MS Teams, podczas którego dr Adam Olczyk wyjaśnił proceduralne aspekty spraw."

więcej

Ukazał się nowy numer „Analiz i studiów CASP”.

Tom 12 Nr 2 (2021) publikujemy także w formie elektronicznej, w ramach otwartego dostępu pod adresem: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/issue/view/315

więcej

„Analizy i studia CASP” z nową, wyższą punktacją.

W dn. 21 grudnia 2021 r. opublikowano zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, prowadzony przez Ministra Edukacji i Nauki. Kwartalnikowi CASP przyznano 70 pkt.

więcej

O podatkach na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W trakcie inauguracji dorocznego Forum Ekonomicznego (Karpacz, 7 – 9 września 2021 r. ), eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali Raport SGH i Forum Ekonomicznego , w którym przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W skład zespołu, który przygotował część Raportu poświęconą zagadnieniom prawnopodatkowym, pn. „Reakcja polskiej polityki podatkowej kryzys związany z pandemią na tle państw Grupy Wyszehradzkiej”, weszli pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego: prof. Dominik Gajewski oraz dr Adam Olczyk.

więcej

Warsztaty studenckie z sędziami NSA

W maju 2021 r. przeprowadziliśmy 4 spotkania z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, zorganizowane przez z SKN Doradztwa Podatkowego SGH we współpracy z Zakładem Prawa Podatkowego. Opracowane przez sędziów Izby Finansowej NSA case studies oparto na kanwie aktualnie rozstrzyganych, praktycznych problemów prawa podatkowego. Naszymi wykładowcami byli: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska–Nowacka, Sędzia NSA dr Stefan Babiarz, Sędzia NSA dr Roman Wiatrowski, Sędzia NSA prof. Dominik Gajewski, dr Adam Olczyk.

więcej

UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER „ANALIZ I STUDIÓW CASP”.

UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER „ANALIZ I STUDIÓW CASP”.

więcej

Wirtualna wizyta studentów SGH w Naczelnym Sądzie Admin.

W dniu 24 maja 2022 r. studenci Szkoły Głównej Handlowej wzięli udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Podczas rozprawy online w Wydziale III Izby Finansowej NSA można było zapoznać się z dwoma sprawami, które dotyczyły prawa podatkowego. Studenci wysłuchali referatów wygłoszonych przez sędziów sprawozdawców, stanowisk pełnomocników oraz poznali ustne motywy rozstrzygnięć dokonanych przez Sąd. Po wszystkim zorganizowane zostało krótkie spotkanie poprzez aplikację MS Teams, podczas którego dr Adam Olczyk wyjaśnił proceduralne aspekty spraw."

więcej

Ukazał się nowy numer „Analiz i studiów CASP”.

Tom 12 Nr 2 (2021) publikujemy także w formie elektronicznej, w ramach otwartego dostępu pod adresem: https://econjournals.sgh.waw.pl/ASCASP/issue/view/315

więcej

„Analizy i studia CASP” z nową, wyższą punktacją.

W dn. 21 grudnia 2021 r. opublikowano zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, prowadzony przez Ministra Edukacji i Nauki. Kwartalnikowi CASP przyznano 70 pkt.

więcej

O podatkach na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W trakcie inauguracji dorocznego Forum Ekonomicznego (Karpacz, 7 – 9 września 2021 r. ), eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali Raport SGH i Forum Ekonomicznego , w którym przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W skład zespołu, który przygotował część Raportu poświęconą zagadnieniom prawnopodatkowym, pn. „Reakcja polskiej polityki podatkowej kryzys związany z pandemią na tle państw Grupy Wyszehradzkiej”, weszli pracownicy Zakładu Prawa Podatkowego: prof. Dominik Gajewski oraz dr Adam Olczyk.

więcej

Warsztaty studenckie z sędziami NSA

W maju 2021 r. przeprowadziliśmy 4 spotkania z udziałem sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, zorganizowane przez z SKN Doradztwa Podatkowego SGH we współpracy z Zakładem Prawa Podatkowego. Opracowane przez sędziów Izby Finansowej NSA case studies oparto na kanwie aktualnie rozstrzyganych, praktycznych problemów prawa podatkowego. Naszymi wykładowcami byli: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska–Nowacka, Sędzia NSA dr Stefan Babiarz, Sędzia NSA dr Roman Wiatrowski, Sędzia NSA prof. Dominik Gajewski, dr Adam Olczyk.

więcej

 
 
 

 Podgląd obrazu

 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik jednostki