Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Skład osobowy

 

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH


Kierownik Zakładu Prawa Podatkowego. Kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X). członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze  RP w latach 2014-2016; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP w latach 2016-2020. Specjalizuje się w międzynarodowym, unijnym i krajowym prawie podatkowym, interdyscyplinarnym prawie podatkowym oraz wysoko zaawansowanej inżynierii podatkowej. Autor ok. 190 publikacji naukowych, w tym 7 monografii z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709274878c28a047395ee6/current

Olczyk.JPGdr Adam Olczyk

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, radca prawny specjalizujący się w sprawach dotyczących prawa podatkowego, sekretarz redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył także studia na kierunku Filozofia (UŁ); przez lata związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym (starszy asystent sędziego w Izbie Finansowej); wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; specjalizuje się w kwestiach dotyczących prawa gospodarczego – prowadzi wykłady o tej tematyce, jest autorem licznych artykułów oraz rozdziałów monografii w tym zakresie; w tym zwłaszcza dotyczących prawa podatkowego oraz związanej z nim procedury (administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej), jest także autorem tekstów poświęconych zagadnieniom teorii i filozofii prawa.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7093d1878c28a0473b14d0/current

 

Kotlarz.jpgdr Marcin Kotlarz

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego, doktor nauk ekonomicznych (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują związki prawa z ekonomią, w szczególności w obszarze rynków finansowych, w sferze organizacji i zarządzania podmiotami rynkowymi a także wybrane aspekty tworzenia i funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji rynkowych. W ramach badań stricte prawniczych, zajmuje się teorią i praktyką prawa gospodarczego – prowadzi wykłady o tej tematyce, jest autorem artykułów z zakresu prawa cywilnego i bankowego.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7094f3878c28a0473c7c80/current

 

 

dr Artur BoguckiArtur_Bogucki_HS.jpg

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego.
Prawnik i ekonomista (finanse), doktor nauk prawnych, Legum Magister ekonomicznej analizy prawa (EMLE). Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz w zespole Global Governance, Regulation, Innovation, Digital Economy (GRID) w Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli. Specjalista w zakresie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa, wykorzystujący metodę do analizy zagadnień regulacyjnych i innowacyjnych w ramach prawa nowych technologii, prawa gospodarki cyfrowej, prawa medycznego, prawa konkurencji i prawa podatkowego. Wspierający w tym zakresie badania w ramach projektów realizowanych dla międzynarodowych instytucji sektora publicznego, spółek o globalnym zasięgu i organizacji pożytku publicznego wysokiego szczebla. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5ebee4cf752340254fc44735/current


3.jpeg

mgr Kamil Joński​

A​​​systent w Zakładzie Prawa Podatkowego, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2012-2016 ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny za sporządzanie Ocen Skutków Regulacji projektów aktów prawnych. W latach 2016-2017 pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS), od 2017 r. zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki realizowanych w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie instytucji publicznych, w szczególności sądownictwa powszechnego i administracyjnego, procesy formułowania i implementacji polityk publicznych, w tym polityki podatkowej, oraz proces stanowienia prawa


583F13E1-A1CB-4915-896D-4FB25452DEB8_4_5005_c(1).jpeg

dr Monika Laskowska 

Współpracownik w Zakładzie Prawa Podatkowego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; doradca podatkowy, członek Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; specjalizuje się w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, w tym cen transferowych; w 2019 roku wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie; zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; jako delegat krajowy uczestniczyła w obradach grupy roboczej OECD ds. cen transferowych; uczestnik Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej; była partnerką w jednej z firm doradczych tzw. wielkiej czwórki;  autorka artykułów, rozdziałów monografii, raportów oraz monografii poświęconych zagadnieniom międzynarodowego prawa podatkowego.