Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Skład osobowy

 dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH


Kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego jest prof. SGH dr hab. Dominik Gajewski.

Kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X). członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze  RP w latach 2014-2016; członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP w latach 2016-2020. Specjalizuje się w międzynarodowym, unijnym i krajowym prawie podatkowym, interdyscyplinarnym prawie podatkowym oraz wysoko zaawansowanej inżynierii podatkowej. Autor ok. 190 publikacji naukowych, w tym 7 monografii z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709274878c28a047395ee6/current

Olczyk.JPG

dr Adam Olczyk

adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego, radca prawny, doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne, sekretarz redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył także studia na kierunku Filozofia (UŁ); starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Finansowa); wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; specjalizuje się w kwestiach dotyczących prawa gospodarczego – prowadzi wykłady o tej tematyce, jest autorem licznych artykułów oraz rozdziałów monografii w tym zakresie; w tym zwłaszcza dotyczących prawa podatkowego oraz związanej z nim procedury (administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej), jest także autorem tekstów poświęconych zagadnieniom teorii i filozofii prawa.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7093d1878c28a0473b14d0/current

 

 

Kotlarz.jpg

dr Marcin Kotlarz

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego, doktor nauk ekonomicznych (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują związki prawa z ekonomią, w szczególności w obszarze rynków finansowych, w sferze organizacji i zarządzania podmiotami rynkowymi a także wybrane aspekty tworzenia i funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji rynkowych. W ramach badań stricte prawniczych, zajmuje się teorią i praktyką prawa gospodarczego – prowadzi wykłady o tej tematyce, jest autorem artykułów z zakresu prawa cywilnego i bankowego.Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7094f3878c28a0473c7c80/current

 

 


dr Artur BoguckiArtur_Bogucki_HS.jpg

Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego.
Prawnik i ekonomista (finanse), doktor nauk prawnych, Legum Magister ekonomicznej analizy prawa (EMLE). Adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz w zespole Global Governance, Regulation, Innovation, Digital Economy (GRID) w Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli. Specjalista w zakresie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa, wykorzystujący metodę do analizy zagadnień regulacyjnych i innowacyjnych w ramach prawa nowych technologii, prawa gospodarki cyfrowej, prawa medycznego, prawa konkurencji i prawa podatkowego. Wspierający w tym zakresie badania w ramach projektów realizowanych dla międzynarodowych instytucji sektora publicznego, spółek o globalnym zasięgu i organizacji pożytku publicznego wysokiego szczebla. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.


Wykaz publikacji:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5ebee4cf752340254fc44735/current