Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Instytut Prawa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Prawa Europejskiego - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 
Dyrektor Instytutu Prawa, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalność prawo europejskie (2014 r.) prof. SGH (2003), dr hab. nauk prawnych (UAM Poznań, 2002), dr nauk ekonomicznych (AE Poznań, 1996), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 1991 stypenysta Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Kopenhaskim (Wydział Prawa i Instytut Ekonomiczny), 1993-1994 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (na Kellstedt Graduate School of Business Administration, DePaul University, Chicago), 1999-2000 wykładowca Forvaltningshojskole w Kopenhadze. W SGH od 2001 r. ​ Autor 9 książek oraz ponad 250 innych opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego, a także administracji publicznej. Specjalizuje się w regulacji gospodarczej Unii Europejskiej, szczególnie w prawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Wykładał gościnnie na wielu uczelniach w kraju i za granicą, m. in. na Uniwersytecie im. Abaja w Ałmaty,  Danmarks Forvaltninghojskole w Kopenhadze-Frederiksbergu, na Delhausie University w Halifax, Carleton University w Ottawie i University of Toronto.Do października 2015 r. pełnił funkcje podsekretarza stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.​

Dominik Jan Gajewski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; dyrektor Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze  RP w latach 2014-2016; od 2016 powołany na czteroletnią kadencję do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania przy Ministrze Finansów RP; ekspert Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego UwB; absolwent Uniwersytetu - Central Lancashire w Wielkiej Brytanii; adwokat i radca prawny w latach 2002-2016; stypendysta Uniwersytetu Columbia NYC, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Uniwersytetu Paryskiego (Sorbonna X); autor ponad 150 publikacji naukowych (w tym 7 monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Analizy i Studia CASP"; specjalizuje się w interdyscyplinarnym prawie podatkowym, strategiach przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysokozaawansowanej inżynierii podatkowej.​

kontakt: Dominik.Gajewski@sgh.waw.pl

  • dr Tomasz Grzybowski 
     
    Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004), a także podyplomowego Studium podatków i prawa podatkowego (UW, 2006), doktor nauk prawnych (2011, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie podatkowym (zwłaszcza VAT i postępowanie podatkowe) oraz zagadnieniach z zakresu ustroju i postępowania przed sądami administracyjnymi, a także w teorii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykładni prawa i teorii orzekania. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w ww. zakresie.

            Wybrane publikacje – http://sgh-pl.academia.edu/TomaszGrzybowski​​

            kont​akt: ​Tomasz.Grzybowski@sgh.waw.pl​ 


  • ​dr Adam Olczyk
     
    Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Izbie Finansowej, bierze udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu ekonomicznej analizy prawa, autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz teorią i filozofią prawa (artykuły, rozdziały w monografiach), działa m.in. dla Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (SGH), jest także absolwentem studiów na kierunku Filozofia; specjalizuje się w kwestiach dotyczących podatków, procedury sądowoadministracyjnej oraz podatkowej, a także filozofii prawa.
kontakt: Adam.Olczyk@sgh.waw.pl

 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.