Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna prof. Artur Nowak-Far
KES - Katedra Prawa Europejskiego - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna Prof. zw dr hab. Artur Nowak-Far

 
Tematyka badań własnych
ekonomiczna analiza prawa, prawo gospodarcze UE, prawo techniczne (w tym jądrowe UE), administracja publiczna w UE, prawo UE w porządku krajowym; zarządzanie strategiczne (szczególnie w administracji), zarządzanie gospodarcze w UE, semiotyka prawa UE


Oferta dydaktyczna
210111-0410  Business Law

222771-0410  Economic Analysis of Constitutional and Administrative Law

222770-0410  Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego i administracyjnego

221171-0410  European Union Economic Law

121341-0410  European Union Legal System

222461-0410  Financial and Tax Law

222240-0410  Integracja walutowa

120471-0410  International Private Law 

222241-0410  Monetary Integration

221170-0410  Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

120470-0410  Prawo prywatne międzynarodowe 

121340-0410  System prawny Unii Europejskiej


Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
194321   LIC ST LIC S-N LIC POP 

294321   MGR ST MGR S-N MGR POP 


Problematyka proponowanych prac dyplomowych
Problematyka funkcjonowania przedsiębiorstw w skali między- narodowej - zagadnienia prawne i z zakresu zarządzania. Prawna odpowiedzialność eksporterów, importerów i sprzedaw- ców za wadliwe produkty (problematyka odpowiedzialności w prawie polskim, Unii Europejskiej i USA, łącznie z zagadnie- niem organizacji procesów projektowania i produkcji wyrobów w celu ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej). Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie. Bankowość centralna w UE. ​