Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katedra Polityki Publicznej

 
Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. 

Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. 

Rozwija bowiem projekty badań w tym zakresie, tworzy instrumenty służące analizie konkretnych działań i programów publicznych.

Rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka rynku pracy, polityka gospodarcza, energetyczna, kulturalna, itp. Do ich analizy wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych, od ekonomii po socjologię, psychologię, czy nauki o kulturze.  
 

 Informacje

 

Konferencja kończąca projekt o partycypacji pracowniczej

14 lipca 2022 r. w Sofii odbyła się konferencja końcowa w projekcie DIRECT II. Temat konferencji dotyczył tematu projektu, a jego celem była analiza i badanie zjawiska partycypacji w miejscu pracy jako warunku humanizowania procesu pracy i środowiska pracy w warunkach wprowadzania zmian technologicznych (DIRECT II VS/2020/0101).

więcej

Relacja z seminarium o kształtowaniu dobrego klimatu w pracy

27 maja 2022 r. odbyło się hybrydowe seminarium (w SGH i online) zorganizowane z inicjatywy Katedry Polityki Publicznej SGH w ramach europejskiego projektu badawczego DIRECT II. Spotkanie poświęcone było problematyce kształtowania dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psychospołecznych. Szersze tło dyskusji stanowiło zagadnienie zmagań o wysoką produktywność pracy w Polsce.

więcej

Polityki publiczne i zarządzanie relacjami z interesariuszam

Konferencja 3 czerwca 2022 /online/ POLITYKI PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI Organizatorzy: Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

więcej

 

 Oferta kształcenia w zakresie polityki publicznej, Studia II stopnia

 
obrazek_polityka publiczna.png

 
 

 Dyżury Pracowników

 

Uwaga: w czasie pandemii konsultacje odbywają się drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez aplikację MS Teams.

pokój 68, ul. Wiśniowa 41 

 
 

 Kierownik jednostki

 
 

 Wydarzenia