Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katedra Polityki Publicznej

 
Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. 

Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. 

Rozwija bowiem projekty badań w tym zakresie, tworzy instrumenty służące analizie konkretnych działań i programów publicznych.

Rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka rynku pracy, polityka gospodarcza, energetyczna, kulturalna, itp. Do ich analizy wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych, od ekonomii po socjologię, psychologię, czy nauki o kulturze.  
 

 Informacje

 

Grant dla czasopisma „Studia z Polityki Publicznej”

Miło nam poinformować, że czasopismo „Studia z Polityki Publicznej” otrzyma wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Rozwój czasopism naukowych”.

więcej

Wokół życia i dorobku prof. Jacka Szlachty

28 września 2022 r. w Katedrze Polityki Publicznej odbyło się zebranie naukowe, którego celem było podsumowanie pracy w kończącym się roku akademickim oraz plany na rok kolejny. Podsumowanie w sposób szczególny koncentrowało się na osobie Pana prof. Jacka Szlachty. Z tego też powodu uczestnikiem zebrania był także Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego prof. Piotr Błędowski. Była po temu szczególna okazja, gdyż Pan Profesor Jacek Szlachta w czerwcu br. podczas Święta SGH został uhonorowany odznaką „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”. Odznaczenie przyznawane jest szczególnie zasłużonym pracownikom za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz naszej uczelni.

więcej

Konferencja kończąca projekt o partycypacji pracowniczej

14 lipca 2022 r. w Sofii odbyła się konferencja końcowa w projekcie DIRECT II. Temat konferencji dotyczył tematu projektu, a jego celem była analiza i badanie zjawiska partycypacji w miejscu pracy jako warunku humanizowania procesu pracy i środowiska pracy w warunkach wprowadzania zmian technologicznych (DIRECT II VS/2020/0101).

więcej

 

 Oferta kształcenia w zakresie polityki publicznej, Studia II stopnia

 
obrazek_polityka publiczna.png

 
 

 Dyżury Pracowników

 

Uwaga: w czasie pandemii konsultacje odbywają się drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez aplikację MS Teams.

pokój 68, ul. Wiśniowa 41 

 
 

 Kierownik jednostki

 
 

 Wydarzenia