Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Polityki Publicznej : Katedra Polityki Publicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Polityki Publicznej
 

 Katedra Polityki Publicznej

 
Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. 

Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. 

Rozwija bowiem projekty badań w tym zakresie, tworzy instrumenty służące analizie konkretnych działań i programów publicznych.

Rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka rynku pracy, polityka gospodarcza, energetyczna, kulturalna, itp. Do ich analizy wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych, od ekonomii po socjologię, psychologię, czy nauki o kulturze.  
 

 Informacje

 

Nowa książka Andrzeja Zybały

Książka nosi tytuł „Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości” (Oficyna Wydawnicza SGH). Przynosi głównie analizę zagadnienia partycypacji bezpośredniej pracowników, czyli zagadnienia zaangażowania pracowników w miejscu pracy.

więcej

Cykl seminariów online: Polska i świat po pandemii

Katedra Polityki Publicznej SGH od połowy marca br. realizuje cykl spotkań seminaryjnych online, w trakcie których dyskutowany jest przebieg pandemii w kraju i zagranicą. Zespół Katedry uznał, że pandemia stała się zjawiskiem/zdarzeniem, które przeformatowuje niemal całe życie społeczne i gospodarcze. Wymaga zatem pogłębionych i wszechstronnych analiz z wykorzystaniem pojęć polityki/interwencji publicznej. Pragnie również stymulować proces sukcesywnego wytwarzania rekomendacji do działania dla decydentów.

więcej

Rozpoczęcie realizacji projektu DIRECT II

W dniach 24-25 lutego w Sofii odbyło się pierwsze spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum badawczego, które rozpoczyna realizację dwuletniego projektu DIRECT II. Konsorcjum złożone jest z ośrodków z 7 państw UE, a w jego skład wchodzi również zespół badaczy z Katedry Polityki Publicznej SGH.

więcej

 

 Oferta kształcenia w zakresie polityki publicznej, Studia II stopnia

 
obrazek_polityka publiczna.png

 
 

 Dyżury Pracowników

 

Uwaga: w czasie pandemii konsultacje odbywają się drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez aplikację MS Teams.

pokój 68, ul. Wiśniowa 41 

 
 

 Kierownik jednostki

 
 

 Wydarzenia