Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Polityki Publicznej : Katedra Polityki Publicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Polityki Publicznej
 

 Katedra Polityki Publicznej

 
Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. 

Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. 

Rozwija bowiem projekty badań w tym zakresie, tworzy instrumenty służące analizie konkretnych działań i programów publicznych.

Rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka rynku pracy, polityka gospodarcza, energetyczna, kulturalna, itp. Do ich analizy wykorzystuje wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych, od ekonomii po socjologię, psychologię, czy nauki o kulturze.  
 

 Informacje

 

Dyskusja 04.02: Partycypacja pracownicza i humanizacja pracy

Katedra Polityki Publicznej SGH serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej dyskusji Okrągłego Stołu poświęconej partycypacji pracowniczej i humanizacji pracy (4 luty 2022 r., godz. 10:00–14:00, online).

więcej

Relacja z seminarium o partycypacji pracowniczej

Katedra Polityki Publicznej SGH przeprowadziła 26 listopada 2021 r. seminarium pt. “Niewykorzystane źródła konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Dialog społeczny - partnerzy społeczni wobec partycypacji w miejscu pracy i humanizacji pracy”.

więcej

Studia z Polityki Publicznej – 70 punktów w nowym wykazie

​Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” wydawany od 2014 r. przez KES SGH uzyskał podwyższenie punktacji do 70 pkt., co zostało ogłoszone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

więcej

 

 Oferta kształcenia w zakresie polityki publicznej, Studia II stopnia

 
obrazek_polityka publiczna.png

 
 

 Dyżury Pracowników

 

Uwaga: w czasie pandemii konsultacje odbywają się drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez aplikację MS Teams.

pokój 68, ul. Wiśniowa 41 

 
 

 Kierownik jednostki

 
 

 Wydarzenia