Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Polityki Publicznej :
Katedra Polityki Publicznej

Cykl seminariów online: Polska i świat po pandemii

2020-05-18 kategoria: informacja 

Katedra Polityki Publicznej SGH od połowy marca br. realizuje cykl spotkań seminaryjnych online, w trakcie których dyskutowany jest przebieg pandemii w kraju i zagranicą. Zespół Katedry uznał, że pandemia stała się zjawiskiem/zdarzeniem, które przeformatowuje niemal całe życie społeczne i gospodarcze. Wymaga zatem pogłębionych i wszechstronnych analiz z wykorzystaniem pojęć polityki/interwencji publicznej. Pragnie również stymulować proces sukcesywnego wytwarzania rekomendacji do działania dla decydentów.

Seminaria stanowią kontynuację cyklicznych otwartych debat Katedry Polityki Publicznej. Pierwsze spotkanie online odbyło się 18 marca i dotyczyło wybranych teorii w polityce publicznej. Podczas kolejnych zespół katedry skoncentrował się już na bieżącym monitorowaniu i analizowaniu przebiegu i oddziaływań trwającej pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. W Polsce w połowie marca ogłoszono po raz pierwszy znaczne obostrzenia dotyczące możliwości poruszania się i funkcjonowania wielu instytucji, w tym szkół.

W dyskusjach uczestniczą nie tylko eksperci, ale również członkowie społeczności akademickiej SGH oraz wszyscy zainteresowani podjętym tematem goście.

Informacje o planowanych seminariach online są publikowane: w kalendarzu SGH, newsletterze SGH, „Gazecie SGH”, na profilu Katedry Polityki Publicznej na Facebooku, na profilu Kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies na Facebooku oraz w zespole Seminarium Katedry Polityki Publicznej za pośrednictwem programu MS Teams.

Zespół Katedry Polityki Publicznej zaprasza zainteresowane osoby do przesyłania propozycji zgłoszeń tematów wystąpień na kolejne seminaria (kppb@sgh.waw.pl).


Poniżej prezentujemy tematy podjęte podczas seminariów online cyklu „Polska i świat po pandemii”.


Seminarium 1 (25.03.2020): Pakiet antykryzysowy w Polsce

Referat:

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH, abarto1@sgh.waw.pl), dr Krzysztof Księżopolski (KPP, KES, SGH, kksiez@sgh.waw.pl) – Tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

 

Seminarium 2 (01.04.2020): Pakiety antykryzysowe w Europie

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referat:

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH) – Tarcza antykryzysowa. Działania Komisji Europejskiej i rządów wybranych państw

Seminarium 3 (15.04.2020): Analiza bieżącej sytuacji pandemicznej

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH) – Świat w koronokryzysie… Co na czeka jeśli opanujemy pandemię?

- dr Krzysztof Księżopolski (KPP, KES, SGH) – Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w czasie i po pandemii

- dr Andrzej Klimczuk (KPP, KES, SGH, aklimcz@sgh.waw.pl) – Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, rządomyślności i innowacji politycznych. W kierunku współzarządzania i transformacji systemów społeczno-gospodarczych. Część 1: Ryzyko pandemii i zarządzanie ryzykiem

Relacja:

Prof. Andrzej Zybała (azybal@sgh.waw.pl), „Cykl spotkań online poświęconych skutkom pandemii w Polsce”, Gazeta SGH, 17.04.2020.

 

Seminarium 4 (22.04.2020): „Odmrażanie”

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH) – Świat w odmrożeniu… Jaki sposób na koronakryzys mają wybrane gospodarki?

- dr Anna Horodecka (KAE, KES, SGH, ahorod@sgh.waw.pl) – Konsumpcja zrównoważona w kontekście COVID-19. W kierunku konsumpcji kolektywnej? 

- dr Andrzej Klimczuk (KPP, KES, SGH) – Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka… Część 2: Współzarządzanie i transformacja systemów społeczno-gospodarczych

Relacja:

Prof. Andrzej Zybała, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: ‘odmrażanie’”, Gazeta SGH, 27.04.2020.

 

Seminarium 5 (29.04.2020): Koszty społeczne i solidarność społeczna

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- dr Rafał Bakalarczyk (ekspert niezależny, raf_19@o2.pl), mgr Magdalena Kocejko (KPP, KES, SGH, magdalena.kocejko@gmail.com) – Społeczne koszty pandemii – sytuacja grup dyskryminowanych

- mgr Radosław Sadowski (Szkoła Doktorska, SGH) – Bliski Wschód w obliczu pandemii COVID-19

- dr Andrzej Klimczuk (KPP, KES, SGH) – Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka… Część 3: Innowacje polityczne

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: koszty społeczne i solidarność społeczna”, Gazeta SGH, 04.05.2020.

 

Seminarium 6 (04.05.2020): Sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem

Program i opis wydarzenia na Facebooku 

Referaty:

- prof. Maciej J. Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, macnowak@zut.edu.pl) – Polityka przestrzenna w czasie kryzysu

- dr Łukasz Świetlikowski (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lukasz.swietlikowski@wp.pl) – Plan działań oszczędnościowych w służbie cywilnej

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH) – Tarcza antykryzysowa 1.0-3.0 i Tarcza finansowa – stan realizacji

- prof. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski, s.konstanczak@ifil.uz.zgora.pl) – Pandemia jako doświadczenie zbiorowe. O typowych i ponadczasowych reakcjach społeczeństw na zagrożenia zdrowotne

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: sprawne zarządzanie państwem i społeczeństwem”, Gazeta SGH, 11.05.2020.

 

Seminarium 7 (13.05.2020): Kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- prof. Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dominik.antonowicz@uni.torun.pl) – Szkolnictwo wyższe po kryzysie pandemicznym. Nowe wyzwania wobec polityki publicznej

- prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki, agnieszka.dziedziczak@uni.lodz.pl) – Kultura akademicka w czasach pre-, peri- i postpandemii

- dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, pedgds@univ.gda.pl) – Edukacyjny chaos. Doświadczenia pandemii jako szansa na rozwój kompetencji przyszłości

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: kryzys edukacyjny – oświata i szkolnictwo wyższe”, Gazeta SGH, 18.05.2020.

 

Seminarium 8 (20.05.2020): Nastroje społeczno-gospodarcze

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- dr Artur Bartoszewicz (KPP, KES, SGH) – Aktualny stan wdrażania rządowego programu antykryzysowego w Polsce oraz tymczasowe środki pomocy Komisji Europejskiej

- dr Andrzej Klimczuk (KPP, KES, SGH) – Nastroje społeczne w czasie pandemii koronawirusa w świetle badań opinii publicznej. Polska i świat

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: nastroje społeczno-gospodarcze”, Gazeta SGH, 27.05.2020.

Dr Andrzej Klimczuk, „Nastroje społeczne w dół. Czego w postpandemicznej rzeczywistości obawiamy się najbardziej?”, Gazeta SGH, 27.05.2020.


Seminarium 9 (27.05.2020): Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- prof. Violetta Korporowicz (IGS, KES, SGH, vkorpo@sgh.waw.pl) – Polska i świat po pandemii? Polska ochrona zdrowia

- dr Iwona Wrześniewska-Wal (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, idrwal@yahoo.com) – Zmiany w ochronie zdrowia w związku z COVID-19

- mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (Wspólnik KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, paulina.kieszkowska-knapik@krklegal.pl) – Pandemia COVID-19 w systemie ochrony zdrowia z perspektywy praktyki adwokackiej

- dr Marek Woch (Centrum Społecznej Demokracji, m.woch4@wp.pl) – System Ochrony Zdrowia 2.0 w Polsce, czyli Ministerstwo Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Czy polski system ochrony zdrowia da się uzdrowić?”, Gazeta SGH, 03.06.2020.


Seminarium 10 (03.06.2020): Rozwój i kultura

Program i opis wydarzenia na Facebooku

Referaty:

- prof. Filip Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, filip.kaczmarek@ue.poznan.pl) – Skutki pandemii dla globalnej agendy rozwojowej

- dr Anna Anetta Janowska (KPP, KES, SGH, ajanows@sgh.waw.pl) – Kultura się (nie) liczy

Relacja:

Dr Andrzej Klimczuk, „Seminarium online: Polska i świat po pandemii: Rozwój i kultura”, Gazeta SGH, 08.06.2020.

Dr Anetta Janowska, „Kultura się (nie) liczy?”, Gazeta SGH, 12.06.2020.​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia