Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Zaproszenie na seminarium o partycypacji w zakładach pracy

2017-09-29 kategoria: konferencja 

Katedra Polityki Publicznej KES SGH organizuje w marcu 2018 r. seminarium poświęcone problemagtyce partycypacji pracowniczej. Zapraszamy do zgłaszania referantów. Szczegółowa data zostanie przekazana  wkrótce.

Seminarium organizowane jest ​w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską (VS/2016/0305). 

Projekt nosi on nazwę - Development of Direct Workers Participation and its  Impact on Industrial Relations at Company Level (2017-2018).

W projekcie – oprócz badaczy w SGH -  uczestnicą badacze z W. Brytanii, Włoch, Bułgarii, Cypru i Irlandii. 

Projekt ma na celu zbadanie skali i charakterystyki występowania zjawiska bezpośredniej partycypacji na poziomie zakładów pracy (na podstawie danych zastanych i badań empirycznych).

Efektem projektu będzie m.in. raport obrazujący to zjawisko w powyższych państwach. Kierownikiem projektu z SGH jest prof. A. Zybała. Problematyką badawczą kieruje dr Rafał Towalski.

Przykładowy krąg zagadnień, które będą poruszane - czynniki, które współkształtują partycypację:

1.       czynniki kulturowe 

·         czynniki (długiego trwania) wpływające na skłonność do praktykowania partycypacji bądź jej ograniczania;

·         czynniki mentalne, wartości i wzorce zachowań widoczne przedsiębiorstwach i instytucjach;

·         czynniki w formie nurtów tradycji, które są obecne w danym społeczeństwie, a mogą wpływać na partycypację, np. tradycje pozytywizmu, czy romantyzmu, sarmatyzmu, wzorców religijności itp.,

2.       czynniki społeczne

·           czynniki wpływające na partycypację, a związane z praktykowanymi formami artykulacji interesów grupowych;

·           partycypacja jako wypadkowa sposobów działania grup interesów i dążeń do realizacji celów grupowych,

3.       czynniki socjologiczne 

czynniki w postaci określonych typów więzi społecznych właściwych dla danej zbiorowości, które współdecydują o zdolność do partycypacji;
relacje i więzi z określonym poziomem zaufania, lojalności, konsensualności versus konfrontacyjności, konfliktu itp.,

4.       czynniki ekonomiczne

partycypacja jako mechanizm służący poprawie wydajności w przedsiębiorstwach; 
wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na stosowanie praktyk partycypacyjnych,

5.       czynniki zarządcze
praktyki menedżerów i załóg w wykorzystywaniu instrumentów partycypacji w dążeniu do osiągania założonych przez firmy celów biznesowych;
czynniki związane z przyjętym metodami zarządzania zasobami ludzkimi w firmach,

6.       czynniki historyczne
rozwój form partycypacji w Polsce w różnych okresach czasu i w wybranych krajach; doświadczenia w stosowaniu określonych form partycypacji i ich ewolucja,

7.       czynniki polityczne

znaczenie instytucji politycznych danego kraju (modele demokracji i modele ustrojowe) dla rozwoju partycypacji,

8.       czynniki formalno-prawne

znaczenie regulacji prawnych określających formy partycypacji

9.       czynniki polityki państwa (public policy),

wpływ polityki państwa na stan i rozwój partycypacji pracowniczej,

10.   czynniki korporacyjne
wpływu modelu dialogu społecznego i typu stosunków przemysłowych na rozwój partycypacji na poziomie firm i instytucji publicznych,

11.   filozoficzno-moralne
partycypacja jako wyraz realizacji określonych wartości i dążeń moralnych;
partycypacja jako wyraz określonej koncepcji człowieka i społeczeństwa. ​ 


Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.