Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Polityki Publicznej :
Katedra Polityki Publicznej

Seminarium: Związki zawodowe – wyzwania, szanse i bariery

2019-04-25 kategoria: informacja konferencja panel 

Katedra Polityki Publicznej SGH zaprasza na doroczne seminarium pt. „Związki zawodowe  – wyzwania, szanse i bariery”. Odbędzie się ono 14 czerwca (piątek) w gmachu SGH, w godzinach 11.00-15.00. 

W programie przedstawione zostaną najnowsze dane obrazujące pozycję związków zawodowych w środowisku pracowniczym (m.in. członkostwo) i inne zjawiska, które są kluczowe dla zdolności związków do efektywnego działania. Omówione zostaną najważniejsze wyzwania i szanse na rozwój ruchu pracowniczego.

W programie zaplanowano dwa panele dyskusyjne z udziałem wiodących uczonych i ekspertów.

Panel I.  Ruch związkowy w zmieniających się okolicznościach – odnowa czy status quo?

Skład: Jan Czarzasty (moderator), Dominik Owczarek, Jacek Sroka, Rafał Towalski, Agnieszka Skruczaj​, Janusz Gołąb, Robert Sobiech 

1. strategie związków w zakresie podniesienia uzwiązkowienia, w Polsce i w innych krajach (związki w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym i polskim (państwowe i prywatne),

2. stan stosunków pracy w ostatnich latach, stan dialogu społecznego i działanie instytucji dialogu, 

3. partycypacja pracownicza (rady pracownicze, europejskie rady zakładowe, reprezentacja pracownicza na poziomie rad nadzorczych i w innych formach),

4. przyczyny umarzania  spraw kierowanych do Prokuratury w przypadku łamania Ustawy o związkach zawodowych odnośnie działaczy związkowych,

5. związki zawodowe - strategie obecności w mediach.


Panel II. Rosnąca fala imigracyjna pracowników zagranicznych na polskim rynku pracy. Związki zawodowe wobec tego zjawiska.

Skład: Barbara Surdykowska (moderator)Andrzej Zybała, Agnieszka Kulesa, Monika Szulecka, Michał Drozdek

1. zagraniczna siła robocza na polskim rynku pracy,

2. zjawisko tworzenia przez pracodawców niskopłatnych miejsc pracy; zjawisko i skala krótkoterminowych umów o pracę,

3.  zmiany w prawie pracy, respektowanie prawa pracy.


Termin seminarium – 14 czerwiec 2019, piątek, g. 11.00-15.00

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Al. Niepodległości 162

Zapewniamy: przekąski, napoje, lunch,

Osoby do kontaktu:  Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, 604 234 827

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: azybal@sgh.waw.pl

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia