Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Polityki Publicznej :
Katedra Polityki Publicznej

Nowa książka Andrzeja Zybały

2020-05-29 kategoria: informacja 

Książka nosi tytuł „Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości” (Oficyna Wydawnicza SGH).  Przynosi głównie analizę zagadnienia partycypacji bezpośredniej pracowników, czyli zagadnienia zaangażowania pracowników w miejscu pracy.

Mowa o tym na ile pracownicy i menedżerowie układają wzajemne relacje w oparciu o konsensus w sprawach swoich zakładów pracy, na ile menedżerowie mają skłonność, aby podwładni współdecydowali, na ile konsultują się z nimi w sprawach sposobu wykonywania pracy, na ile polegają na ich zdolności do samodzielnego wykonywania pracy.

W Polsce w wielu kręgach istnieje opinia, że krajowi menedżerowie mają raczej skłonności do zarządzania autorytarnego (odgórnego), czyli zarządzają poprzez jednostronne wydawanie poleceń. To kwestia typu kultury zarządzania, która nawiązuje do tzw. folwarcznego typu relacji międzyludzkich. Ich cechą jest duży dystans społeczny (poczucie wzajemnej obcości, konfrontacji). To model relacji wywodzący się z odległych czasów, ale wciąż może wpływać niekorzystnie na rutynę zachowań w biznesie, ale i w sektorze publicznym. Wiele badań to potwierdza, w tym badania międzykulturowe.

Poza tym w książce widoczna jest opinia mówiąca o tym, że sposób zarządzania czy organizacja pracy, w  tym typ relacji menedżerowie – pracownicy mają strategiczne znaczenie dla gospodarki i jej potencjału do rozwoju. Z powyższego powodu w wielu krajach podejmowano wiele prób, aby modernizować organizację pracy w kierunku zwiększania roli partycypacji pracowniczej, zaangażowania zatrudnionych, redukowania poziomu konfliktów na linii właściciele-menedżerowie – pracownicy. Poszukiwane są sposoby na realizację koncepcji miejsc pracy o wysokim zaangażowaniu pracowniczym (high-involvement workplaces). Uznawano to za sposób na stworzenie i praktykowanie w zakładach modelu systemu pracy wysokiej efektywności/produktywności (high performance work system).

Zakłada się, że pracownicy mający warunki do współuczestnictwa w decyzjach podnoszą poziom konkurencyjności firm i innych organizacji. Mogą w pełni wykorzystać potencjał kreatywności i innowacyjności, mogą efektywne posługiwać się nowymi technologiami i racjonalnie spożytkowywać zasoby swoich zakładów.

Książka dostępna jest w internetowej sprzedaży w SGH:

http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/1172//ZARZADZANIE_I_PARTYCYPACJA_PRACOWNICZA_W_POLSCE_Andrzej_Zybala/

A także w internetowej sprzedaży Księgarni Naukowej:

https://www.24naukowa.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788380302952&hthost=1&store_id=2

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia