Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Konferencja kończąca projekt o partycypacji pracowniczej

2022-07-21 kategoria: informacja 

 

14 lipca 2022 r. w Sofii odbyła się konferencja końcowa w projekcie DIRECT II. Temat konferencji dotyczył tematu projektu, a jego celem była analiza i badanie zjawiska partycypacji w miejscu pracy jako warunku humanizowania procesu pracy i środowiska pracy w warunkach wprowadzania zmian technologicznych (DIRECT II VS/2020/0101).

W konsorcjum projektowym brał udział zespół z SGH: dr Dorota Konopka i prof. Andrzej Zybała (koordynator projektu).

DirectII_IMG_20220714.jpg

Podczas konferencji przedstawiono angielską wersję raportu końcowego (raport porównawczy). Autorzy podsumowywali badania realizowane w 6 państwach UE na temat narodowych systemów partycypacji i doświadczeń w tym zakresie. Jednocześnie zespoły badawcze z poszczególnych państw, które należały do konsorcjum projektowego przygotowywały raporty krajowe. Analizowały relacje między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwością:

1. humanizacji środowiska pracy,

2. poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy, 

3. poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Podczas konferencji odbyły się także 4 panele dyskusyjne. Jeden z nich prowadził Andrzej Zybała z SGH. Paneliści przedstawili procesy partycypacji w wybranych firmach, m.in. w Electrolux, Endesa oraz w wybranych firmach działających w Irlandii.

DirectII_IMG_20220714b.jpg

W konferencji uczestniczyli również goście z Polski zaproszeni przez zespół projektowy. Byli to przedstawiciele środowiska pracodawców i pracobiorców. 

W trakcie projektu zespoły organizowały w każdym kraju seminaria i okrągłe stoły na powyższe zagadnienia. Więcej informacji na stronie http://2.direct-project.org


 

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia