Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR KRZYSZTOF MICHAŁ KSIĘŻOPOLSKI

 

Wykształcenie:


2002 – doktor nauk humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk o polityce; 1998 - 2002 – dzienne studia doktoranckie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego1997 - 1998 – studia podyplomowe „Bankowość i rynki finansowe” Uniwersytet Paris IX Dauphine i Szkołę Główną Handlową. Dyplom studiów podyplomowych Banque et Marche Financiere Univeristet Paris IX Dauphine;1997-1998 – studia dyplomowe w Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego Dyplom studiów podyplomowych; 1993 - 1998- dzienne studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;


Wyjazdy i staże zagraniczne: 

1.     Niemcy,  Uniwersytet Magdeburg, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education – listopad/grudzień 2013 r. pobyt w charakterze visiting professor  temat wykładów: Climate change policy of European Union after the COP XIX in Warsaw

2.     Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration Department - kwiecień/maj 2013 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt Economic Security of Euro Zone, Climate Change Regime Polish perspective.

3.     Hiszpania, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia,

4.     maj 2012, pobyt w charakterze visiting professor prowdzenie wykładów nt. Theory of Economic Security, Economic Sanctions.

5.     Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid Department of Political Science and Sociology kwiecień/maj 2012, pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt. Climate changes – policy of the European Union and China, Economic Security of Russia

6.     Słowenia, University of Ljubljana- Faculty of Social Science,

7.     czerwiec 2011 r. badania w charakterze visiting researcher.  Badania nad problematyką bezpieczeństwa ekonomicznego w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Prowadzenie wykładów  nt. “Economic security in new EU members states”

8.     Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration Department - kwiecień/maj 2011 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt Environmental problems in the Baltic Sea area, Economic Security in Central and Eastern Europe after the financial crisis of 2008

9.     Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid,  Department of Political Science and Sociology - kwiecień/maj 2010 r. , pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt Economic security, Sanctions in International Relations, Social Security

10.   Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration Department - kwiecień/maj 2010 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt “Economic Security in the Mediterranean Region” and “Economic sanctions in IR”

11.   Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid,  Department of Political Science and Sociology - kwiecień/maj 2009 r. , pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie wykładów nt Economic security, Sanctions in International Relations, Social Security


Staże w uczelniach zagranicznych:

1.     2013 – lipiec – sierpień kwerenda biblioteczna w European Uniwersity Institute we Florencji dotyczące zagadnień energetyki i klimatu

2.     2011 – lipiec – sierpień kwerenda biblioteczna w European Uniwersity Institute we Florencji dotyczące zagadnień energetyki i klimatu

3.     2010 – czerwiec – lipiec summer visiting professor  badania na Universitad de Barcelona w Barcelonie dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego


Zainteresowania Naukowe:

bezpieczeństwo ekonomiczne, 

bezpieczeństwo energetyczne,

polityka klimatyczna,

polityka energetyczna,

międzynarodowa ochrona środowiska  


Prowadzone zajęcia:

International Relations


Języki obce:

Francuski – biegły; 

Angielski – bardzo dobry;

Rosyjski – rudymentarny.


Publikacje

 a. książki:

1.     Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s.450, ISBN 978-83-944127-0-8

2.     Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 203, ISBN 978-83-7151-037-3 ;

3.     Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów, Elipsa, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7151-760-0 ;

4.     Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004, ISBN 83-89757-01-X

Redakcje i współredakcje naukowe:

1.     Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013 – współredakcja wraz z K.M. Pronińską i A.E.Sulowską, ISBN 978-83-7151-992-5 ;

2.     Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, współredakcja z K.M. Pronińską, ISBN 978-83-7151-955-0 ;

3.     Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-9234-318-9 .

b. Artykuły/ Rozdziały:

1.     Wojna gospodarcza strefy euroatlantyckiej z Rosją, w: J. Płaczek (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa 2015, s. 359-373,

2.     Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski XXI wieku, w: K. Czornik, M.Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, wyd. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2014 r., s.319-333,

3.     Wpływ energetyki rozproszonej na bezpieczeństwo, w: Z.Karaczun (red.) Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty,  Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 49 – 60,

4.     Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej (współautorstwo z: K. Pronińska, J. Rączka, O. Annusewicz), Working Paper nr 1, Wyd. Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW, Warszawa grudzień 2014,

5.     Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce, Raport,  Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa grudzień 2014 r., (współautrostwo z O.Annusewicz)

6.     Zagadnienia polityki klimatyczno-energetycznej w kampaniach wyborczych do samorządu, Raport, Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa 2014 r (współautostwo O. Annusewicz, P.Bytner),

7.     Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19), wraz z U. Stefanowicz, T. Niewola, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, Tom 49/2014, s.103-123, ISSN: 0209-0961;

8.     Bezpieczeństwo ekonomiczne, w J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państw w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2014 r.,  ISBN 978-83-7930-408-0

9.     Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna w: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II, s. 231-245

10.   Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 47/2013, s.147 – 166, ISSN: 0209-0961;

11.   Regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej i ich zastosowanie w RFN, w:„Studia Politica Germanica” 2013/1(2), s.223-234, ISSN 2299-372X

12.   Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5 ;

13.   The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment of an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;

14.   Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy Sources in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13;

15.   Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2 ;

16.   Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294;

17.   Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: W. Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9;

18.   Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5 , 978 83 62751 22 8

19.   Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 r., s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0

20.   Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294;

21.   Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2012 r., s. 221-233, ISBN 978-83-7702-416-4 ;

22.   Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-955-0 ;

23.   Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0 ;  

24.   The Geoeconomy of Climate Change Regime - Polish Perspective, “Studia i Prace WNEiZ”, nr.29/ 2012, s. 105-119

25.   Geoekonomia ochrony środowiska naturalnego „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, nr. 2/2012, s. 104-133, ISSN 2300-1437;

26.   Implikacje rewolucji energetycznej w Niemczech dla stosunków z sąsiadami na przykładzie Niemiec, „Studia Politica Germanica”,  nr.1/2012, s.179-196, ISSN 2299-372X;

27.   Polityka Unii Europejskiej w ochronie środowiska Morza Śródziemnego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 8/2012, s. 85-106, ISBN 978-83-62505-17-3 ;

28.   Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w: K. Zajączkowki, J. Nakonieczna (red.) ,Azja Południowo Wschodnia, Warszawa 2011 r., s. 271-280, ISBN 978-83-235-0740-6 ;

29.   Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w relacjach z Unią Europejską w: J.Tymanowski (red.), Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-63183-31-8 , 978-83-7545-312-6 ;

30.   Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: J.Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, s.446- 460,  Wydawnictwo Scholar , ISBN 978-83-7383-444-6 ;

31.   Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, w: M. Sułek, J.Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5 ;

32.   Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: K.M. Księżopolski (red.) Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-9234-318-9 ;

33.   Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: J. Pięta, B.Pruski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., Warszawa 2009, s. 97-111, WSBiO; 

34.   Bezpieczeństwo ekologiczne w: K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska (red.) Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 r., s.173-192, 0ficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-7545-007-1 ;

35.   Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: L. Kacprzak, J.Konopka (red.),  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, ISBN 978-83-89795-52-6 , 978-83-89795-54-0 ;

36.   Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-91, ISSN 1428-149X;

37.   Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 r., s. 459-489, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-836-7441-844-77;

38.   Międzynarodowa ochrona Środowiska Afryki, „Zeszyty Naukowe WSAS -Człowiek i Społeczeństwo”, Tom II, Warszawa 2007, s.135-152, ISBN 83-900210-1-3 , 978-83-923431-5-8 ;

39.   Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 1/2006, s. 35-45, ISBN 978-83-62505-17-3 ;

40.   Problem ochrony środowiska w polityce państw w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S.Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006 r., s.151-164,  ISBN 83-7383-215-7 , 978-83-7383-215-2 , 8389050-42-0 , 978-83-98050-42-7;

41.   Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, w: M.F.Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 r., s. 179-194, ISBN 83-7441-531-2 , 978-83-7441-531-6 ;

42.   Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowo, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 34/2006, nr. 3-4, s.128-145, ISSN: 0209-0961;

43.   Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 96-111, Wydawnictwo Brant, , ISBN83-89073-55-2;

44.   Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. Parzymies, R. Zięba (red.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004, s. 368-380,  ISBN 8373831096 ;

45.   Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, s. 199-218, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;

46.   Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie. w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J.Symonides, (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003 r., s. 96-111,  Oficyna Wydawnicza Branta, ISBN 83-89073-55-2 ;​ 


Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

ekspert Narodowe Centrum Studiów Strategicznych,

- ekspert ISECS,

- kierownik projektu badawczego "Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna" OAP UW - od 2014 r.

 

Wyróżnienia:

- 2015 – Renergy Award, Outstanding Personality, Renexpo Poland 2015


Redakcje czasopism:

1.     Journal of World Economic Research

2.     International and Security Studies

3.     Współredaktor numeru specjalnego “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i Polityka,

4.     Redaktor tematyczny: Kwartalnik naukowy OAP UW "e-Politikon"

 

 
 
 

 Kontakt

 
​​​dr Krzysztof Księżopolski  – piątek, 12:00 - 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: