Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Andrzej zybała

 
 

 ostatnie książki

 


Polityka publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój. Szanse i zagrożenia w czasach złożoności i niepewności
Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.png 
Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości
 
Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych pdf
 
Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa
 
Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach pdf​

 
 

PUBLIKACJE POPULARNE - nowości
PUBLIKACJE POPULARNE UDZIELONE WYWIADY
PUBLIKACJE AKADEMICKIE - nowości
 • A. Zybała. 2022. Podmioty ekonomii społecznej w polityce pubilcznej. Polityka Społeczna 574 (1); https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229138
 • A. Zybała. 2022. Złożoność ekonomii społecznej jako zjawiska społeczno-ekonomicznego. Polityka Społeczna 574 (1); https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=228652
 • A. Zybała. 2022. Polityka edukacji w świetle aktywności ekonoimii społecznej Polityka Społeczna 575 (2); https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229275
 • A. Zybała. 2022. Społeczny napęd rozwoju. Podmioty ekonomii społecznej w polityce gospodarczej. Polityka Społeczna 575 (2); https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=229277
 • A. Zybała. 2021. Polityka Publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój. Szanse i zagrożenia w czasach złożoności i niepewności. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (red.). 2021. Polska…, Unia Europejska … Świat.. w pandemii Covid-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej. Warszawa: Elipsa.
 • A. Zybała. 2021. Instytucje, organizacje i polityki publiczne, w: Polityki Publiczne (red. A.Wołek). Wydawnictwo Naukowe Akademii IGNATIANUM w Krakowie. Kraków, 297-316.  
 • Zybała.2021. Institutions, organisations, and public policies in Public Policies (ed. A. Wołek) Jesuit University Ignatianum in Krakow. Kraków, 289-308.
 • Andrzej Zybała.2021. Direct Participation in Poland Compared with Other European Countries. Gospodarka Narodowa/The Polish Journal of Economics 1(305)2021, 9–31.
 • A. Zybała. 2019. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości, Oficyna Wydawnicza SGH
 • A. Zybała. 2019. Kulturowe źródła konfliktu politycznego w Polsce Przegląd Socjologiczny 68:3, ss. 185-205.
  http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/182
 • A. Zybała. 2019. ​Board-level employee representation in the Visegrád countries, European Journal of Industrial Relations3:25, pp. 261–273; https://journals.sagepub.com/toc/ejda/25/3
 • A. Zybała. 2018. Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies’. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej/ Yearbook of the Institute of East-Central Europe. 16:5, pp. 81–103. Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe_2018.pdfPublic Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe_2018.pdf​
 • A. Zybała. 2017. Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 61:4, ss. 51-71z redakcji Zybala_2.pdfz redakcji Zybala_2.pdf.
 • A.Zybała, Pojęcie zasobów w polityce publicznej - rola i znaczenie dla budowania potencjału do efektywnego działania, w: Świat pracy: instytucje i wartości (red. J. Gardawski, R. Towalski), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  2017. zasoby w polityce publicznej.pdfzasoby w polityce publicznej.pdf
 • A. Zybała. 2018. Meandry zarządzania publicznego w Polsce po 2015, w: Polska po 2015 – gospodarka, społeczeństwo (red. M. Krawczyk), Oficyna Wydawnicza SGH, ss. 193-217. meandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdfmeandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdf​
 

 NAJNOWSZE PUBLIKACJE O PROBLEMATYCE POLSKI (KULTURA I JEJ ROZWÓJ)

 
- A.Zybała. 2016. Rozwój i wzorce kultury umysłowej, „Kultura i Rozwój” 1:1, s. 51-71; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/nr-1-1-2016
- A.Zybała. 2016. Polskie kody kulturowe wobec wyzwań przyszłości, w: Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski?, Instytut Badań nad gospodarką Rynkową, Gdańsk, s.47-54; socjologiczna próżnia.pdf
https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2016/09/wis-70.pdf,
- A.Zybała. 2015. Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 59:4, s.25-47. socjologiczna próżnia.pdfsocjologiczna próżnia.pdf,
- A. Zybała. 2017. Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdfKulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdf”, nr 159, ss. 265-295.
- A. Zybała. 2017. Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 61:4, pp. 51-71. z redakcji Zybala_2.pdfz redakcji Zybala_2.pdf.
 
 

 PEŁNIONE Funkcje

 
- redaktor naczelny kwartalnika Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies,
- kierowniik Katedry Polityki Publicznej SGH,
- członek rady naukowo-programowej pisma Energetyka-Społeczeństwo-Polityka. Półrocznik Interdyscyplinarny,
- członek grupy recenzentów w kwartalniku Zarządzanie Publiczne,
- członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej, 
- członek Stowarzyszenia Przyjaciół ATD Quart Monde.
 
​​​​
 

 kontakt

 
dyżury:
wtorek 16:00-17.00 (pokój 68, budynek W, ul. Wiśniowa 41; po umówieniu się emialowym),

andrzej.zybala@sgh.waw.pl

 

 zainteresowania naukowe

 
- Polityka publiczna
- Stosunki przemysłowe
- Zarządzanie publiczne 
- Rozwój gospodarczy
- Zarzadzanie
- Polityka rynku pracy
- Polityka zdrowia, edukacji, emerytalna
- Dialog społeczny i obywatelski, partnerstwo społeczne i rozwojowe 

Zainteresowania pozaakademickie
joga, historia, wychowanie, edukacja
 

 OFERTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 
- Nauka o Państwie
- Analiza społeczno-ekonomiczna
- Integracja Europejska
- Public Policy (w języku angielskim)
- Polityka publiczna
- Państwo i gospodarka w dobie krytycznych wyzwań
 

 PUBLIKACJA O korzyściach ze studiownia polityki publicznej

 
A. Zybała, Kierunek studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej – polityka publiczna. Kto lubi analizować – ten ma szanse na ciekawą karierę zawodową, Gazeta SGH 3.2017. http://administracja.sgh.waw.pl/pl/dpir/gazeta/ost_numer/Strony/default.aspx​ Studia z Politytki Publicznej na SGH_AZybała_Gazeta SGH_03_2017.pdfStudia z Politytki Publicznej na SGH_AZybała_Gazeta SGH_03_2017.pdf 
 

 projekty badawcze i analityczne

 
 1. Koordynator, ekspert i autor publikacji w projekcie systemowym Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” (2008-2009). Wytworzył koncepcję wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego w publikacji "Dialog oparty na wiedzy" (2009). Finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 5.5.1 
 2. Ekspert w projekcie  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 11.Realizowany przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Pracownię Badania Jakości Życia IS. Kierownik projektu: prof. Piotr Błędowski. Projekt ma na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce. w oparciu o materiały empiryczne (pamiętniki bezrobotnych) (2018).
 

 wybrane publikacje

 
Monografie
 • A. Zybała. 2021. Polityka Publiczna w Polsce: kultura, rządzenie, rozwój. Szanse i zagrożenia w czasach złożoności i niepewności. Warszawa​: Oficyna Wydawnicza SGH​.
 • A. Zybała. 2019. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości, Oficyna Wydawnicza SGH​.
 • A. Zybała. 2016 Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH​.
 • A. Zybała. 2013. Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • A. Zybała. 2012. Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 • A. Zybała. 2008. Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski? Warszawa: CPS „Dialog”.Rzeczpospolita partnerska.pdfRzeczpospolita partnerska.pdf
 • A. Zybała. 2007. Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości. Warszawa: CPS „Dialog”.Sila Partnerstwa_AZybala.pdfSila Partnerstwa_AZybala.pdf
 • A. Zybała. 2004. Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie seria Poza Horyzont).​
Monografie pod redakcją 
 • A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (red.). 2021. Polska…, Unia Europejska … Świat.. w pandemii Covid-19 – wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej. Warszawa: Elipsa.
 • A. Zybała (red). 2018. Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych, KSAP Warszawa. Dialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdf http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/analiza_ryzyka.pdf
 • A. Zybała, W. Misztal (red.). 2008.  Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, Warszawa: CPS „Dialog”, Warszawa 2008.
 • A. Zybała (red.). 2009. W kierunku dialogu opartego na wiedzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa.W_kierunku_dialogu.pdfW_kierunku_dialogu.pdf
 • A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy. ​CPS „Dialog”, Warszawa 2016.Dialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdfDialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdf
Wybrane publikacje o polityce publicznej
Polityka publiczna – polityki sektorowe
 • A. Zybała. 2019. ​​Edukacja moralna w oświecie  - trendy i bariery. Studia z Polityki Publicznej, 4:24, pp. 81-98.A_Zybala_Edukacja_moralna_w_oświacie_trendy_i_bariery.pdfA_Zybala_Edukacja_moralna_w_oświacie_trendy_i_bariery.pdf.
 • A. Zybała. 2019. ​Polityka przestrzenna i jej rezultaty w warunkach rosnącej złożoności jej problemów. Studia z Polityki Publicznej, 2:22, pp. 103—122. A_Zybala_Polityka_przestrzenna_i_jej_rezultaty.pdfA_Zybala_Polityka_przestrzenna_i_jej_rezultaty.pdf.
 • A. Zybała. 2014. Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie, Polityka Społeczna, 484: 7, ss. . Polityka walki z przemoca 7_2014.pdfPolityka walki z przemoca 7_2014.pdf
 • A. Zybała, Wyzwania w sektorze publicznym, Animacja Życia Publicznego, nr 1/2013.
 • A. Zybała.2012. Kręte drogi debat i agendy w polityce rynku pracy, Animacja Życia Publicznego, nr 2,
 • A. Zybała, K. Hagemejer, Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 1/2011.Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdfEmerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdf
 • A. Zybała, Dialog wokół polityk publicznych - między paktami społecznymi a codziennością partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4/2008.
 • A. Zybała, Solidarność pokoleń" - praca dla 50+, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1/2008.
 • A. Zybała, Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 2/2007.
 • A. Zybała. 2009. Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, (red. A. Zybała), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.raport_who_final.pdfraport_who_final.pdf
Polityka publiczna – trzeci sektor - społeczeństwo obywatelskie
  Polityka publiczna – zarządzanie publiczne
  • A. Zybała. 2018. Meandry zarządzania publicznego w Polsce po 2015, w: Polska po 2015 – gospodarka, społeczeństwo (red. M. Krawczyk), Oficyna Wydawnicza SGH. meandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdfmeandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdf
  • A. Zybała, Wokół modelu i praktyki zarządzania publicznego w Polsce, „Prakseologia”, nr 155/2014. Prakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdfPrakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdf
  • A. Zybała, Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 4 (26)/2013.Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdfPolityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdf
  • A. Zybała, Programowanie strategicznie. Nowe podejście, „Animacja Życia Publicznego” 1/2011.
  • A. Zybała, Droga do Europy [w:] Różnorodność procesów zmian. Transformacja nie jedno ma imię (red. prof. A. Szpociński) ISP PAN, Warszawa 2004, ss. 17-65.
  • A. Zybała, Państwo transformacyjne, Służba Cywilna, 2006.
  • A. Zybała, Potencjał strategiczny państwa – warunkiem jego bezpieczeństwa. Diagnoza sytuacji, kierunki na przyszłość [w:] Współczesne zagrożenia a polityka publiczna, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa Potencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdfPotencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdf.
  • A. Zybała, Partycypacja społeczna – warunek czy bariera dobrego rządzenia? [w:] Trzeci sektor: fasady i realia, red. Paweł Poławski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
  • A. Zybała,  Public administration reforms in Poland, w: 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region, Juraj Nemec, David Špaček , Brno 2017. Public administration reforms in Poland_2017.pdfPublic administration reforms in Poland_2017.pdf
  Polityka publiczna – problem złożoności
  Polityka publiczna - uwarunkowania kulturowe
  • A. Zybała. 2015. Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, „Kultura i Społeczeństwo” 59:4.socjologiczna próżnia.pdfsocjologiczna próżnia.pdf
  • A. Zybała.2017.  Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 61:4, ss. 51-71. z redakcji Zybala_2.pdfz redakcji Zybala_2.pdf.​
  • A. Zybała.2014. Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, 3.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf​
  Analiza polityki publicznej
  • A. Zybała, Źródła wiedzy w politykach publicznych [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.zrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdfzrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdf
  • A. Zybała, Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3/2014.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf
  Polityka publiczna wobec problemu ryzyk

  Publikacje dotyczące problematyki dialogu i partnerstwa społeczno-gospodarczego

  • A. Zybała. 2017. Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159.Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdfKulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdf
   A. Zybała. 2016​. Dialog wobec sytuacji na rynku pracy, w: Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy (red. A.Zybała), Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa. 
  • A. Zybała. 2014. Sektor społecznościowy w dokumentach strategicznych państwa [w:] Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem (red. S. Mocek), Collegium Civitas Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
  • A. Zybała. 2010. Dialog w 40 komitetach, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4. 
  • A. Zybała.2013. Warunki dobrej partycypacji, Animacja Życia Publicznego 2.
  • A. Zybała. 2008. Władza dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1.
  • A. Zybała. 2007. Power of dialogue, Social Dialogue Magazine (special issue), ss.81-89.
  Stosunki przemysłowe

   • A. Zybała.2021. Direct Participation in Poland Compared with Other European Countries. Gospodarka Narodowa/The Polish Journal of Economics 1(305)2021, 9–31.
   • A. Zybała, ​Board-level employee representation in the Visegrád countries, European Journal of Industrial Relations, First Published February 21, 2019 (lista A); https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959680119830572​​ 
   • Ribarova E., Brankov, D., Cronin, S., Evangelou V., Gold, M., Leonardi, S., Mincheva, Murphy, T.,  O'Kelly, K.,  Pelecanos C.,  Rees, C. and Zybała, A. (2018), Direct participation in Europe. Comparative report. Sofia: Direct Project, CITUB.
   Dialog społeczny – uwarunkowania instytucjonalne

   • A. Zybała, Nowa formuła organizacyjna dialogu społecznego w Polsce. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2013 (ekspertyza na potrzeby związku zawodowego OPZZ).  
   Dialog lokalny społeczno-ekonomiczny
   • A. Zybała, Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski?, CPS „Dialog” 2007. Rzeczpospolita partnerska.pdfRzeczpospolita partnerska.pdf
   • A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, CPS „Dialog”, Warszawa 2007. Sila Partnerstwa_AZybala.pdfSila Partnerstwa_AZybala.pdf
   • A. Zybała, Siła lokalnego partnerstwa: lepsze zarządzanie, celniejsze diagnozy [w:] Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, (red. A. Zybała, W. Misztal), CPS „Dialog”, Warszawa 2008, ss. 119-144.
   • A. Zybała Rekomendacje dla partnerstw lokalnych [w:] Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Modele funkcjonowania partnerstw lokalnych (red. B. Sadowska) Fundacja Barka, Poznań 2013.
   • A. Zybała, Szansa w lokalnym partnerstwie, [w:] Budowanie partnerstw lokalnych: (red. K. Iwińska), Collegium Civitas Press, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa 2009, Sila Partnerstwa_AZybala.pdfhttp://gospodarkaspoleczna.pl/pliki/badania/nowe/BudowaniePartnerstwLokalnychRazemdlaRegionue-toolkit.pdf.
   • A. Zybała, Partnerstwo lokalne. Warunki efektywności [w:] Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym, red. K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk 2009.
   Dialog społeczny – wsparcie eksperckie aktorów dialogu
   • A. Zybała, System wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Hiszpanii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Holandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, Ph. O’Connor, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Irlandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   Dialog – uwarunkowania kulturowe