Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Polityki Publicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Katedra Polityki Publicznej - Publikacje
 

 Publikacje (wybrane): PROF. DR HAB. ANDRZEJ ZYBAŁA

 

Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population.png 

"Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości" 
(Oficyna Wydawnicza SGH)​​
Książka "Polski umysł na rozdrożu" charakteryzuje cechy kulturowy umysłowej w Polsce, w tym skłonność do racjonalnej analizy w naszych warunkach kulturowych.
Polski umysł na rozdrożu.pdf
 
Książka "Państwo i społeczeństwo w działaniu" charakteryzuje sposób w jaki programowane i realizowane są działania publiczne w Polsce. Przedstawia także przykłady zagraniczne.
 
Książka "Polityki publiczne" przedstawiająca kluczowe wątki obecne w nauce o polityce publicznej.
Do pobrania
 
 
PUBLIKACJE POPULARNE - nowości
PUBLIKACJE POPULARNE UDZIELONE WYWIADY
​Monografie
 • A. Zybała.2019. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu folwarcznego do podmiotowości, Oficyna Wydawcznicza SGH​
 • Andrzej Zybała, Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016​.
 • A. Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
 • A. Zybała, Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski?, CPS „Dialog” 2007.
 • A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, CPS „Dialog” 2007
 • A. Zybała, Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, (seria Poza Horyzont).​
Monografie pod redakcją 
 • Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, (red. A. Zybała, W. Misztal), CPS „Dialog”, Warszawa 2008.
 • W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa 2009.
 • Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy, (red. A. Zybała), CPS „Dialog”, Warszawa 2016.Dialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdfDialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdf
 • A. Zybała (red). 2018. Analiza ryzyk w wybranych politykach publicznych, KSAP Warszawa. Dialog wobec sytuacji na rynku pracy_2016.pdf http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/analiza_ryzyka.pdf

Wybrane publikacje o polityce publicznej
Polityka publiczna – polityki sektorowe
 • A. Zybała. 2019. ​​Edukacja moralna w oświecie  - trendy i bariery. Studia z Polityki Publicznej, 4:24, pp. 81-98.A_Zybala_Edukacja_moralna_w_oświacie_trendy_i_bariery.pdfA_Zybala_Edukacja_moralna_w_oświacie_trendy_i_bariery.pdf.
 • A. Zybała. 2019. ​Polityka przestrzenna i jej rezultaty w warunkach rosnącej złożoności jej problemów. Studia z Polityki Publicznej, 2:22, pp. 103—122. A_Zybala_Polityka_przestrzenna_i_jej_rezultaty.pdfA_Zybala_Polityka_przestrzenna_i_jej_rezultaty.pdf.
 • A. Zybała. 2015. Trzeci sektor w labiryntach polityk publicznych, Zeszyty Naukowe Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW, 2:2-1, ss. 35-52.obywatelskie i public policy-2015.pdfobywatelskie i public policy-2015.pdf
 • A. Zybała. 2014. Architektura polityki walki z przemocą w rodzinie, Polityka Społeczna, 484: 7, ss. . Polityka walki z przemoca 7_2014.pdfPolityka walki z przemoca 7_2014.pdf
 • A. Zybała, Wyzwania w sektorze publicznym, Animacja Życia Publicznego, nr 1/2013.
 • A. Zybała. 2013. Trzeci sektor jako aktor w politykach publicznych, 2:30, ss. 21-31;Trzeci sektor jako aktor w politykach_kwartalnik Trzeci Sektor.pdfTrzeci sektor jako aktor w politykach_kwartalnik Trzeci Sektor.pdf.
 • A. Zybała.2012. Kręte drogi debat i agendy w polityce rynku pracy, Animacja Życia Publicznego, nr 2,
 • A. Zybała, K. Hagemejer, Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 1/2011.Emerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdfEmerytalne dylematy. Podstawy dla dialogu Dialog-2011-1.pdf
 • A. Zybała, Dialog wokół polityk publicznych - między paktami społecznymi a codziennością partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4/2008.
 • A. Zybała, Solidarność pokoleń" - praca dla 50+, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1/2008.
 • A. Zybała, Rynek pracy społecznie integrujący, zadania dla lokalnych partnerstw, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 2/2007.
 • A. Zybała. 2009. Wyzwania w systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie i zasoby organizacyjne w centralnych instytucjach, (red. A. Zybała), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.raport_who_final.pdfraport_who_final.pdf
Polityka publiczna – zarządzanie publiczne
 • A. Zybała. 2018. Meandry zarządzania publicznego w Polsce po 2015, w: Polska po 2015 – gospodarka, społeczeństwo (red. M. Krawczyk), Oficyna Wydawnicza SGH. meandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdfmeandry zarzadzania publicznego w Polsce po 2015.pdf
 • A. Zybała, Wokół modelu i praktyki zarządzania publicznego w Polsce, „Prakseologia”, nr 155/2014. Prakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdfPrakseologia_155_2014_A Zybala_Wokol modelu.pdf
 • A. Zybała, Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 4 (26)/2013.Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdfPolityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego_Zybala_Zarzadzanie Publiczne.pdf
 • A. Zybała, Programowanie strategicznie. Nowe podejście, „Animacja Życia Publicznego” 1/2011.
 • A. Zybała, Droga do Europy [w:] Różnorodność procesów zmian. Transformacja nie jedno ma imię (red. prof. A. Szpociński) ISP PAN, Warszawa 2004, ss. 17-65.
 • A. Zybała, Państwo transformacyjne, Służba Cywilna, 2006.
 • A. Zybała, Potencjał strategiczny państwa – warunkiem jego bezpieczeństwa. Diagnoza sytuacji, kierunki na przyszłość [w:] Współczesne zagrożenia a polityka publiczna, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa Potencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdfPotencjal strategiczny panstwa_2015_rozdzial z ksiazki_AZ Zybała.pdf.
 • A. Zybała, Partycypacja społeczna – warunek czy bariera dobrego rządzenia? [w:] Trzeci sektor: fasady i realia, red. Paweł Poławski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 • A. Zybała,  Public administration reforms in Poland, w: 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region, Juraj Nemec, David Špaček , Brno 2017. Public administration reforms in Poland_2017.pdfPublic administration reforms in Poland_2017.pdf
Polityka publiczna – problem złożoności
Polityka publiczna - uwarunkowania kulturowe
 • A. Zybała. 2015. Polityka publiczna w warunkach socjologicznej próżni, „Kultura i Społeczeństwo” 59:4.socjologiczna próżnia.pdfsocjologiczna próżnia.pdf
 • A. Zybała.2017.  Wokół kultury umysłowej w Polsce – źródła i przejawy, kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo", 61:4, ss. 51-71. z redakcji Zybala_2.pdfz redakcji Zybala_2.pdf.​
 • A. Zybała.2014. Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, 3.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf​
Analiza polityki publicznej
 • A. Zybała, Źródła wiedzy w politykach publicznych [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, R. Wiszniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.zrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdfzrodla wiedzy w politykach publicznych_2013.pdf
 • A. Zybała, Kultura analizy w polityce Publicznej. Jej źródła i teraźniejszość, „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, nr 3/2014.Kultura analizy.pdfKultura analizy.pdf
Polityka publiczna wobec problemu ryzyk

Publikacje dotyczące problematyki dialogu i partnerstwa społeczno-gospodarczego

 • A. Zybała. 2017. Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesów grupowych, „Prakseologia”, nr 159.Kulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdfKulturowe bariery w procesie artykulacji interesow_Prakseologia _AZybala_159_2017.pdf
  A. Zybała. 2016​. Dialog wobec sytuacji na rynku pracy, w: Polska w dialogu. Tradycja-Zmiany-Porównanie-Perspektywy (red. A.Zybała), Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Warszawa. 
 • A. Zybała. 2014. Sektor społecznościowy w dokumentach strategicznych państwa [w:] Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem (red. S. Mocek), Collegium Civitas Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • A. Zybała. 2010. Dialog w 40 komitetach, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 4. 
 • A. Zybała.2013. Warunki dobrej partycypacji, Animacja Życia Publicznego 2.
 • A. Zybała. 2008. Władza dialogu, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, 1.
 • A. Zybała. 2007. Power of dialogue, Social Dialogue Magazine (special issue), ss.81-89.
Stosunki przemysłowe

  • A. Zybała, ​Board-level employee representation in the Visegrád countries, European Journal of Industrial Relations, First Published February 21, 2019 (lista A); https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959680119830572​​
  • Ribarova E., Brankov, D., Cronin, S., Evangelou V., Gold, M., Leonardi, S., Mincheva, Murphy, T.,  O'Kelly, K.,  Pelecanos C.,  Rees, C. and Zybała, A. (2018), Direct participation in Europe. Comparative report. Sofia: Direct Project, CITUB.
  Dialog społeczny – uwarunkowania instytucjonalne

  • A. Zybała, Nowa formuła organizacyjna dialogu społecznego w Polsce. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2013 (ekspertyza na potrzeby związku zawodowego OPZZ).  
  Dialog lokalny społeczno-ekonomiczny
  • A. Zybała, Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski?, CPS „Dialog” 2007. Rzeczpospolita partnerska.pdfRzeczpospolita partnerska.pdf
  • A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przyszłości, CPS „Dialog”, Warszawa 2007. Sila Partnerstwa_AZybala.pdfSila Partnerstwa_AZybala.pdf
  • Andrzej Zybała, Siła lokalnego partnerstwa: lepsze zarządzanie, celniejsze diagnozy [w:] Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, (red. A. Zybała, W. Misztal), CPS „Dialog”, Warszawa 2008, ss. 119-144.
  • A. Zybała Rekomendacje dla partnerstw lokalnych [w:] Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Modele funkcjonowania partnerstw lokalnych (red. B. Sadowska) Fundacja Barka, Poznań 2013.
  • A. Zybała, Szansa w lokalnym partnerstwie, [w:] Budowanie partnerstw lokalnych: (red. K. Iwińska), Collegium Civitas Press, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa 2009, Sila Partnerstwa_AZybala.pdfhttp://gospodarkaspoleczna.pl/pliki/badania/nowe/BudowaniePartnerstwLokalnychRazemdlaRegionue-toolkit.pdf.
  • A. Zybała, Partnerstwo lokalne. Warunki efektywności [w:] Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym, red. K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk 2009.
   Dialog społeczny – wsparcie eksperckie aktorów dialogu
   • A. Zybała, System wsparcia eksperckiego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Hiszpanii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Holandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   • A. Zybała, Ph. O’Connor, System dialogu i wsparcia eksperckiego w Irlandii [w:] W kierunku dialogu opartego na wiedzy (red. A. Zybała) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009.
   Dialog – uwarunkowania kulturowe
    

    Publikacje (wybrane): DR ANNA ANETTA JANOWSKA

    
   2019:
   - (Skrzek-Lubasińska, M.) Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0., "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", 2019, nr 379, s. 57-71
   - (Malik, R) The Next 100 Years - Applying Megatrends to Analyze the Future of the Polish Economy​, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2019, 57 (1), s.119-131

   2018:
   - (Malik, R.) Megatrends and their use in economic analyses of contemporary challenge in the world economy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", 2018, 523, s. 210-221​.
   redakcja naukowa książki: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018​.
   rozdział w książce:  Umiędzynarodowienie branży fonograficznej, w: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 
   L’industrie du disque et sa chaîne de valeur après le virage numérique – quels défis pour la créativité des artistes ?, w: "Questionner le tournant créatif : dispositifs, processus et représentations. Actes de colloque", red. Y. Andonova, A-F. Kogan, Université d’économie de Varna – Bulgarie, 7-9 juin 2018;

   2017:
   Przemysły kultury w erze dostępu​, "Studia i Prace KZiF. Zeszyt Naukowy 2018, 158, s. 179-199;
   - redakcja naukowa książki: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa (red.) A.A. Janowska, R.Malik, R.Wosiek, A. Domańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017;

   2016:
   - rozdział w książce: L'Etat comme catalyseur de la culture ouverte? Quelle politique culturelle et quelles médiations face aux circuits informels de la culture?, w: Participation et médiation(s). Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux, L'Harmattan, Paris 2016, p. 233-254;
   rozdział w książce:  Ekonomiczny wymiar otwartych danych – między mitem a rzeczywistością, w: red. K.Żukrowska, Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 211-228;
   Open educational resources: between mcschool and creative school, "Journal of Education Culture and Society" 2016, 2(6): 288-297;
   Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-SPołecznego Studia i Prace", 2016, 4: 11-42;

   2014:
   - rozdział w książce: "Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe", w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B.Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 149-173;
   - rozdział w książce: "Otwarta kultura: jaka polityka kulturalna w Polsce w stosunku do nieformalnych obiegów kultury", w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 371-388;
   Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska, "Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej" 2014, 4(4): 109-130;

   2013:
   Anną Kanią), e
   ‐mentor nr 3, 
   2013, s. 
   19-22;
   - "Przyszłość branży fonograficznej ‐ scenariusze rozwoju", Kultura współczesna - teoria, interpretacje, praktyka, nr 4 2013, s. 213-226;

   2012: 
   - rozdział w książce: „Problem globalnej ochrony własności intelektualnej” w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, E. Molendowski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012;

   2011:
   - „Ekonomia własności a ekonomia daru: nowy model promocji i dystrybucji muzyki”,  Prace i Materiały ISM nr 39, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 179- 204;
   Kryzysy a rozwój branży fonograficznej w XX i XXI wiekuPrace i Materiały ISM nr 40,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 75-108;
   „L'avenir de la musique apres la revolution numerique: opportunites et contraintes pour l'industrie du disque”Societes. Revue des Sciences Humaines et Sociales nr 112, rok 2011, s. 87-94;

   2010:
   - rozdział w książce: „Muzyka cyfrowa a nowe modele dystrybucji na rynku fonograficznym” s.180-221 w: „Wokół mediów ery Web 2.0”, B. Jung (red.), WAiP, Warszawa 2010; 

   2009:
   - rozdział w książce: „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej", w: Media w XXI wieku, M.Bonikowska (red.), wyd. Trio, Warszawa 2009, str. 313;
   - rozdział w książce„Muzyka a biznes. Nowe modele biznesowe w sektorze fonograficznym po rewolucji cyfrowej”, w: „Media. Biznes. Kultura”, J. Kreft, J. Majewski (red.), Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 r.
   rozdział w książce: "Wolność w Internecie a odpowiedzialność na przykładzie sektora fonograficznego" w: red. J. Osiński, Wolność i odpowiedzialność. WYmiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 41-49.
   - „Muzyka w ruchu. W stronę konsumpcji mobilnej” w: „Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, SGH”, nr 17, Warszawa 2009 r., str. 53-74;

   2008:
   - rozdział w książce: „Nowa gospodarka i paradoks sektora fonograficznego", w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. Katarzyna Żukrowska, KES, SGH, Warszawa 2008;
   - „Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna", Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, nr 15, Warszawa 2008;
    
   2007:
   - „Internet: wolna przestrzeń dla piratów. Czy tradycyjny runek muzyczny ma szansę się obronić? (Cyfryzacja muzyki i rozwój Internetu a ich wpływ na tradycyjny rynek muzyczny)", Studia i Prace KESZeszyt Naukowy nr 13, Warszawa 2007;

   2006: 
   - rozdział w książce: „Muzyczna rewolucja: mp3 – koniec przemysłu fonograficznego?", w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;

   2005: 
   - tłumaczenie Michel Clamen, Lobbing i jego sekrety, Felberg SJA, Warszawa 2005;

   2004:
   - rozdział w książce: „Cyberterroryzm - rzeczywistość czy fikcja?", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004;

   2003:
   - „Sztuka przemawiania i jej rola w kreowaniu wizerunku mówcy", Prace i materiały ISM, SGH, Warszawa, 2003;

   2001:
   - „Europeaan worden om te overleven, Poolse kunstenaars spreken hun verwachtingen uit, SICA mag, Kwartaalmagazine van de stichting internationale culturele activiten", nr 11 september 2001, pp. 13-14.​
    

    Publikacje (wybrane): DR DOROTA KONOPKA

    
   MONOGRAFIE

   D. Konopka, Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek, Wyd. WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008.​
   ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

   - D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego proinkluzywnym procesem kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej (kilka refleksji teoretycznych), w: B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN:978-83-8187-306-2  (s. 147-158)

   - D. Konopka, Moce synergii glokalizacyjnych wzmocnieniem aktywności obywatelskiej, w: A. Kościański, W. Misztal, Falująca obywatelskość. Stare wzory, nowe tendencje, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Warszawa 2019 ISBN 978-83-7683-162-6  (s. 181-199)

   - D. Konopka, Zaufanie jako istotna podstawa wartości publicznej, w: J. Gardawski, R. Towalski (red.) Świat pracy: instytucje i wartości, s. 177-193, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8030-183-2 (s. 1-193)

   - D. Konopka, M. Wenclik, Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznychw: B. Dolnicki (red.) Realizacja zadań publicznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8092-770-4 , s. 706-719

   - D. Konopka, Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, (red.), Problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 217-234

   - D. Konopka, M. Wenclik, K. Mnich, Współpraca międzysektorowa – Wieloletnie Kontraktowanie Usług Społecznych jako czynnik wzmacniający kapitał społeczny wspólnot lokalnych, w: (red.) B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 90-101

   - D. Konopka, M. Wenclik, Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych, w: B. Dolnicki (red.) Realizacja zadań publicznych, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 707-721

   - A. Herman, D. Konopka, Searching for a more socially responsible theoretical concept of economic value mamagement /proposal of undertaking an international reasearch subject, w: J. Teczke (ed.), State, Society and Business – Development of Contemporary Management, Iternational management  Foundation, Cracow University of Economics, Cracow – Saint Petersburg 2016, p. 85-94

   - D. Konopka, J. Sitniewska, Profil kształcenia a praktyka zawodu – opinie absolwentów kierunku administracja publiczna, w: W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Administracja publiczna i kształcenie kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Wyd. KSAP, Warszawa 2014, s.479-494.

   - D. Konopka, Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wyd. KUL, Lublin 2013

   - A. Herman, D. Konopka, Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, w: J. Zimmerman, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

   - D. Konopka, Kryzys zaufania a nie prawa - na przykładzie administrowania sądownictwem powszechnym w Polsce, w: P. J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego. Inflacja prawa administracyjnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

   - D. Konopka, Praca w systemie wartości bezrobotnych regionu białostockiego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wyd. UŁ Łódź 2011.

   - D. Konopka, Social and individual effects of the ‘Us’ and ‘Them’ division in the situation of unemployment; w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP, Białystok 2011

   - D. Konopka. J. Sitniewska, Cultural needs of WSAP students and their participation in the cultural life of the college and Bialystok city, w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP Białystok  2011

   - D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność jako podstawowy czynnik działania urzędnika samorządowego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wyd. UŁ Łódź 2010

   - D. Konopka, redakcja działu i wstęp Administracja i społeczeństwo, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik)

   - D. Konopka, Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik)

   - D. Konopka, Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009

   - D. Konopka, Specyfika społeczno-kulturowa Białostocczyzny, w: B. Plawgo (red.) Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, WSAP Białystok 2008

     ​ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

    - D. Konopka, Nauki o polityce publicznej in statu nastendi, Studia z Polityki Publicznej, SGH Warszawa 4(20)2018, s. 163-169

    - D. Konopka, Polityka państwa w realiach kultury bezrobotnych jako subkultury ubóstwa. Na bazie koncepcji teorii pól Pierre’a Bourdieu, Studia z Polityki Publicznej, SGH Warszawa 1(17) 2018, s. 49-63

    - D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością„Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance, Vol.15, No 2/1/2017, Gdańsk, s. 149-162

    - D. Konopka, Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” nr 4(28)/2016, Warszawa 2016, s. 103-119

    D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(36)/2015, SGH, Warszawa 2015, s. 20-29.

    A. Herman, D. Konopka, Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną, „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance, vol.13, no 3/2/2015, Gdańsk, s. 165-176.

    D. Konopka, Społeczna odpowiedzialność w sferze e-biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(30)/2014, SGH, Warszawa 2014.

    - D. Konopka, J. Sitniewska, Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientami (raport z badań socjologicznych wybranych urzędów woj. dolnośląskiego), "Samorząd Terytorialny" nr 1-2, Wolters Kluwer Warszawa 2014.(http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171263411).

    A. Herman, D. Konopka, Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin 2014, s. 33-40.

    A. Herman, D. Konopka, Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, w: E. Urbańczyk, A. Gąsior, M. Romanowska (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012

    - D. Konopka, Trust and Mistrust in Business Relationships, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 8(751) Sierpień 2012, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2012, s. 3-10. (http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171237759).

    - D. Konopka, J. Sitniewska, Wykorzystanie Internetu między radnymi a mieszkańcami Białegostoku (badania pilotażowe), „E-mentor”, 4(41)/2011, SGH, Warszawa 2011.

    D. Konopka, J. Sitniewska, Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(20) lipiec-wrzesień 2011, SGH, Warszawa 2011, s. 32-39.

    - D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność zawodowa z perspektywy studenta kierunku administracja publiczna (studia stacjonarne licencjackie) (raport z badań socjologicznych), „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” Nr 1 (13) 2009 Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2009

    - D. Konopka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 2 (12) 2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008

    - D. Konopka, Ekonomiczne teorie bezrobocia a teorie człowieka bezrobotnego, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(11)2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2008

    - D. Konopka, Historyczny i socjologiczny dyskurs na temat pracy i bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(9)2007, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2007.

      PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

     - D. Konopka, J. Sitniewska, Profil kształcenia a praktyka zawodu - opinie absolwentów kierunku administracja publiczna pracujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i Starostwie Powiatowym w Białymstoku, „Administracja publiczna w dobie kryzysu”, Warszawa, 12-14 Maj 2010 XVIII Międzynarodowa Konferencja NISPAcee XX-lecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; XI Doroczna Konferencja SEAP, ISBN:978-80-89013-52-4 

     - Skrypt (Working Papers): Kultura bezrobotnych jako typ subkultury ubóstwa w perspektywie koncepcji Pierre’a Bourdieu, grupa tematyczna prof. Elżbiety Tarkowskiej „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”; XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?” PTS, Kraków 8-11.09.2010, http://www.pts.org.pl/index/repo

     - D. Konopka PhD, J. Sitniewska PhD, Prestandard Education of Public Administration (BA) In Opinions of Graduate Students in Poland, The 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World”, 2009 ISBN: 978-80-89013-44-9 


      

      Publikacje (wybrane): DR KRZYSZTOF MICHAŁ KSIĘŻOPOLSKI​

      
     MONOGRAFIE

     1. Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s.450, ISBN 978-83-944127-0-8 
     2. Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 203, ISBN 978-83-7151-037-3 
     3. Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów, Elipsa, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7151-760-0 
     4. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004, ISBN 83-89757-01-X 

     REDAKCJE I WSPÓŁREDAKCJE NAUKOWE

     1. Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013 – współredakcja wraz z K.M. Pronińską i A.E.Sulowską, ISBN 978-83-7151-992-5 
     2. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, współredakcja z K.M. Pronińską, ISBN 978-83-7151-955-0 
     3. Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-9234-318-9 .

     ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY

     1. Wojna gospodarcza strefy euroatlantyckiej z Rosją, w: J. Płaczek (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa 2015, s. 359-373,
     2. Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski XXI wieku, w: K. Czornik, M.Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, wyd. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2014 r., s.319-333,
     3. Wpływ energetyki rozproszonej na bezpieczeństwo, w: Z.Karaczun (red.) Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty,  Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 49 – 60,
     4. Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej (współautorstwo z: K. Pronińska, J. Rączka, O. Annusewicz), Working Paper nr 1, Wyd. Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW, Warszawa grudzień 2014,
     5. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce, Raport,  Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa grudzień 2014 r.,  (współautrostwo z O.Annusewicz)
     6. Zagadnienia polityki klimatyczno-energetycznej w kampaniach wyborczych do samorządu, Raport, Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa 2014 r (współautostwo O. Annusewicz, P.Bytner),
     7. Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19), wraz z U. Stefanowicz, T. Niewola, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, Tom 49/2014, s.103-123, ISSN: 0209-0961;
     8. Bezpieczeństwo ekonomiczne, w J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państw w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2014 r.,  ISBN 978-83-7930-408-0 
     9. Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna w: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II, s. 231-245
     10. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 47/2013, s.147 – 166, ISSN: 0209-0961;
     11. Regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej i ich zastosowanie w RFN, w:„Studia Politica Germanica” 2013/1(2), s.223-234, ISSN 2299-372X
     12. Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5;
     13. The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment of an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;
     14. Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy Sources in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13;
     15. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2 
     16. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294;
     17. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: W. Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9;
     18. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5 , 978 83 62751 22 8 
     19. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 r., s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0 
     20. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294;
     21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2012 r., s. 221-233, ISBN 978-83-7702-416-4 ;
     22. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-955-0 ;
     23. Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0 ;  
     24. The Geoeconomy of Climate Change Regime - Polish Perspective, “Studia i Prace WNEiZ”, nr.29/ 2012, s. 105-119
     25. Geoekonomia ochrony środowiska naturalnego „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, nr. 2/2012, s. 104-133, ISSN 2300-1437;
     26. Implikacje rewolucji energetycznej w Niemczech dla stosunków z sąsiadami na przykładzie Niemiec, „Studia Politica Germanica”,  nr.1/2012, s.179-196, ISSN 2299-372X;
     27. Polityka Unii Europejskiej w ochronie środowiska Morza Śródziemnego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 8/2012, s. 85-106, ISBN 978-83-62505-17-3 ;
     28. Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w: K. Zajączkowki, J. Nakonieczna (red.) ,Azja Południowo Wschodnia, Warszawa 2011 r., s. 271-280, ISBN 978-83-235-0740-6 ;
     29. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w relacjach z Unią Europejską w: J.Tymanowski (red.), Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-63183-31-8, 978-83-7545-312-6 ;
     30. Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: J.Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, s.446- 460,  Wydawnictwo Scholar , ISBN 978-83-7383-444-6 ;
     31. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, w: M. Sułek, J.Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5;
     32. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: K.M. Księżopolski (red.) Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-9234-318-9 
     33. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: J. Pięta, B.Pruski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., Warszawa 2009, s. 97-111, WSBiO; 
     34. Bezpieczeństwo ekologiczne w: K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska (red.) Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 r., s.173-192, 0ficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-7545-007-1 
     35. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: L. Kacprzak, J.Konopka (red.),  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, ISBN 978-83-89795-52-6 , 978-83-89795-54-0 
     36. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-91, ISSN 1428-149X;
     37. Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 r., s. 459-489, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-836-7441-844-77;
     38. Międzynarodowa ochrona Środowiska Afryki, „Zeszyty Naukowe WSAS -Człowiek i Społeczeństwo”, Tom II, Warszawa 2007, s.135-152, ISBN 83-900210-1-3, 978-83-923431-5-8 
     39. Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 1/2006, s. 35-45, ISBN 978-83-62505-17-3;
     40. Problem ochrony środowiska w polityce państw w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S.Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006 r., s.151-164,  ISBN 83-7383-215-7, 978-83-7383-215-2, 8389050-42-0, 978-83-98050-42-7;
     41. Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, w: M.F.Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 r., s. 179-194, ISBN 83-7441-531-2, 978-83-7441-531-6;
     42. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowo, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 34/2006, nr. 3-4, s.128-145, ISSN: 0209-0961;
     43. Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 96-111, Wydawnictwo Brant, , ISBN83-89073-55-2;
     44. Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. Parzymies, R. Zięba (red.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004, s. 368-380,  ISBN 8373831096;
     45. Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, s. 199-218, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;
     46. Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie. w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J.Symonides, (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003 r., s. 96-111,  Oficyna Wydawnicza Branta, ISBN 83-89073-55-2; 
      

      Publikacje (wybrane): DR ANDRZEJ KLIMCZUK

      

     MONOGRAFIE, PRACE ZBIOROWE I NUMERY SPECJALNE CZASOPISM

     2021

     G. Gawron, A. Klimczuk, Z. Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, 182s. https://doi.org/10.31261/PN.4035pdf (9.483MB)

     2020

     A. Klimczuk, Ł. Tomczyk (eds.), Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, Frontiers Media, Lausanne 2020, 186s. https://doi.org/10.3389/978-2-88963-620-4 pdf (7.420MB)

     2019

     Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019, 208s. http://doi.org/10.24917/9788395373718  pdf (4.826MB)

     2017

     A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410s. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53523-8 

     K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428s. pdf (3.655MB)

     Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 58s. http://doi.org/10.24917/9788380840911  pdf (1.698MB)

     2016​​

     K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300s.

     2015

     Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Białystok-Kraków 2015, 144s. pdf (5.410MB)

     A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015, 252s. http://doi.org/10.1057/9781137465337 

     K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 7 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2015, 211s.

     2012

     A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88s. pdf (520.2KB)

     A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, 270s. pdf (2.837MB)

     ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (WYBRANE POZYCJE)

     2020

     A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Editorial: Perspectives and Theories of Social Innovation for Ageing Population, “Frontiers in Sociology”, Vol. 5, Article 6, 2020, https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00006pdf (223.3KB)

     2018

     A. Klimczuk, Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych, „Studia z Polityki Publicznej” 4(20)/2018, s. 67-94. pdf (317.5KB)

     A. Klimczuk, B. Szatur-Jaworska, P. Kubicki, M. Niezabitowski, R. Majer, A. Cieśla, M. Rudnicka, Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 4(20)/2018, s. 97-143. pdf (262.1KB)

     2017

     A. Klimczuk, A moderate position in the debate on the possibility and moral utility of the ethical standards codification, “Annales. Ethics in Economic Life”, vol. 20, no. 5, 2017, s. 127-139. pdf (858.8KB)

     2016

     A. Klimczuk, Inicjatywy medialab w Polsce. W kierunku nowych instytucji kultury - komunikat z badań, „Kultura współczesna” 1/2016, s. 28-30. pdf

     A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life”, Vol. 10, No. 2 2016, s. 31-59. http://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.15286  pdf (254.6KB)

     A. Klimczuk, Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji, „Problemy zarządzania” 2(59)/2016, s. 41-59. http://doi.org/10.7172/1644-9584.59.3  pdf (248.7KB)

     A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” nr 34, 2016, s. 79-97. pdf (1019.KB)

     2015

     A. Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, “E-Journal of International and Comparative Labour Studies”, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, s. 110-134. pdf (1.538MB)

     A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, „Zarządzanie publiczne” 2(32)/2015, s. 41-53. http://doi.org/10.15678/zp.2015.32.2.04  pdf (227.9KB)

     2014

     A. Klimczuk, Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, vol. 17, nr 1, 2014, s. 47-59. pdf (497.0KB)

     A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych, „Palimpsest” vol. 6, nr 1, 2014, s. 111-118. pdf (258.4KB)

     A. Klimczuk, Barriers to the development of creative industries in culturally diverse region, „Coactivity: Philosophy, Communication”, Vol. 22, No. 2, 2014, s. 145-152. http://doi.org/10.3846/cpc.2014.13  pdf (96.51KB)

     2013

     A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research”, Vol. 3. Issue 1. 2013, s. 66-69. pdf (174.2KB)

     A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, „E-mentor”, 4(51)/2013, s. 72-77, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1048pdf

     A. Klimczuk, Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, “Journal of Education, Psychology and Social Sciences”, Vol. 1, Issue 2, 2013, s. 8-14. pdf (1.048MB)

     K. Sztop-Rutkowska, A. Klimczuk, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju, „Kultura i Edukacja”, 2(95)/2013, s. 222-246. http://doi.org/10.2139/ssrn.2560089  pdf (424.0KB)

     A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych, „Problemy Profesjologii” 2/2013, s. 69-82. pdf (492.0KB)

     A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, „Pogranicze. Studia Społeczne”. Tom XXII, 2013, s. 185-200. pdf (207.2KB)

     A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 1/2013, s. 165-182. http://doi.org/10.14746/kse.2013.3.1.08  pdf (690.2KB)

     2012

     A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research” , Vol. 2. Issue 2. 2012, s. 52-56. pdf (176.0KB)

     ​2011

     A. Klimczuk, Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku, [w:] M. Stefański (red.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, „Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia”, nr 3 (1/2011), Innovatio Press, Lublin 2011, s. 289-311. pdf (181.6KB)

     ARTYKUŁY W ENCYKLOPEDIACH

     2020

     J. Felix, A. Klimczuk, Social Entrepreneurship and Social Innovation in Aging, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_242-1pdf (183.2Kb)​

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Organic Agriculture, [w:] S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan, Cham 2020, s. 1-7, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_480-1pdf (127.6Kb)

     F. Perkins, A. Klimczuk, Area Agencies on Aging, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_219-1​pdf (171.5Kb)

     E. Selecky, A. Klimczuk, Financial Gerontology, [w:] D. Gu, M.E. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Cham 2020, s. 1-5, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_192-1 pdf (145.8Kb)

     2019

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Innovation in Food and Agriculture, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 1635-1641, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_628-1 pdf (116.0Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Trust in Food, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 2380-2386, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_630-1 pdf (112.2Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Economy, Food, and Agriculture, [w:] P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics, Second Edition, Springer, Dordrecht 2019, s. 1893-1898, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_629-1 pdf (117.4Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Core-Periphery Model, [w:] S.N. Romaniuk, M. Thapa, P. Marton (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan, Cham 2019, s. 1-8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1 pdf (168.3Kb)

     2017

     A. Klimczuk, Labor markets, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0200 pdf (101.4Kb)

     A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-5, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0406 pdf (150.2Kb)

     A. Klimczuk, Work, Domestic Work, Emotional Labor, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-4, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0409 pdf (96.50Kb)

     A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Bronislaw Malinowski, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-3, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0225 pdf (165.8Kb)

     A. Klimczuk, A. Fabiś, Death and Dying, theories of, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, s. 1-7, http://dx.doi.org/10.1002/9781118430873.est0084 pdf (118.3Kb)

     A. Klimczuk, Generacja sandwicz, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 485-487. pdf (198.2Kb)

     A. Klimczuk, Gerontologia kreatywna, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom I, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 529-531. pdf (143.0Kb)

     A. Klimczuk, Integracja wiekowa, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 71-73. pdf (167.1Kb)

     E. Trafiałek, A. Klimczuk, Kapitał społeczny ludzi starszych, [w:] A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Tom II, Thesaurus Silesiae, Katowice 2017, s. 105-108. pdf (231.2Kb)

     2016

     A. Klimczuk, Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25. http://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs143 pdf (90.23Kb)

     A. Klimczuk, Instrumental Activities of Daily Living, [in:] C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151. http://doi.org/10.1002/9781119085621.wbefs148 pdf (148.2Kb)

     A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, SAGE Publications, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18. http://doi.org/10.4135/9781483346274.n11 pdf (100.8Kb)

     A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3. http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss523 pdf (106.6Kb)

     A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss529 pdf (81.48Kb)

     A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss524 pdf (84.50Kb)

     A. Klimczuk, M. Bieńkowska, Trans Theorizing, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 http://dx.doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss517 pdf (161.3Kb)

     A. Klimczuk, Creative Aging, Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging, [in:] N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, pp. 608-612. https://doi.org/10.1007/978-981-287-080-3_363-1 pdf (121.2Kb)

     2015

     A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423. pdf (170.3Kb)

     A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352. pdf (172.5Kb)

     A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214. http://doi.org/10.1002/9781118989463.wbeccs083 pdf (134.3Kb)

     A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585. http://doi.org/10.1016/b978-0-08-097086-8.75014-8 pdf (190.6Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511. pdf (81.80Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531. pdf (82.21Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147. pdf (84.56Kb)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (ed.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416. pdf (87.26Kb)

     A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (ed.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, SAGE Publications, Los Angeles 2015, pp. 308-311. http://doi.org/10.4135/9781452206905.n128 pdf (95.68Kb)

     2014

     A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins (ed.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, SAGE Publications, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194. http://doi.org/10.4135/9781483346663.n509 pdf (89.82Kb)​

     ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH (WYBRANE POZYCJE)

     2021

     J. Perelló, A. Klimczuk, A. Land-Zandstra, K. Vohland, K. Wagenknecht, C. Narraway, R. Lemmens, M. Ponti, The Recent Past and Possible Futures of Citizen Science: Final Remarks, [w:] K. Vohland, A. Land-Zandstra, L. Ceccaroni, R. Lemmens, J. Perelló, M. Ponti, R. Samson, K. Wagenknecht (eds.), The Science of Citizen Science, Springer, Cham 2021, s. 517-529, https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_26 pdf (204.5Kb)​

     A. Klimczuk, Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka, [w:] A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (red.), Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia. Wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, Elipsa, Warszawa 2021, s. 34-56. https://doi.org/10.33896/978-83-8017-379-8.2.​​​

     2016

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [w:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, Hershey, Pa 2016, s. 328-352. http://doi.org/10.4018/978-1-5225-0317-0.ch014  pdf (362.2KB)

     A. Klimczuk, Ł. Tomczyk, Smart, Age-friendly Cities and Communities: the Emergence of Socio-technological Solutions in the Central and Eastern Europe, [w:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, s. 335-359. http://doi.org/10.1049/pbhe006e_ch17  pdf (609.8KB)​

     2015

     A. Klimczuk, Outplacement - Implementation Experiences and Possibilities of Service Development in Polish Labour Market, [w:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 7. Knowledge – innovations – trends – strategies, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2015, s. 113-116.

     A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [w:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (red.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej / Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc – Kraków 2015, s. 21-50. pdf (359.1KB)

     A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 13-36. pdf (3.048MB)

     A. Klimczuk, Adaptacja szkół zawodowych do trendów społeczno-gospodarczych, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 37-68. pdf (3.048MB)

     A. Klimczuk, Nauczyciele zawodu jako kapitał, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 69-112. pdf (3.048MB)

     A. Klimczuk, Tworzenie kultury zatrudnialności, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 113-156. pdf (3.048MB)

     A. Klimczuk, Rekonwersja i outplacement nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 157-233. pdf (3.048MB)

     A. Klimczuk, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [w:] M. Juchnicka (red.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 289-306. pdf (3.048MB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Podregion białostocko-suwalski a podregiony: krośnieńsko-przemyski, obwód zakarpacki i obwód grodzieński, [w:] B. Plawgo (red.), Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, s. 29-85. pdf (3.155MB)

     A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 11-53. pdf (15.57MB)

     A. Klimczuk, Outplacement w podlaskich firmach w świetle badań własnych, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 55-87. pdf (15.57MB)

     A. Klimczuk, Outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 11-56. pdf (21.19MB)

     A. Klimczuk, Outplacement dla podlaskich pracowników w świetle badań własnych, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 57-93. pdf (21.19MB)

     A. Klimczuk, D. Borowski, Uzasadnienie modelu w kontekście formalnoprawnych aspektów współpracy szkół z otoczeniem, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 20-57. pdf (2.484MB)

     A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Dobre praktyki i wyzwania rozwojowe systemu kształcenia zawodowego województwa podlaskiego, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 177-195. pdf (2.484MB)

     A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 19-114. pdf (2.817MB)

     A. Klimczuk, M. Skarzyński, Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim, [w:] M. Skarzyński (red.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, s. 266-282. pdf (2.817MB)

     A. Klimczuk, Bariery i wyzwania outplacementu w badaniach firm podlaskich, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 49-81. pdf (1.528MB)

     A. Klimczuk, Czynniki utrudniające wdrażanie outplacementu w firmach, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 137-140. pdf (1.528MB)

     A. Klimczuk, Bariery i możliwości rozwoju outplacementu dla firm, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 140-143. pdf (1.528MB)

     A. Klimczuk, Bariery i potrzeby outplacementu podlaskich pracowników, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 67-103. pdf (1.978MB)

     A. Klimczuk, Korzyści dla pracowników ze stosowania outplacementu, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 175-179. pdf (1.978MB)

     A. Klimczuk, Bariery i czynniki rozwoju outplacementu dla pracowników, [w:] M. Skarzyński (red.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, s. 180-185. pdf (1.978MB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [w:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, s. 89-106. pdf (589.9KB)

     2014

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia, [w:] R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, s. 157-174. pdf (310.9KB)

     A. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 297-307. pdf (1.706MB)

     A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, s. 15-26. pdf (290.4KB)

     A. Klimczuk, Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, s. 27-29. pdf (178.9KB)

     A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 11-19. pdf (1.990MB)

     A. Klimczuk, D. Borowski, Organizacja i formy świadczenia pracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji rynku pracy – stan prawny, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 21-76. pdf (1.990MB)

     A. Klimczuk, Formalnoprawne aspekty współpracy szkoły z otoczeniem, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 77-106. pdf (1.990MB)

     A. Klimczuk, M. Skarzyński, Modernizacja szkół zawodowych w oparciu o programy rozwojowe, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 119-144. pdf (1.990MB)

     A. Klimczuk, D. Borowski, M. Skarzyński, Wnioski i rekomendacje, [w:] M. Juchnicka (red.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, s. 161-170. pdf (1.990MB)

     A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa, [w:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 149-170. pdf (439.2KB)

     2013

     A. Klimczuk, Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej, [w:] R. Ulatowska (red.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, s. 72-80. pdf (108.7KB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies, [w:] Š. Majtán (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2013, s. 259-264. pdf (233.9KB)

     A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, [w:] Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013, Vol. III, Magnanimitas, Hradec Kralove 2013, s. 1411-1420. pdf (174.2KB)

     A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, [w:] J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 461-472. pdf (203.1KB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland, 11th Annual ESPAnet Conference “Social Policy and Economic Development - Innovative social and labour-market policies in times of crisis”, Poznań 2013. pdf (316.4KB)

     A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [w:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 24-46. pdf (365.0KB)

     A. Klimczuk, Polish Universities of the Third Age. Emerging Model, [w:] M. Mokryš, Š. Badura, A. Lieskovský (red.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference. The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, EDIS, University of Žilina, Žilina 2013, s. 226-231.

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego, [w:] R. Geisler (red.), Odpowiedzialność – przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 111-135. pdf (2.139MB)

     A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się, [w:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě, Humanitas, Sosnowiec-Praha 2013, s. 11-24. pdf (323.3KB)

     A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [w:] Š. Hittmár (red.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, s. 130-132. pdf (463.0KB)

     A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 292, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 190-205. pdf (505.0KB)

     A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [w:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, s. 99-111. pdf (312.5KB)

     A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego, [w:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, s. 184-216. pdf (395.2KB)

     2012

     A. Klimczuk, Creative Ageing Policy in Regional Development, [w:] Š. Hittmár (ed.), Regional Management. Theory, Practice and Development, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2012, s. 100-104. pdf (468.9KB)

     A. Klimczuk, Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2012, s. 243-268. pdf (400.0KB)

     A. Klimczuk, Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, [w:] Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, s. 730-739. pdf (176.0KB)

     A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, s. 74-92. pdf (308.3KB)

     A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych, [w:] K. Sztop-Rutkowska (red.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, s. 93-106. pdf (182.0KB)

     A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [w:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (red.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, s. 152-163. pdf (292.0KB)

     2011

     A. Klimczuk, Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji, [w:] J. Sieradzan (red.), Narcyzm: jednostka - społeczeństwo – kultura, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s. 218-255. pdf (446.1KB)

     A. Klimczuk, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania, [w:] Wyzwania globalnego rozwoju, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, s. 56-59. pdf

     A. Klimczuk, Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa, [w:] G. Gajewska, R. Wójcik (red.), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 385-396. pdf (283.8KB)

     A. Klimczuk, Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, [w:] A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Biblioteka Gerontologii Społecznej. Tom IV, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała 2011, s. 101-117. pdf (332.0KB)

     A. Klimczuk, Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy, [w:] Š. Hittmár (ed.), Theory of Management 4. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2011, s. 261-265. pdf (451.9KB)

     A. Klimczuk, Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, [w:] M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s. 57-75. pdf (165.7KB)

     2010

     A. Klimczuk, Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 92-107. pdf (333.4KB)

     A. Klimczuk, Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach, [w:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010, s. 383-395. pdf (270.0KB)

     A. Klimczuk, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku, [w:] M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2010, s. 75-90. pdf (287.6KB)

     2009

     A. Klimczuk, Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości, [w:] A. Kobylarek (red.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 344-360. pdf (286.0KB)

     A. Klimczuk, W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com, [w:] H. Jakubowska, A. Raciniewska, Ł. Rogowski (red.), Patrząc na starość, UAM, Poznań 2009, s. 165-211. pdf (570.0KB)​

     RAPORTY Z BADAŃ (WYBRANE POZYCJE)

     2015

     A. Tarkowski, A. Mierzecka, J. Jasiewicz, M. Filiciak, M. Kisilowska, A. Klimczuk, E. Bojanowska, Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Warszawa-Tarnów 2015, 164s. pdf (3.976MB)

     J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 61s. pdf (1.252MB)

     J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66s. pdf (1.310MB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121s. pdf (1.888MB)

     K. Baczyńska-Koc, M. Borys, A. Klimczuk, I. Pietrzak, B. Plawgo, K. Radziewicz, E. Rollnik-Sadowska, C. Sadowska-Snarska, J. Żynel-Etel, Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015, 223s. pdf (6.985MB)

     2014

     A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2014, 235s. pdf (2.106MB)

     A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2014, 98s. pdf (1.122MB)

     2013

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Przebieg procesu outplacementu i jego instrumenty, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 27-40. pdf (2.420MB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 41-84. pdf (2.420MB)

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - outplacement jako forma wsparcia pracowników przedsiębiorstwa, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 85-130. pdf (2.420MB)

     A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla przedsiębiorstw - wyniki badań, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 131-167. pdf (2.420MB)

     A. Klimczuk, K.A. Łagoda, Outplacement dla pracowników organizacji - wyniki badań, [w:] M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013, s. 169-209. pdf (2.420MB)

     A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013, 164s. (edycja elektroniczna), 226s. (edycja drukowana) . pdf (2.730MB)

     J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 49s. pdf (1.366MB)

     A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, Białystok 2013, 105s. pdf (1.328MB)

     A. Klimczuk, Sieć My Obywatele w kontekście inicjatyw na rzecz ogólnopolskiej reprezentacji organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i obywatelskich. Raport z badania ewaluacyjnego, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Fundacja SocLab, Łódź-Białystok 2013, 83s. (raport niepublikowany)

     A. Klimczuk, Raport Desk Research: Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137s. pdf (1.764MB)

     J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013, 199s. pdf (8.184MB)

     J. Nazarko (red.), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok 2013, 133s. pdf

     2012

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140s. pdf (2.541MB)​

     M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193s. pdf (1.880MB)

     J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187s. pdf (12.10MB)

     J. Sójka (red.), Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport, Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Związek Miast Polskich, Poznań 2012, 196s. pdf

     2011

     A. Klimczuk, Elastyczne i przewidywalne warunki umów, [w:] A. Tomanek (red.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, s. 75-100. pdf (26.29MB)

     A. Klimczuk, Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy, [w:] A. Tomanek (red.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011, s. 100-121. pdf (26.29MB)

     B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011, 152s. pdf (2.305MB)

     J. Langner, A. Klimczuk, Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia, Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Poznań 2011, 83s. pdf

     2009

     ​B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152s. pdf (2.169MB)