Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej : Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej
 

 Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej

 
Zakład zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej, w tym procesami rozwoju zorientowanego terytorialnie. Problematyka ta obejmuje zintegrowane oraz sektorowe strategie rozwoju w zakresie kapitału społecznego i instytucjonalnego, infrastruktury technicznej i społecznej oraz aspektów środowiskowych. Badania Zakładu koncentrują się także na problematyce partycypacji i angażowania różnych grup interesariuszy w procesy rozwojowe, w tym we wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze kierunki badawcze:
- polityka regionalna i lokalna;
- zrównoważony rozwój;
- rozwój zintegrowany;
- gospodarka regionalna i lokalna;
- partycypacja publiczna;
- społeczna odpowiedzialność organizacji (biznesu i uczelni) i teoria interesariuszy.

Najważniejsze zadania dydaktyczne:
- współudział w rozwijaniu i aplikacji terytorialnych ujęć procesów społeczno-gospodarczych do programów dydaktycznych różnych kierunków studiów realizowanych w Uczelni;
- rozwijanie i wdrażanie do programów dydaktycznych tematyki z zakresu rozwoju zrównoważonego, interesariuszy procesów rozwojowych i społecznej odpowiedzialności organizacji.

Najważniejsze zadania organizacyjne:
- działalność ekspercka, rozwijana w szczególności na rzecz podmiotów publicznych, w zakresie kreowania i realizacji polityk rozwoju społeczno-gospodarczego i zrównoważonego w różnych skalach przestrzennych i w odniesieniu do różnych interesariuszy;
- tworzenie i współudział w tworzeniu zespołów naukowych realizujących projekty badawcze, w których niezbędne są ujęcia przestrzenne procesów sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym.

Pracownicy Zakładu od wielu lat prowadzą aktywną współpracę z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 
 

 Informacje

 

Nowa miniseria podcastów o klimacie i miastach

​Jak naukowa teoria ma się do praktyki zarządzania miastami? Na to pytanie odpowiedzą prowadzący i goście nowej miniserii podcastów Rozmowy o klimacie w miastach. Wszystkie odcinki są już dostępne w sieci. Dr Paulina Legutko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki), prof. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i dr Agnieszka Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów) wraz z zaproszonymi gośćmi - naukowcami, ekspertami, samorządowcami i aktywistami, stworzyli 11 wyjątkowych i inspirujących rozmów, o tym, jakie działania są podejmowane w kontekście przygotowania polskich miast do zmian klimatycznych.

więcej

Grant NCN nt. zielonej infrastruktury w polskich miastach

Grant NCN (OPUS 18 "Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce".

więcej

 

 Dyżury Pracowników

 
Uwaga: w czasie pandemii konsultacje odbywają się drogą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub przez aplikację MS Teams.
pokój 64, ul. Wiśniowa 41 

 
 
 
 

 Kierownik jednostki

 
 

 Wydarzenia