Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Ewa Jastrzębska

 
Zainteresowania naukowe:
- społeczna odpowiedzialność biznesu - corporate social responsibility (CSR) i koncepcje pokrewne (np. CSV, SSCM)
- nurty ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru, ekonomia współpracy, ekonomia współdzielenia, ekonomia obiegu zamkniętego, ekonomia behawioralna)
- etyka biznesu i zarządzanie przez wartości
- zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
- planowanie strategiczne w JST, zarządzanie zintegrowane w obszarach funkcjonalnych, partycypacja społeczna

Praca ekspercka i trenerska:
- ekspert pomocniczy w projekcie Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości, współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (2013-2014)
- ekspert w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013-2015)
- członek Grupy Roboczej CSR a Edukacja, powołanej w ramach Rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2010-2013), Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki (2015), Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organie pomocniczym Ministra Rozwoju (2017), Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organie pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju (2018)
- ekspert w projekcie Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020, współfinansowanym ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r. (2015)
- ekspert w projekcie Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020, współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2016 r. (2016)
- ekspert w zespołach opracowujących: Strategię rozwoju dla powiatu płockiego (2014), Strategię rozwoju dla powiatu otwockiego 2020 (2014), Strategię rozwoju Makroregionu Polski Centralnej (2014), Diagnozę rozwoju społeczno-gospodarczego dla warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego (2014), Strategię rozwoju warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego (2015), Strategię rozwoju gminy Pomiechówek (2016), Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Łomianki (2016), Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piastowa (2016), Program Rewitalizacji dla gminy Mińsk Mazowiecki (2016-2017), Strategię Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020-2027 (2019), analizę i diagnozę stanu zastanego wraz z analizą SWOT, rekomendacjami strategicznymi dla miasta Kielce (2020)
- członek (2017-2019) i viceprzewodnicząca (od 2020) Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH oraz Zespołu ds. Kodeksu Etyki w SGH (2017-2020).
- członek Kapituły konkursu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw" Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzeczpospolitej (2016)
- członek jury konkursu Raporty Społeczne (od 11. edycji w 2017 r.), członek jury konkursu dla dziennikarzy i ekspertów piszących o CSR - Pióro odpowiedzialności (od 7. edycji w 2017 r.) oraz jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR Ligii Odpowiedzialnego Biznesu (od 6. edycji w 2017 r.).
- ekspert w projekcie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES" (2017)
- ekspert w projekcie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu (EcoMentor) (2018)
- ekspert w projekcie NCN BEETHOVEN „Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE" (2020-2022)
- ekspert w projekcie HORIZON 2020 "WelcomingSpaces - Investing in "Welcoming Spaces" in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants" (2020-2024)
- ekspertka programu Climate Leadership (https://climateleadership.pl/) (2020)

 
 
 

 Kontakt

 
​Konsultacje po uprzednim kontakcie e-mailowym: ewa.jastrzebska@sgh.waw.pl​