Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Paulina Legutko-Kobus

 

Obszar obecnych zainteresowań naukowych:
Zrównoważony rozwój, smart city 3.0,  partycypacja społeczna, metody angażowania interesariuszy.

Wybrane projekty naukowe:
- Badacz w ramach grantu NCN: Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce, numer projektu 2019/35/B/HS4/04221  - projekt realizowany od 2020 r. 
- Badacz w ramach projektu:  H2020, Welcoming Spaces,  strona projektu: https://www.welcomingspaces.eu/ (projekt realizowany od 2020 r.)
- Badacz w ramach projektu ESPON: European and Macroregional Territorial Monitoring Tool (2018-2020) strona projektu: https://www.espon.eu/macroregional-monitor

Wybrane publikacje naukowe:
- Śleszyński P., Markowski T.,  Kowalewski A., Legutko-Kobus P., Nowak M., The Contemporary Economic Costs of Spatial Chaos: Evidence from Poland, Land 2020, 9(7), 214; https://doi.org/10.3390/land9070214 , https://www.mdpi.com/2073-445X/9/7/214 
- Od rehabilitacji do włączenia społecznego – współczesne ujęcie procesów rewitalizacji, Nowakowska A., Legutko-Kobus P., Walczak B.M, Wydawnictwo PAN,  Warszawa 2019, s. 153. ISBN: 978-83-63305-75-8 , http://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/133583 
- Legutko-Kobus P., Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego, Studia z Polityki Publicznej, nr 3, 2018, s. 45-58. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2018.3.3  


 
 
 

 Kontakt

 
​Konsultacje po uprzednim kontakcie e-mailowym: plegut@sgh.waw.pl​