Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair „Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU” : Dr. Magdalena Proczek
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair 'Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU'
 

 dr hab. prof. nadzw. SGH Magdalena Proczek

 


​​M. Proczek.jpgDr hab. prof. nadzw. SGH Magdalena Proczek (ur. 1971 r.) profesor SGH, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (SGPiS) kierunek Polityka Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH i studiów podyplomowych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego PO „Kapitał Ludzki” – Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej na UMCS w Lublinie. Odbyła praktyki w Urzędzie Patentowym. 
 
Zainteresowania naukowo-badawcze, systematycznie i konsekwentnie rozwijane od podjęcia aktywności zawodowej, koncentrują się na dwóch ważnych obszarach z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych. Pierwszy z nich obejmuje problematykę działalności międzyrządowych organizacji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji systemu Narodów Zjednoczonych. Drugi nurt badań stanowią studia nad procesem integracji międzynarodowej. 
 
Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykonawca i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych i własnych, z rezerwy Rektora SGH, współautor i autor oraz redaktor naukowy licznych publikacji, współwykonawca, kierownik, koordynator grantów i projektów, współorganizator i prelegent konferencji, członek Rad Naukowych, członek komisji rekrutacyjnej, konkursowej, doktorskiej, stypendialnej, członek PECSA, PTE, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, Europejskiego Forum Studentów AEGEE w SGH, promotor ponad 170 prac dyplomowych, recenzent, współpraca m.in. z: Bankiem Światowym, UNDP, UNHCR, Amnesty International, Fundacją R. Schumana, Ambasadą Stanów Zjednoczonych, KSAP, NBP, ministerstwem Finansów, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, uczestnik licznych szkoleń zawodowych.

Uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2002 r., nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r., nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2004 r., nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGH za pracę doktorską w 2005 r., nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2008 r., 2014 r., 2015 r. oraz nagrodę indywidualną I stopnia Rektora SGH za działalność naukową w 2015 r.