Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Ewa Latoszek

 
Latoszek Ewa-1.JPG
Profesor dr hab. Ewa Latoszek jest profesorem zwyczajnym SGH,  zatrudnionym w w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH,  Kierownikiem  w Katedrze Unii Europejskiej im Jeana Monneta . Ponadto jest profesorem w Politechnice Warszawskiej, w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. 
 
Głównym obszarem zainteresowań i prac badawczych są następujące zagadnienia: organizacje międzynarodowe i ich miejsce w świecie; integracja europejska, wspólne polityki UE, Polska w Unii Europejskiej.  W czasie swojej kariery naukowej, koordynowała szereg projektów badawczych- zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym Jean Monnet Modules oraz projekt EUintegRATIO w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Dotyczyły one m.in. działaności organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, proceu integracji europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych, kosztów i korzyści przystąpienia Polski do UE. 
 
Od maja 2013r. kieruje 11 osobowym zespołem w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz dwoma projektami Jean Monnet realizowanymi przez zespół skladający się z członków PECSA, organizacji pozarządowej należącej do międzynarodowej sieci European Community Studies Association. Była inicjatorem współpracy SGH z firmą Ernst and Young w realizacji wspólnych programów dydaktycznych w Polsce. Ponadto była jednym z założycieli ścieżki nauczania w języku angielskim na SGH z zakresu Zarządzanie finansami w Biznesie, mającej akredytację międzynarodową ACCA.  Pełniła m.in. funkcję Prodziekana w SGH , Prorektora w Szkole Wyższej im. R.Kudlińskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego Research Alliance for Development, utworzonego przy Banku Światowym,. Od wielu lat jest  Dyrektorem Studiów Podyplomowych realizowanych we współpracy SGH- Ernst & Young (kilkanaście edycji) , Przewodniczącym  PECSA- Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich​, należacego do sieci ECSA. Jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. w latach 2007-2010 była członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
Wielokrotnie nagradzana przez Rektora SGH nagrodami I stopnia. Za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia.   
 
W roku 2013 otrzymała Jean Monnet Chair, a w latach 2013-2014 dwukrotnie powołana została przez Komisję Europejską na eksperta Advisory Group  w programie Horyzont 2020. Od października 2014 roku Profesor Latoszek jest też wiceprzewodniczącą międzynarodowej sieci European Community Studies Association (ECSA).