Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 
prof. Ewa Latoszek
 
Projekty badawcze:
 • Pogłębianie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej w XXI wieku. Wyzwania dla Polski, projekt finansowany ze środków KBN, Warszawa 2002, kierownik projektu.
 • The International Organizations in the „New World”, projekt badawczy realizowany przez Bank Światowy (oddział w Paryżu) z Bogazici University, Stambuł i Research Alliance for Development, członek zespołu badawczego, 2004-2007, Projekt realizowany we współpracy z Bankiem Światowym i Research, członek RAD Sterring Committee; raport końcowy pt. The International Organizations in the „New World”, World Bank,2007, s. 457, udział własny 30%.
 • Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego. Skutki dla Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt  obejmuje lata 2010-2013, kierownik projektu.
 • Integration process in the European Union 2020 - social and economic challenges of the single market under new regional and global settings, Acronym: EUintegRATIO.  Projekt w ramach 7 Programu Ramowego, Komisja Europejska, Koordynator: prof. dr hab. Ewa Latoszek, partnerzy: Komisja Europejska, MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Parlament Europejski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Krajowy Punkt Kontaktowy, termin realizacji :2010- 2011.
 •  „Integracja w Unii Europejskiej w perspektywie 2020- wyzwania społeczne i gospodarcze w ramach rynku wewnętrznego w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych”, finansowany przez Narodowy Bank Polski, umowa nr 97/2011, zorganizowanie konferencji międzynarodowej ( z udziałem m.in. Mario Montiego, W.Molle, D.Rosatiego ) Prezydenckiej w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej ( wydarzenie ujęte w Kalendarium Prezydencji);2011 Współfinansowanie i patronaty: Fundacja NBP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,kierownik.
 • Jean Monnet Programme,  Lifelong Learning Programme- Call for Proposals 2013, tytuł projektu:    „L’Academie du Jeune Europeen”,   2013- 2014, instytucja realizująca: Polish European Community Studies Association ( PECSA), kierownik.
 • Akademia Młodego Europejczyka,  projekt dydaktyczny w systemie webinariów, NBP, 2013-2014, instytucja realizująca: Polish European Community Studies Association ( PECSA), kierownik,
 • Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, projekt finansowany ze środków z  NCN, Warszawa 2013–2016, kierownik projektu. 
 • Jean Monnet Programme,  Lifelong Learning Programme- Call for Proposals 2013, tytuł projektu:  Jean Monnet  Chair : “Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU”,  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency(EACEA),  Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej (KE), 2013-2016, kierownik projektu- Jean Monnet Chair Holder.
 • Kierowanie i udział w realizacji projektu międzynarodowego pt. “Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth” finansowanego w ramach programu Jean Monnet Komisji Europejskiej; współfinansowanie : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2014-15   
 • Kierowanie, nadzór merytoryczny i udział w realizacji projektu Jean Monnet „ Akademia Młodego Europejczyka” we współpracy z PECSA- Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, należącej do międzynarodowej sieci ECSA i Narodowym Bankiem Polskim oraz finansowanego w ramach programu Jean Monnet Komisji Europejskiej; 2013-2014   
 • Udział merytoryczny  w  projekcie międzynarodowym jako członek zespołu badawczego:  „Non-governmental organizations in the NAFTA Member States- their influence on sustainable growth of Member States through managing global public goods”, Nowy Jork, 2015-2017  
 • Członek tzw. The Key Staff w projekcie : Deepening Understanding, Information and Communication of the European Union in the Eastern Partnership, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Erasmus Plus/Jean Monnet Activities, 2015-17, realizowanego przez ECSA- Moldova, beneficjenta grantu;
 • Kierownik naukowy w projekcie : Connecting the  European Union of Shared Aimes, Freedoms,Values and Responsibilities (EUSHARE),  finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Erasmus Plus/Jean Monnet Activities, Erasmus, 2016-2019, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA);  
 • Kierownik naukowy w projekcie: L’Academie du Jeune Europeen 2, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Erasmus Plus/ Jean Monnet Project, 2016-2018 realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) beneficjenta grantu,;
 • Kierownictwo naukowe i organizacyjne oraz współwykonawstwo   projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Erasmus Plus/ program Jean Monnet Centres of Excellence “Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement” ,okres realizacji 1.09.2016- 31.08.2019 


Badania z rezerwy Rektora SGH:
 • Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na ich konkurencyjność, kierownik projektu, 2007.
 • Badanie z rezerwy Rektora SGH: Bankowość islamska a bankowość klasyczna: możliwości  aplikacji rozwiązań, SGH, Warszawa  2011,  wykonawca.
 
Badania statutowe i na podtrzymanie potencjału badawczego:
 • ​Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych na kontynentach amerykańskich, SGH, Warszawa 2010, kierownik projektu.
 • Rola organizacji międzynarodowych w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, SGH, Warszawa 2013, kierownik projektu.
 


dr hab. prof nadzw. SGH Magdalena Proczek

 
Projekty badawcze:
 • Pogłębianie procesów integracyjnych w Unii Europejskiej w XXI wieku. Wyzwania dla Polski, grant KBN, członek zespołu, Warszawa 2002
 • Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego. Wnioski dla Polski, grant MNiSW, członek zespołu, Warszawa 2010–2013 (nr 3246/B/H03/2010/38).
 • Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, grant NCN, członek zespołu, Warszawa 2013–2016 (nr UMO – 2012/07/B/HS4/00309).
 • Akademia Młodego Europejczyka, Jean Monnet - Lifelong Learnig Programm/ PECSA, 1.09.2013-31.08.2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;
 • Akademia Młodego Europejczyka, Edukacja ekonomiczna; NBP/PECSA, 23.12.2013-18.01.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;  
 • Konferencja międzynarodowa 10 lat członkowstwa Polski w Unii,  Edukacja ekonomiczna, KE/PECSA, 14 maj 2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, prowadzenie panelu oraz napisanie materiału do publikacji; 
 • Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg),  Jean Monnet Programme, ERASMUS +/MSZ, PECSA, SGH, 1.07. 2014-31.08.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca, redaktor naukowy i autor publikacji;
 • Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social&Geopolitical Settlement, Jean Monnet "Modules, Chairs and Centers of Excellence", ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09. 2016-31.08.2019, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;        
 • L'Académie du Jeune Européen 2, Jean Monnet "Policy Debate with academic world", ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09.2016-28.02.2018, kierownik dr A. Szczerba-Zawada, wykonawca;
 • Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE), Jean Monnet "Support to Associations", ERASMUS +/PECSA, 1.09.2016-31.08.2019, kierownik dr M. Pachocka, wykonawca;
 • Advanced Learning and Inclusive Environment for Higher Education through greater knowledge and understanding of migration, Partnerstwa Strategiczne, ERASMUS +/PJAT, Aalto Univeristy (Finlandia), Technopolis City of Athens S.A. (Grecja), University of the West of Scotland (Wielka Brytania), Glyndwr University (Wielka Brytania), SGH, 1.09.2016-31.08.2019, kierownik i wykonawca dr hab. M. Proczek.
 
Badania statutowe i na podtrzymanie potencjału badawczego:
 • Środki finansowe otrzymywane z budżetu ogólnego WE przez Polskę od 1 maja 2004 r. do końca 2006 r., w: Polska w UE, członek zespołu, SGH, Warszawa 2004.
 • Polska a EBI, w: Polska w UE, członek zespołu, SGH, Warszawa 2005.
 • Polska a pozabudżetowe środki finansowe UE w latach 2004–2006, w: Polska w UE, członek zespołu, SGH, Warszawa 2006.
 • Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej a Polska, w: Polska w UE, członek zespołu, SGH, Warszawa 2007.
 • Geneza procesów integracyjnych oraz pierwsza faza integracji w Ameryce Łacińskiej, w: Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych na kontynentach amerykańskich, członek zespołu, SGH, Warszawa 2010.
 • Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rzecz równoważenia rozwoju państw członkowskich, w: Rola organizacji międzynarodowych w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, członek zespołu, SGH, Warszawa 2013.
 • Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020- znaczenie dla Polski, w: Wybrane problemy Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych, członek zespołu, SGH, Warszawa 2014.
 • Razem z E. Osuch-Rak, Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji "gazów cieplarnianych" w przemyśle chemicznym, w : Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w działalność organizacji międzynarodowych, członek zespołu, SGH, Warszawa 2015.
 
Badania z rezerwy Rektora SGH:
 • Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–2006, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, członek zespołu, SGH, Warszawa 2007.
 • Polska pomoc rozwojowa,  w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, członek zespołu, SGH, Warszawa 2008.
 • Podstawy teoretyczne bankowości islamskiej, w: Bankowość islamska a bankowość klasyczna: możliwości aplikacji rozwiązań, kierownik i członek zespołu, SGH, Warszawa 2010.
 
Badania własne 
 • ​Europejski Fundusz Rozwoju jako instrument finansujący pomoc rozwojową, SGH, Warszawa 2008.

dr hab. prof nadzw. SGH Wanda Dugi
el
 
Projekty badawcze:
 •  Tytuł projektu: International Economics, Okres realizacji projektu 2009, Lifelong Learning Programme, Erasmus STAFF TEACHING ASSIGNMENTS (STA), International School of Management ISM Dortmund (D  DORTMUN04), Germany, Kierownik projektu.
 • Tytutuł projektu: „Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme”, Okres realizacji projektu: 2006-2007, Ministerstwo ds. Gospodarki, Komunikacji i Rozwoju Hesji (RFN), wykonawca.
 • Tytuł projektu: Changes within world trade system Prospects for the European Union, Okres realizacji projektu: 2007, Centrum Europejskie Natolin we współpracy z European University Institute (EUI) we Florencji (Włochy), Kierownik Projektu Wanda Dugiel.  
Granty Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 •  „Przezwyciężenie kryzysu gospodarczego: działania Wspólnot Europejskich, państw i przedsiębiorstw”; rozpoczęcie i zakończenie realizacji – 2009 rok. SGH. Kierownik Projektu.
 • „Zmiany międzynarodowej polityki handlowej – perspektywa dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej”, rozpoczęcie i zakończenie realizacji – 2008 rok, SGH. Kierownik Projektu.  
Granty Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 •  „Próby zreformowania światowego systemu handlu”; SGH, Warszawa 2009. Kierownik projektu.
 • „Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej a gospodarka żywnościowa Polski”, SGH, Warszawa 2008, Kierownik projektu.
 • „Międzynarodowa polityka handlowa po Rundzie Doha - wnioski dla UE”, SGH, Warszawa 2006. Kierownik Projektu.    
Badania statutowe
 • Handel międzynarodowy a uregulowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2016. Kierownik projektu.
 • Polska w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008, wykonawca.
 • Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, SGH, Warszawa 2007, wykonawca. 
dr Agnieszka Kłos
 
Projekty badawcze:
 • Jean Monnet Programme, Lifelong Learning Programme – Call for Proposals 2013, title of the project “L’Academie du Jeune Europeen”. 2013-2014, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), implementing entity: Polish European Community Studies Association (PECSA). 
 • Academy of Young European, an educational project in webinar format, NBP, 2013-2014, implementing entity: Polish European Community Studies Association (PECSA).
 • Jean Monnet Programme. Lifelong Learning Programme – Call for Proposals 2014, title of the project: “Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”. 2014-2015, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), implementing entity: Polish European Community Studies Association (PECSA).
 • Akademia Młodego Europejczyka, Jean Monnet - Lifelong Learnig Programm/ PECSA, 1.09.2013-31.08.2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;
 • Akademia Młodego Europejczyka, Edukacja ekonomiczna; NBP/PECSA, 23.12.2013-18.01.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;  
 • Konferencja międzynarodowa 10 lat członkostwa Polski w Unii,  Edukacja ekonomiczna, KE/PECSA, 14 maj 2014, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, koordynator ds. finansowych, redaktor naukowy, autor publikacji;
 • Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg),  Jean Monnet Programme, ERASMUS +/MSZ, PECSA, SGH, 1.07. 2014-31.08.2015, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, koordynator ds. finansowych, wykonawca, redaktor naukowy i autor publikacji;
 • Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social&Geopolitical Settlement, Jean Monnet "Modules, Chairs and Centers of Excellence, ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09. 2016-31.08.2019, kierownik prof. dr hab. E. Latoszek, wykonawca;       
 • L'Académie du Jeune Européen 2, Jean Monnet "Policy Debate with academic world", ERASMUS +/PECSA, SGH, 1.09.2016-28.02.2018, kierownik dr A. Szczerba-Zawada, wykonawca;
 • Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE), Jean Monnet "Support to Associations", ERASMUS +/PECSA, 1.09.2016-31.08.2019, kierownik dr M. Pachocka, wykonawca;  
 
Badania z rezerwy Rektora SGH:
 
 • red. E. Latoszek, A. Stępniak, A. Kłos, M. Krzemiński 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej; „Partnerstwo Wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej  z państwami trzecimi”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.  
 • red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), D. W. Elipsa, Warszawa 2015.
 
Badania statutowe i na podtrzymanie potencjału badawczego:
 
 • E. Latoszek, A.  Kłos „Polityka  konkurencji Unii Europejskiej a jej realizacja na poziomie państwa - przykład Polski”- w Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, SGH. E. Latoszek, A. Kłos „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA”, Studia Europejskie, (7 pkt) Numer 3/2014, Warszawa.
 
 

 
 
 

 
 
 

 Wydarzenia