Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair „Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU” : Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Unii Europejskiej im J. Monneta Jean Monnet - Chair 'Turning points in European integration: governance, politics and identity in the EU'
 

 Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta

 
Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics- CEWSE) przy Katedrze Unii Europejskiej im. J. Monneta (SGH) zostało powołane na mocy Decyzji Komisji Europejskiej na czas nieokreślony, a jego działalność w latach 2016-2019 będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską ma charakter niezwykle prestiżowy, jest ono bowiem częścią i najwyższym stopniem programu Jean Monnet, zapoczątkowanego w 1989 r. i mającego na celu stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską na poziomie instytucji szkolnictwa wyższego nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także globalnie, w państwach spoza UE. Obecnie na świecie działa blisko 200 Centrów Doskonałości, a utworzone przy Katedrze Unii Europejskiej im Jeana Monneta Centrum Doskonałości jest jednym z dwóch takich instytucji powołanych decyzją KE w 2016 r. w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej oraz jednym z 15 w całej Unii Europejskiej, Kanadzie, Japonii i Korei.
 
 Decyzja o przyznaniu SGH Centrum Doskonałości  jest wyrazem uznania dla jakości kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta oraz innych pracowników naukowych współpracujących z Katedrą . W działalność CEWSE będą jako tzw. Key Staff włączone: dr Agnieszka Kłos, dr Anna Masłoń- Oracz, dr Marta Pachocka, dr hab. Magdalena Proczek oraz przedstawiciele tzw. instytucji partnerskich, czyli Centrum Europejskiego UW, ECSA (European Community Studies Association, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto we współpracę z CEWSE będą także włączeni przedstawiciele wielu znanych ośrodków zagranicznych.
 
 Zgodnie z projektem i składem tzw. Key Staff,  kierownikiem  Centrum jest   prof. dr hab. Ewa Latoszek wchodząca w skład europejskiego grona profesorów Jeana Monneta. Na Sekretarza projektu wskazana została dr Anna Masłoń- Oracz.
 
 Celem Centrum jest tworzenie bazy współpracy naukowców zajmujących się problematyką integracji europejskiej oraz propagowanie wiedzy i badań  w obszarze procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – prawnych, ekonomicznych, politologicznych i historycznych. W szczególności ma ono służyć promowaniu współpracy Profesorów Jeana Monneta, kierowników Katedr Jeana Monneta, kadry uniwersyteckiej prowadzącej zajęcia w ramach modułów europejskich. Jest to wreszcie struktura otwarta na współpracę z otoczeniem uniwersyteckim, aspirująca do organizacji oraz współuczestnictwa w inicjatywach lokalnych i regionalnych propagujących integrację europejską. W ramach przyznanego projektu Komisji Europejskiej  przygotowanych zostanie m.in. szereg publikacji z zakresu integracji europejskiej, konferencji międzynarodowych, seminariów doktorskich oraz debat i dyskusji naukowych.
 
strona internetowa: Centrum Doskonałości CEWSE
 
W lipcu 2013 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Komisji Europejskiej przyznała prof. dr hab. Ewie Latoszek  Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta - Jean Monnet Chair. Dzięki wysokiej ocenie zespołu międzynarodowych ekspertów, we wrześniu tego samego roku projekt został przyjęty przez EACEA  do realizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku tegorocznej selekcji tylko 1/3 złożonych projektów została zaopiniowania pozytywnie. 
 
  Program Jeana Monneta (Lifelong Learning Programme) adresowany jest do uniwersytetów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących oraz do uczelni wyższych z pozostałych krajów, które zainteresowane są rozwojem nowych działań edukacyjnych i badań naukowych w zakresie integracji europejskiej. Program wspomaga działania ekspertów zajmujących się tą problematyką, mających bogate doświadczenie dydaktyczne i naukowe w badaniach nad procesami integracji europejskiej, chcących podejmować dalsze inicjatywy dydaktyczne i naukowe. Głównym celem programu jest tworzenie trwałych struktur zajmujących się nauczaniem integracji europejskiej i wprowadzanie nowych przedmiotów z tego zakresu do oferty dydaktycznej i programów edukacji uniwersyteckiej. Projekt umożliwia wzmocnienie  SGH  w międzynarodowej sieci Jean Monnet Chair Holders. 
 

 Informacje

 

Projekt Jean Monnet dla zespołu z Katedry UE w KES

Dr hab. Magdalena Proczek profesor SGH wraz z doktorantką, Ewą Osuch-Rak, realizują trzyletni projekt (2019-2022) pt. "The Jean Monnet Module on The European Union Multidimensional Strategy for Tackling Africa’s Challenges (EU4AFRI)", w ramach działania Jean Monnet Erasmus Plus 2019.

więcej

Odwołany dyżur dr M. Jasińskiego 30.05.19 r.

Odwołany dyżur dr M. Jasińskiego 30.05.19 r.

więcej

3rd CEWSE PhD Workshop 2019 28.05.19

3rd CEWSE PhD Workshop 2019 “The current challenges, instabilities and opportunities for the EU in a more connected, contested and complex world”

więcej

Projekt Jean Monnet dla zespołu z Katedry UE w KES

Dr hab. Magdalena Proczek profesor SGH wraz z doktorantką, Ewą Osuch-Rak, realizują trzyletni projekt (2019-2022) pt. "The Jean Monnet Module on The European Union Multidimensional Strategy for Tackling Africa’s Challenges (EU4AFRI)", w ramach działania Jean Monnet Erasmus Plus 2019.

więcej

Odwołany dyżur dr M. Jasińskiego 30.05.19 r.

Odwołany dyżur dr M. Jasińskiego 30.05.19 r.

więcej

3rd CEWSE PhD Workshop 2019 28.05.19

3rd CEWSE PhD Workshop 2019 “The current challenges, instabilities and opportunities for the EU in a more connected, contested and complex world”

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.
 

 Kierownik jednostki