Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Michał jasiński- Publikacje

 
WYBRANE PUBLIKACJE:

  • Raje podatkowe, w: Finanse międzynarodowe. Kompendium wiedzy, Proczek M., Kłos A., Latoszek E., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021, s. 261-282. 

  • Stages of Tourism Economy Penetration and the Phenomenon of Overtourism on Carribbean Islands. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 34(3)/2020, s. 150–166. 

  • Podwójna izolacja jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego małych państw wyspiarskich Globalnego Południa. Studia Polityczne, 2020, tom 48, nr 2, s. 261-284. 


  • The Impact of International Tourism on the EU Small States. Occasional Papers on Islands and Small States, Islands and Small States Institute, University of Malta, nr 3/2019, s. 1-7. 


  • Turystyka i pomoc rozwojowa a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w państwach Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłabiej rozwiniętych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 33(3)/2019, s. 127-147.
  • Poziom rozwoju społecznego i zamożności a pomoc rozwojowa i przekazy w państwach o niekorzystnym położeniu geograficznym, w: Społeczny kontekst ekonomii. Szlachta J., Zaleska M., Żukrowska K., Towalski R. (red. nauk.). Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 307-326. ​