Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROFESOR UCZELNI, DR HAB. WANDA DUGIEL-PUBLIKACJE

 
Monografie:
 
 • Wanda Dugiel. Stany Zjednoczone-Unia Europejska a hegemonia w świecie. Problemy polityki handlowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2022, s.1-227.

      Wanda Dugiel Monografia Stany Zjednoczone-Unia Europejska a hegemonia w świecie.Problemy polityki handlowej.jpg

 • Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013, s. 1-357.

Światowy system handlu W. Dugiel.jpg 
 
 Rozdziały w monografiach

 

 • Wanda Dugiel. Substytucja walutowa i unie walutowe w: Finanse międzynarodowe. Kompendium wiedzy. M. Proczek, A. Kłos, E. Latoszek (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2021, ss. 75-97. 

 • Ewa Latoszek,Wanda Dugiel, Swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wspólna polityka handlowa UE, ss. 199-227 w: Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba-Zawada, Anna Masłoń-Oracz, Kamil Zajączkowski (red. nauk.), Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018. ISBN: 978-83-7556-928-5.

 •  Wanda Dugiel, European Union neighborhood policy and relations with Russia, in: European security and stability in a complex global order: The Case of Neighbourhood Policy, (red. nauk), Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Agnieszka Kłos D.W. Elipsa, Warszawa 2017, pp. 98-115. ISBN: 978-83-8017-184 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/Documents/European%20Security%20and%20Stability%20in%20a%20Complex%20Global%20Order.pdf

 

 
Artykuły:
 • Wanda Dugiel. Ewa Latoszek. (2022). Legitymizacja działań Światowej Organizacji Handlu, a kryzys Organu Apelacyjnego systemu rozstrzygania sporów. Horyzonty Polityki, 13(43), 97–117. DOI: 10.35765/HP.2293, lista MEiN, 100 pkt. 
 • Wanda Dugiel, Anna Golejewska, Tomasz Skica, Anna Zamojska & Adriana Zabłocka-Abi Yaghi (2021) Firm-level additionality effects of investments and employment tax credits in Polish Special Economic Zones, Post-Communist Economies, Routledge; Taylor & Francis Group DOI: 10.1080/14631377.2021.1943911; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14631377.2021.1943911?scroll=top&needAccess=true 
 • Wanda Dugiel, Magdalena Mikołajek-Gocejna, The European Union’s Trade and COVID-19, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 4/2020, pp.75-90. DOI: 10.33067/SE.4.2020.4; https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2020-Dugiel.pdf 
 • ​Wanda Dugiel, The Future of the World Trading System after 2017 and the Interests of the European Union, in: H. Bilgin, M., Danis,H., Demir, E., Can, U. (Eds.), Eurasian Economic Perspectives, Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference, Eurasian Studies in Business and Economics volume 10/2, Springer International Publishing, 2019, p. 141-160; ISBN: 978-3-030-11832-7
 • Wanda Dugiel, Magdalena Mikołajek-Gocejna, Trade Policy of The United States and China in the New Era of Trade Wars: Macroeconomic and Behavioral Approach, Proceedings of the 45th International Academic Conference, London, 21 May 2019, IISES International Academic Conference, London DOI: 10.20472/IAC.2019.045.009, ISBN 978-80-87927-46-5, IISES.
 • Wanda Dugiel, Poland’s place in i​nternational trade: The importance of the European Union common trade policy​, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Nr 3 (35)/2018, ss. 267-285. ISSN: 2082-0976, (Lista MNiSW).
 • Wanda Dugiel, Ewa Latoszek, Electronic Trade in the World Trade Organization - Difficulties In Negotiating An Agreement?, The International Journal of Economic Behavior (IJEB), Faculty of Business and Administration, University of Bucharest, vol. 8(1)/2018, pages 133-143. https://ideas.repec.org/a/but/ijebfa/v8y2018i1p133-143.html
 • Wanda Dugiel, WTO and Sustaınable Development: Concept, Possıbılıtıes of Delivering Development Goals, Effects. 01 October 2018, 44th International Academic Conference, Vienna, IISES, Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, ss. 76-76. ISBN 978-80-87927-84-7.  DOI: 10.20472/IAC.2018.044.014 https://ideas.repec.org/p/sek/iacpro/8110372.html
 • Ewa Latoszek, Wanda Dugiel, The EU’s Common Trade Policy: Implementation of the Concept of Sustainable Development and Free Trade in the Era of De-Globalization Processes? Studia Europejskie nr 4/2018, ss, 23-46 (Lista MNiSW).
 • Wanda Dugiel, WTO po Konferencji Ministerialnej w Nairobi - koniec liberalizacji wielostronnej?, Horyzonty Polityki, Vol 8, Nr 22, 2017, ss. 11-30, ISSN: 2082-5897 eISSN: 2353-950X; (Lista B MNiSW).  DOI: 10.17399/HP.2017.082201
 • Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych – trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego”, International Business and Global Economy, nr 35/2016, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 10 pkt., s.115-135, NR ISSN   2300-6102, NR E-ISSN   2353-9496,
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Numer  1 (73) 2015, ss. 29-47. (Lista B MNiSzkW), http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171404275 
 • Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych?, Kwartalnik KES Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Numer 1 (21)/2015, ss. 117-150. (Lista B MNiSzkW), http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/WD21.pdf ,  
 • The United States in multipolar trading system, European Trade Study Group, University of Lausanne, European Trade Study Group (ETSG) Annual Conference, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Switzerland  (in English), publikacja elektroniczna w języku angielskim na stronie European Trade Study Group, Lausanne 2010. (www.etsg.org/ETSG2010/papers/Dugiel.pdf‎),   The United States in the Doha Round: The US in the Doha Round: Support For Multilateral Trade Liberalization or Protectionism?, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” nr 28. Wyzwania gospodarki globalnej, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010 (in English),  
 • Rewizja Porozumienia o Handlowych Aspektach Inwestycji w Rundzie z Doha, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Nr 6/2009, s. 14-18,  
 • Kraje rozwijające się w Światowej Organizacji Handlu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa nr 1/2009, s. 9-37,  
 • Ochrona własności intelektualnej w Rundzie Rozwojowej Doha, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 11/2008, s. 13-19,  
 •  
 • M
 • iędzynarodowe uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego Polski, w: Polska w Unii Europejskiej.  Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, red. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009, s. 434-451,   Rynek wewnętrzny usług w Unii Europejskiej, w: „Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego” (red. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska – Łodej), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 199-216,  
 • Znaczenie płatności bezpośrednich dla Polski, w: Polityki gospodarcze UE, red. Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 72-82,  
 • Handel zagraniczny Polski w latach 1995-2006, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 15/2008, Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna, s. 106-119,   
 • Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 1, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, nr 3/2008, s. 22-27,  
 • Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne, część 2, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 4/2008, s. 22-27.  
 
Artykuły prasowe:
 • Wanda Dugiel, Rzeczpospolita, Czy wolny handel jest passe?, z dnia 26 listopada 2010,
 • Wanda Dugiel, Rzeczpospolita. WTO na rozdrożu, z dnia 2 kwietnia 2008 r.
 • Wanda Dugiel, The Wall Street Journal, Liberalizacja handlu międzynarodowego, z dnia 2 września 2009 r.