Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

XV Seminarium Europejskie

2021-10-05 kategoria: informacja spotkanie seminarium online 

XV Seminarium Europejskie pt.: „Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wzywania zielonej transformacji”

 

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) wraz z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, Katedrą Studiów Politycznych (KES SGH), Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEWSE), Instytutem Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Katedrą Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytety Gdańskiego (UG) oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) zapraszają na XV Seminarium Europejskie pt.: „Europejski Zielony Ład. Możliwości, szanse i wzywania zielonej transformacji”.

Seminarium rozpocznie się o godz. 13.00 w dniu 12.10.2021 r. na platformie MS TEAMS.  Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i transmitowane na żywo na YouTubie (szczegóły poniżej). Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Link do wydarzenia w platformie MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M2MDA5NzItOGJhMC00NGFkLWJmNjQtZWI4Y2JjYWNjOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2282de4862-0a66-495e-bcea-2be3fa7f5e4b%22%7d

Link do transmisji na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jCgOaDQ9bZE

 

Program:

 

13:00-13:10 – Otwarcie

*  David Gregosz - Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

*  Prof. dr hab. Ewa Latoszek - Dyrektorka Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH, Kierowniczka Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

 

13.10-14.50 – Wystąpienia i dyskusja

Moderator:

*  dr Anna Wójtowicz - Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, PECSA

Prelegenci:

*  prof. dr hab. Maciej Zalewski - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN

*  prof. UJK dr hab. Paweł Soroka - Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

*  Tomasz Podgajniak - b. Minister Środowiska w Rządzie Premiera Marka Belki (2005 r.)

*  prof. WSM dr hab. Marek Gruchelski - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (w latach 1993-1994)

 

14:50-15.00 – Podsumowanie 

*  dr Aleksandra Borowicz - Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Wydział Ekonomiczny UG


Organizatorzy
  • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
  • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS)
  • Centrum Doskonałości Jeana Monneta (CEWSE)
  • Katedra Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
  • Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
  • Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)
  • Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (UG)

 

Partnerzy
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (UE)
  • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (UW)

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia