Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
O Katedrze
 

 O Katedrze

 
W lipcu 2013 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)  Komisji Europejskiej przyznała prof. dr hab. Ewie Latoszek  Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta - Jean Monnet Chair. Dzięki wysokiej ocenie zespołu międzynarodowych ekspertów, we wrześniu tego samego roku projekt został przyjęty przez EACEA  do realizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że w wyniku tegorocznej selekcji tylko 1/3 złożonych projektów została zaopiniowania pozytywnie. 
 
Program Jeana Monneta ( Lifelong Learning Programme) adresowany jest do uniwersytetów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących oraz do uczelni wyższych z pozostałych krajów, które zainteresowane są rozwojem nowych działań edukacyjnych i badań naukowych w zakresie integracji europejskiej. Program wspomaga działania ekspertów zajmujących się tą problematyką, mających bogate doświadczenie dydaktyczne i naukowe w badaniach nad procesami integracji europejskiej, chcących podejmować dalsze inicjatywy dydaktyczne i naukowe. Głównym celem programu jest tworzenie trwałych struktur zajmujących się nauczaniem integracji europejskiej i wprowadzanie nowych przedmiotów z tego zakresu do oferty dydaktycznej i programów edukacji uniwersyteckiej. Projekt umożliwia wzmocnienie  SGH  w międzynarodowej sieci Jean Monnet Chair Holders.  Lista zaakceptowanych w 2013r. aplikacji znajduje na  stronie EACEA.