Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr inż. ewa osuch-rak

 
eor.png

dr inż. Ewa Osuch-Rak – adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim innowacje, systemy innowacyjne, zarządzanie projektami oraz polityka kosmiczna. Jest laureatką programu MNiSW „Top 500 Innovators” z zakresu zarządzania innowacjami i komercjalizacji wyników badań naukowych, w ramach którego odbyła staż w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Związana z sektorem nowych technologii od ponad 10 lat, kierownik projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistka ds. pozyskiwania funduszy europejskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a także w przedsiębiorstwach branży technologicznej. Jest autorką oraz współautorką publikacji z zakresu polityki innowacyjnej, transferu technologii, polityki kosmicznej oraz polityki rozwoju. Koordynator techniczny i asystent projektu EU4AFRI (Erasmus +), w ramach którego m.in. upowszechnia wiedzę na temat Design Thinking jako narzędzia w projektowaniu rozwiązań z zakresu polityki rozwoju.

 

Ewa Osuch-Rak, PhD - assistant professor at the Jean Monnet Chair of the European Union at the College of Socio-Economics of the Warsaw School of Economics. She specializes in innovations, innovation systems, project management and space policy. She is a laureate of the prestigious "Top 500 Innovators" program launched by the Polish Ministry of Science and Higher Education in the field of innovation management and commercialization of science. She was a visiting scholar at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley. Since 2009 she has been involved in a sector of new technologies as a R&D project manager and the European funds specialist. She has gained her professional experience in both governmental and private sector. She worked for the Polish Agency for Enterprise Development, Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences, as well as for many private high-tech companies. She is the author and co-author of publications in the field of innovation policy, technology transfer, space and development policy. Since 2019 technical coordinator and assistant of the EU4AFRI project (Erasmus +), under which she disseminates knowledge about Design Thinking as a tool in designing solutions in the field of development policy.