Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Agnieszka Kłos

 
SGH (1).JPG
 
 
 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej, instrumentów finansowych oraz finansów publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem środkami publicznymi, wdrażaniem funduszy strukturalnych szczególnie w formie instrumentów finansowych oraz kontroli wydatkowania środków publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz podczas staży i wizyt studyjnych w instytucjach administracji rządowej Niemiec i Francji.

 

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi była członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Zachodniopomorskim (2004-2006) oraz z ramienia Ministerstwa Finansów członkiem Międzyresortowego zespołu oceniającego wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności.  

 

W czasie swojej kariery naukowej, uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych i dydaktyczno-badawczych - zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, finansowanych ze środków programu Erasmus+. Od września 2020 r. realizuje autorski projekt pt. „European financial security in a global, regional and national dimension” (EUSEC) w ramach programu Jean Monnet Modul, Erasmus+.

 

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych oraz integracji europejskiej. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora SGH nagrodami I stopnia za osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne. 

 

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) należącego do międzynarodowej sieci ECSA – European Community Studies Association.