Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 profesor uczelni, dr hab. Wanda Dugiel

 
                                            
Wanda Dugiel - zdjęcie.jpg

Profesor uczelni, dr hab. Wanda Dugiel jest profesorem uczelni w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.


Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracownik Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1995 – 1998), adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (1998-2016). Pracę naukową łączyła z praktyką gospodarczą jako pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa (1997-2003) oraz członek Rady Nadzorczej spółki “AWNWIL” S.A. we Włocławku (2000-2002).
Od roku 2017 Kierownik Podyplomowych Studiów "Rynki w handlu międzynarodowym".

Odbyła staż zagraniczny w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech (jeden miesiąc w 2007 r.), staż doktorski na University of St. Gallen w Szwajcarii (jeden semestr 1998 r.), oraz staż naukowy z zakresu prawa europejskiego w Summer School Alpbach w Austrii (jeden miesiąc 1997 r.), organizowanej we współpracy z University of Innsbruck. W latach 1998 – 2000 uzyskała stypendium Komisji Europejskiej UE na realizację pracy pt. "Implications of the Adoption by Poland of Common Agricultural Policy (ACE Project)".  
 
Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności procesami integracyjnymi na kontynencie europejskim. Autorka książki pt. „Światowy system handlu - nowe wyzwania i próby reform”, nominowanej w 2014 r. do nagrody Fundacji Kronenberga za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.  

Promotor ponad 140 prac dyplomowych. Otrzymała Nagrodę I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia w roku 2014 w dziedzinie działalności naukowej za pracę habilitacyjną pt.: „Światowy system handlu – nowe wyzwania i próby reform”. Uzyskała również Nagrodę zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie działalności  naukowej za współautorstwo książki pt.: „Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia” (2008 r.); Nagrodę indywidualną Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego w dziedzinie działalności naukowej za prace doktorską (2003 r.); oraz zespołową Nagrodę Ministra Edukacji i Sportu, za wspólną publikację Okresy przejściowe w Traktacie Akcesyjnym (2004 r.).