Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Rada honorowa

 

​(w porządku alfabetycznym)

 

Klemens_Bialecki.jpgprof. dr hab. Klemens Białecki – profesor nauk ekonomicznych od 1972 r.; absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z roku 1955; stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na tym samym wydziale w roku 1961, a habilitację w 1967 r. Dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego w latach 1971-1972, a od 1972 do 1978 Prorektor SGPiS. Członek (1983-1985), a w latach 1986-1990 przewodniczący, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1972 roku jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 1980-2000 pełnił funkcję wiceprezesa tego sądu. Autor i współautor ponad 30 książek, monografii i podręczników, autor ponad 200 artykułów. Książka pt. „Elementy marketingu eksportowego” (1968) była pierwszą książką na ten temat opublikowaną w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Grazyna_Ciurzynska.JPGmgr Grażyna Ciurzyńska  absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Przez ponad 20 lat związana z sektorem bankowym. Pracowała na wyższych stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego, detalicznego oraz rynku płatności w wiodących instytucjach sektora finansowego. 
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, nadzoruje procesy obsługi  i  współpracę z inwestorami oraz  instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy.

 

L.Hajkowski.jpg

mgr Leszek Hajkowski, przedsiębiorca i doradca strategiczny, ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu własnego biznesu jak i pracy dla dużych polskich i międzynarodowych korporacji na wysokich stanowiskach menedżerskich: w międzynarodowych koncernach naftowych (Statoil i Amoco), w Polkomtel SA, był prezesem zarządu Telefonii Dialog SA, dyrektorem sprzedaży w arvato Polska (część koncernu Bertelsmann AG). Prowadzi obecnie własne firmy w obszarze deweloperskim oraz nowych technologii. Tworzy strategie i  przeprowadza projekty restrukturyzacyjne w ramach  własnych firm doradczych. Realizuje także projekty w pośrednictwie handlowym i inwestycyjnym na polskim rynku i zagranicą. Pełni też funkcję Prezydenta Korporacji HZ od 2010 roku, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego w SGH/SGPiS.

 

E.Maczynska.jpgprof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik  prowadzonych  w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członek Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus". Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju. Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym  analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Autorka około 300 publikacji z tego zakresu. Kreatorka modeli predykcji bankructwa. Więcej: http://prezes.pte.pl/

 

E.Teichmann.jpgprof. dr hab. Eufemia Teichmann – profesor nauk ekonomicznych od 1990 r.; absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki z roku 1961; stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na tym samym wydziale w roku 1968, a habilitację w 1976 r.  Dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Kolegium Gospodarki Światowej SGPiS/SGH w latach 1990-1996. W latach 1996-2000 ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. Jako pierwszy Dziekan Kolegium stworzyła od postaw jego strukturę, zorganizowała działalność naukową i dydaktyczną. Przyczyniła się do uruchomienia szeregu studiów podyplomowych, studiów doktoranckich. Inicjatorka cyklicznych konferencji TRANS.

 

Marzenna.Weresa.jpgprof. dr hab. Marzenna Weresa  – profesor nauk ekonomicznych, od 2016 dziekan Kolegium Gospodarki Światowej; od 2005 dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej; w latach 1999-2000 pracownik naukowy University College London (Wlk. Brytania). Autorka ponad 100 publikacji naukowych, kierownik kilkunastu projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Współpracuje m. in. z Harvard Business School, Manchester Metropolitan University, Universitteit Maastricht. Od 2012 r. jest niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w zakresie polityki innowacyjnej – członek  grup eksperckich: Innovation for Growth  (2012-14) i Research, Innovation  oraz Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15), Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes (2017-18) Economic and Societal Impact for Research (ESIR) (2017-18).