Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Strategia Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017 – 2025

Badania prowadzone w Kolegium Gospodarki Światowej dotyczą przede wszystkim:
międzynarodowych aspektów  funkcjonowania gospodarek narodowych, regionów, branż i przedsiębiorstw oraz integracji międzynarodowej, w tym w szczególności problematyki Unii Europejskiej. Badania, które można zaliczyć do pierwszej grupy tematycznej koncentrują się na problematyce międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki. Tym niemniej, ważne miejsce w dorobku badawczym pracowników kolegium zajmują ponadto opracowania dotyczące gospodarek Niemiec, Krajów Bałtyckich, krajów obu Ameryk i krajów Azji Wschodniej. Poza problematyką stanowiącą rdzeń badawczej działalności KGŚ, którą scharakteryzowano powyżej, podejmowane są inne tematy, aktualne, interesujące i ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw.
 
Program badawczy Kolegium Gospodarki Światowej na lata 2017-2025 nosi tytuł: 
Zmiany w gospodarce światowej a konkurencyjność gospodarek, regionów i przedsiębiorstw. Główne kierunki tego programu badawczego do roku 2020 to:
 1. Nowe zjawiska w gospodarce światowej i ich skutki dla Polski (m.in. nowe centra gospodarcze świata, globalizacja/ glokalizacja; globalne łańcuchy wartości; migracje międzynarodowe; porozumienia handlowe; ekonomia współdzielenia; rozwój technologii informacyjnych; ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw; zastosowanie Internetu).
 2. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej (m.in. zmiany strukturalne w UE, Polska w Unii Europejskiej, integracja azjatycka).
 3. Inteligentny, zrównoważony i inkluzywny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizujących się rynków (m.in. digitalizacja, ICT, inkluzywność, energia, środowisko, czwarta rewolucja przemysłowa).
 4. Determinanty międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, gałęzi, branż i przedsiębiorstw (m.in. instytucje; kapitał ludzki, kapitał finansowy, innowacje, handel zagraniczny, inwestycje bezpośrednie, transfer technologii, przedsiębiorczość międzynarodowa, internacjonalizacja i dezinternacjonalizacja przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, urbanizacja, modele biznesowe, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, nowe zjawiska w marketingu, konsument na globalnym rynku).
 5. Nauki ekonomiczne dla polityki społeczno-gospodarczej (m.in. nowa polityka przemysłowa, polityka innowacyjna, polityka finansowa, międzynarodowa polityka ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i krajów strefy euro).
 

  

 

 Granty Dziekana KGŚ w Kolegium Gospodarki Światowej SGH na 2022 rok

 
Regulamin - Regulamin Grantów Dziekana KGŚ - subwencja 2022.pdfRegulamin Grantów Dziekana KGŚ - subwencja 2022.pdf 

Termin składania wniosków - 18 marca 2022 r. 
 
 
 

 Kontakt

 
mgr Agnieszka Zawada​
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8,
pok. 31, budynek M
tel.: 22 564 74 31

mgr Elżbieta Włodyka
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
pok. 130, budynek M
tel.: 22 564 74 48
 

 Ważne dokumenty

 
 

 Konkursy dla uczestników studiów doktoranckich KGŚ

 
 1. Konkurs na zadania badawcze finansowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, które realizowane będą przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej w roku 2022.

  Szczegółowe informacje - Konkurs_utrzymanie_i_rozwoj_potencjału_badawczego.pdfKonkurs_utrzymanie_i_rozwoj_potencjału_badawczego.pdf
  Termin składania wniosków - 17.03.2022 r.​

 2. Konkurs na finansowanie działań w zakresie upowszechniania, promowania i popularyzowania naukowych w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej w roku 2022.

  Szczegółowe informacje - Konkurs_upowszechnianie_promowanie_i_popularyzowanie_naukowe.pdfKonkurs_upowszechnianie_promowanie_i_popularyzowanie_naukowe.pdf
  Termin składania wniosków - 17.03.2022 r.