Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

obrona doktorska mgr. Ł. Olejnika

2022-04-28 kategoria: spotkanie 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
DO PRZEPROWADZENIA I PRZYJĘCIA OBRONY
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

podaje do wiadomości, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Łukasza W. Olejnika 
nt. „Ekonomia polityczna w polskich samorządach – zbiór badań empirycznych”
(praca doktorska na podstawie opublikowanych artykułów naukowych)

odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Promotor:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH

Recenzenci:

Zainteresowani udziałem w publicznej dyskusji nad w/w rozprawą proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie maila na adres: wioletta.wicherska@sgh.waw.pl najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r. Osoby te otrzymają zwrotny link do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się publiczna obrona w/w rozprawy.

 

Przewodnicząca Komisji 
dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, prof. SGH

 

Uwagi: praca doktorska, recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie Biura Rad Naukowych w zakładce: postępowania awansowe – doktoraty - Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse:
https://ssl-bip.sgh.waw.pl/pl/Lists/Artykuly/DispForm.aspx?ID=3682&ConentTypeId=0x0100B7E3285E202E6443BD7EE1BFD941D6F3009E849AF20F4A64458469D7D7291637A1Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia