Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Gospodarki Światowej :
Kolegium Gospodarki Światowej

Konkurs o tzw. granty dziekańskie KGŚ rozstrzygnięty

2021-03-03 kategoria: informacja 

Komisja Finansowa KGŚ, po analizie otrzymanych wniosków, zdecydowała,  że finansowanie uzyskały następujące projekty badawcze:

  1. dr Magdalena Suska  (zespół: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska; prof. dr hab. Jerzy Menkes; dr hab. Adam A. Ambroziak; dr Łukasz Dawid Dąbrowski; dr Michał Schwabe ): Wyzwania dla rynku i gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty w Polsce
  2. dr Jakub Borowski  (zespół: mgr Krystian Jaworski):  Wpływ pandemii COVID-19 na stopę wymuszonych oszczędności w krajach Unii Europejskiej
  3. dr Honorata Nyga-Łukaszewska  (zespół: dr Tomasz M. Napiórkowski): Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważona konkurencyjność międzynarodowa eksporterów energii – na przykładzie Norwegii
  4. dr Anna Para  (zespół: dr inż. Krystian Barłożewski; dr hab. Mirosław Jarosiński): Ewolucja strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w erze transformacji cyfrowej
  5. dr Anna Grudecka  (zespół: dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk; dr Anna Napiórkowska ): Zmiany w zakresie digitalizacji i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) polskich przedsiębiorstw w reakcji na kryzys spowodowany pandemią COVID 19 – determinanty i wpływ na wyniki
  6. dr Anna Maria Dzienis (zespół: dr Agnieszka McCaleb):  Global pandemic crisis pushing China and Japan towards a reconfiguration of East Asian production networks
  7. dr Aneta Ewa Waszkiewicz: Crowdfunding jako odpowiedź na potrzeby sektora MŚP w okresie pandemii
  8. dr Artur F. Tomeczek  (Zespół: dr hab. Mariusz-Jan Radło): Analiza sieciowa centralności gmin Polski na podstawie mobilności kapitału ludzkiego.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia