Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy - Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej  - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 

Pracownicy naukowo - dydaktyczni


Instytut Ekonomii Międzynarodowej
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH - dyrektor
prof. dr hab. Adam Budnikowski
prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Adam Szyszka
dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
dr hab. Paweł Folfas, prof. SGH​
dr hab. Bożena Leven
dr Maciej Cygler
dr Honorata Nyga-Łukaszewska
dr Szymon Okoń
dr Elena Pawęta
dr Dominik Skopiec
dr Michał Schwabe
 
Instytut Gospodarki Światowej
prof. dr hab. Marzenna A. Weresa - dyrektor
Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej
dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH - kierownik
prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
dr Robert Dygas
dr Anna Maria Dzienis
dr Marta Mackiewicz
dr Agnieszka McCaleb
dr Anna Sznajderska
Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej
dr hab. Andreas Bielig, prof. SGH 
dr hab. Jurgen Wandel, prof. SGH
dr Katarzyna Kamińska
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych
dr hab. Mariusz J. Radło, prof. SGH - kierownik
prof. dr hab. Marzenna Weresa
dr hab. Krzysztof Falkowski
dr Tomasz M. Napiórkowski
dr Tomasz Geodecki

Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu|
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH - dyrektor
prof. dr hab. Jacek Miroński - zastępca dyrektora
Katedra Biznesu Międzynarodowego
dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, prof. SGH - kierownik
prof. dr hab. Jolanta Mazur
dr Anna Grudecka
dr Anna Napiórkowska
dr Bartosz Targański
dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
dr Piotr Zaborek
Katedra Marketingu Międzynarodowego
dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH - kierownik
dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH
dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH
dr hab. Dominika Mirońska
dr Adam Oleksiuk
dr Agnieszka Pleśniak
mgr Katarzyna Kowalska
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
prof. dr hab. Jacek Miroński - kierownik
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH​
dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
dr Krystian Barłożewski
mgr Małgorzata Szafranowicz

Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH - dyrektor
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
dr hab. Paweł Lesiak, prof. SGH
dr hab. Witold Wiliński, prof. SGH 
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
dr Przemysław Biskup
dr Michał Konopczak 
dr Marcin Król
dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz
dr Dobiesław Tymoczko
dr Edyta Zduńska-Leseux​
 
Katedra Ekonomii Biznesu
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH - kierownik
dr Marek Dietl
dr Adam Karbowski
dr Łukasz Kryśkiewicz
dr Marian Moszoro
dr Łukasz Skrok
mgr Bartłomiej Wiśnicki

Katedra Ekonomii II
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH - kierownik
prof. dr hab. Maria Lissowska
prof. dr hab. Ryszard Rapacki  
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH
dr Jakub Borowski
dr Adam Czerniak
dr Patrycja Graca-Gelert
dr Bożena Horbaczewska
dr Piotr Maszczyk
dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
mgr Krystian Jaworski

Katedra Finansów Międzynarodowych
prof. dr hab. Leokadia Oręziak - kierownik
dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
dr Sławomir Miklaszewicz
dr Katarzyna Sum
dr Aneta Waszkiewicz

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - kierownik
prof. dr hab. Jerzy Menkes
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
dr hab. Andrzej Janik, prof. SGH 
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
dr Marzena Błaszczuk-Zawiła
dr Łukasz Dąbrowski
dr Magdalena Suska
dr Marek Szmleter

Katedra Rynków Kapitałowych
prof. dr hab. Aleksandra Duliniec - kierownik
dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH
dr Małgorzata Mikita
dr Natalia Szomko
dr Jacek Tomaszewski


Katedra Turystyki
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH - kierownik
dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH
dr Michał Koskowski
 
 
Pracownicy administracyjni

mgr Elżbieta Włodyka - kierownik Biura KGŚ
Aleksandra Bardadyn - sekretariat: Instytut Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii II
mgr Katarzyna Faber - Biuro KGŚ
Danuta Jasińska - Biuro KGŚ
Anna Karpińska - Biuro KGŚ
mgr Katarzyna Łebkowska - Biuro KGŚ
mgr inż. Karolina Nivette - Biuro KGŚ
inż. Kamila Sobocka - sekretariat: Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Katedra Finansów Międzynarodowych, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego​
Barbara Zadroga - sekretariat: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, Katedra Ekonomii Biznesu, Katedra Turystyki
mgr Agnieszka Zawada - sekretariat: Instytut Mięrzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Katedra Rynków Kapitałowych,
mgr Wioletta Wicherska - Biuro KGŚ 

 
 
 

 Struktura