Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski

 
W dniach 17 i 18 października 2013 r. odbyła się konferencja pt: „Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski.” zorganizowana przez Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Konferencja objęta została patronatem Ministra Gospodarki oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów. Referaty dotyczyły głównie obszarów badawczych, takich jak: (1) nowe formy handlu międzynarodowego, (2) umiędzynarodowienie działalności gospodarczej i jego skutki (3) nowe formy protekcjonizmu, (4) przenoszenie szoków ekonomicznych w skali międzynarodowej, (5) środowiskowe uwarunkowania zmian zachodzących w gospodarce światowej, (6) konsekwencje zmian w gospodarce światowej dla międzynarodowej integracji gospodarczej. Referaty zostaną opublikowane w „International Journal of Management and Economics” oraz w książce wydanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Konferencję uświetnił koncert Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zyskał uznanie uczestników konferencji.
 
Prelegenci reprezentowali ośrodki akademickie niemal z całej Polski. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Liczne grono uczestników pochodzących z różnych ośrodków akademickich sprawiło, że konferencja stała się forum interesującej i owocnej debaty. Wydarzenie służyło również integracji środowiska badaczy specjalizujących się w ekonomii międzynarodowej. Przychylne opinie uczestników wskazują na zasadność kontynuacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.
 
dr Paweł Folfas
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 
FOTOgaleria
  
 
 

 Kontekst naukowy i zakres tematyczny konferencji

 
​Kontekst naukowy i zakres tematyczny konferencji
 
Obecny kryzys gospodarczy i zadłużeniowy, podobnie jak wojny światowe, kryzys ekonomiczny lat dwudziestych i trzydziestych poprzedniego stulecia czy upadek międzynarodowego systemu walutowego opartego na złocie, silnie wpływa na rozwój gospodarki światowej. Po raz kolejny ulega ona istotnym zmianom i właśnie ich analizie poświęcona będzie nasza debata. Konferencja ta umożliwi dyskusję nad wynikami badań naukowych poświęconych nowym procesom i tendencjom występującym w ostatnich latach w gospodarce światowej.
 
Postępujące otwieranie gospodarki polskiej, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz perspektywa wejścia do strefy euro są okolicznościami, które sprawiają, że zmiany w gospodarce światowej mają ogromne znaczenie także dla naszego kraju. Dlatego celem konferencji jest dyskusja nie tylko na temat nowych procesów w gospodarce światowej, ale także ich skutków dla gospodarki Polski.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów i streszczeń referatów z następujących obszarów tematycznych:
 
 1. Nowe formy handlu międzynarodowego
 2. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej i jego skutki
 3. Nowe formy protekcjonizmu
 4. Przenoszenie szoków ekonomicznych w skali międzynarodowej
 5. Środowiskowe uwarunkowania zmian zachodzących w gospodarce światowej
 6. Konsekwencje zmian w gospodarce światowej dla międzynarodowej integracji gospodarczej
 
 

 Komitet naukowy

 
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – przewodniczący
 • prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Schroeder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Anna Zorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Komitet Organizacyjny

 
 • dr Józef Biskup – przewodniczący
 • dr Paweł Folfas – sekretarz
 • dr Maciej Cygler
 • mgr Monika Harach
 • mgr Dominik Jankowski
 • dr Andżelika Kuźnar
 • mgr Honorata Nyga-Łukaszewska
 • mgr Elżbieta Włodyka
 
 

 Miejsce konferencji

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C
al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa

Zobacz na mapie
 

 Kontakt

 
dr Paweł Folfas

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 17
02–513 Warszawa

e-mail: pawel.folfas@sgh.waw.pl

 

 Rejestracja uczestników i przydatne informacje

 

Ważne terminy:

 • do 30 listopada 2013 r. – potwierdzenie przyjęcia artykułów do druku w monografii
Rejestracja uczestników
 
Rejestracja zakończona. 
 
Warunki udziału w konferencji
 1. Uczestnictwo z referatem
  opłata konferencyjna: 600 zł

  w przypadku, gdy artykuł ma dwóch lub więcej autorów, opłata konferencyjna każdego z autorów wynosi 300 zł . Opłata obejmuje: udział w konferencji i uroczystościach towarzyszących, druk recenzowanej publikacji (w przypadku pozytywnej recenzji artykułu).

 2. Uczestnictwo bez referatu
  opłata konferencyjna: 300 zł

Uczestnicy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

Opłata obejmuje: udział w konferencji i uroczystościach towarzyszących.
 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów. Zachęcamy do zarezerwowania noclegów we własnym zakresie. Informacje o noclegach w Warszawie można znaleźć w tym miejscu.
 
Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan, mieszczącym się niedaleko miejsca konferencji (ok. 1 km). Kontakt z Hotelem Reytan: ul. Rejtana 6, 02-516 Warsaw, tel. +48 22 201 65 00, e-mail: hotel@reytan.pl, website: www.reytan.pl
 
Informacje dla Autorów
 
Przewidujemy możliwość publikacji artykułu w jednej z dwóch form:
 1. W monografii naukowej wydawanej nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  Gotowe artykuły prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do 30 września br. Całkowita objętość opracowania powinna wynosić 0,5 arkusza wydawniczego. O zakwalifikowaniu artykułu do druku decydować będzie udział w konferencji oraz opinie recenzentów. Weryfikacja zgłoszonych artykułów nastąpi do 30 listopada br. Każdy z uczestników otrzyma informację e-mailową o przyjęciu, ewentualnej konieczności modyfikacji lub odmowie przyjęcia artykułu do druku.

  Organizatorzy nie przewidują możliwości opublikowania artykułu w monografii bez udziału w konferencji.

 2. W czasopiśmie International Journal of Management and Economics

  Kolegium Gospodarki Światowej wydaje czasopismo: „International Journal of Management and Economics” (dawniej: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 7 pkt., lista B wykazu czasopism punktowanych MNiSW). Teksty w języku angielskim przyjmowane są w systemie ciągłym. Artykuły zgłaszane do czasopisma powinny mieć objętość 15-20 stron i spełniać wymogi edycyjne zawarte na stronie internetowej czasopisma. Warunkiem publikacji w "International Journal of Management and Economics” jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.