Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych

 
 
Zakład Badań na Gospodarką Niemiecką Instytutu Gospodarki Światowej i Polsko-Niemieckie Forum Akademickie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obchodzące w tym roku XX-lecie istnienia zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
pt. NOWE ZJAWISKA W GOSPODARCE NIEMIEC I POLSKO-NIEMIECKICH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH pod patronatem Ministra Gospodarki RP. Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. w godz. 10.30-16.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Zaproszenie kierujemy do środowisk akademickich, instytucji publicznych oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych problematyką gospodarki niemieckiej oraz rozwojem polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.
 
 
 
Das Forschungszentrum für Deutsche Wirtschaft des Instituts für Weltwirtschaft der Warsaw School of Economics und das Deutsch-Polnische Akademikerforum an der SGH geben sich aus Anlass des 20-jährigen Jahrestags des Bestehens des Akademikerforums die Ehre zu einer internationalen Festkonferenz einzuladen unter dem Thema: NEUE ENTWICKLUNGEN IN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT UND DEN DEUTSCH-POLNISCHEN WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGE. Die Konferenz findet am 24.10.2013 von 10:30 bis 16:00 Uhr an der Warsaw School of Economics statt.
Wir laden hierzu herzlich Vertreter aus der Wissenschaft, von öffentlichen Institutionen und aus der Wirtschaft ein, welche ein Interesse für Fragen der aktuellen Entwicklung der deutschen Wirtschaft und der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen haben.
 

 Program konferencji

 
 

 CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

 
Celem konferencji jest przedstawienie nowych zjawisk w gospodarce niemieckiej i polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, a także integracja środowiska zajmującego się problematyką gospodarki niemieckiej oraz wymiana doświadczeń z polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.
 
W czasie konferencji chcielibyśmy skoncentrować sie na następujących zagadnieniach:
 
PANEL A: NOWE ZJAWISKA W GOSPODARCE NIEMIEC
 1. Czynniki określające konkurencyjność gospodarki niemieckiej w dobie kryzysu gospodarczego;
 2. Atrakcyjność inwestycyjna Niemiec;
 3. Rola Niemiec w zapewnieniu stabilności finansów strefy euro;
PANEL B: POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI GOSPODARCZE
 1. Nowe trendy w polsko-niemieckiej wymianie handlowej;
 2. Polskie inwestycje bezpośrednie w Niemczech;
 3. Współpraca w sektorze energetyki;
 4. Praktyczne doświadczenia współpracy polsko-niemieckiej.

 

  

 

 Informacje organizacyjne

 
 1. ​Konferencja odbywać się będzie w językach polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne);
 2. Nadsyłane artykuły mogą być napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim;
 3. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne;
 4. Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.


 1. Die Konferenz wird in der polnischen und deutschen Sprache gehalten (mit Simultanubersetzung).
 2. Die zugeschickten Beitrage konnen in der polnischen, deutschen und englischen Sprache verfasst werden.
 3.  Die Teilnahme an der Konferenz is gebuhrenfrei.
 4. Die Organizatoren werden keine Reise- und Unterkunftskosten decken.
 

 Rada programowa

 
 • Dr hab. prof. SGH, Marzenna Anna Weresa, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej
 • Dr hab. prof. SGH, Józef Olszyński, Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką oraz Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
 • Dr hab. prof. SGH, Juergen Wandel, Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką

KOORDYNACJA NAUKOWA:

 • Dr Ewa Sońta-Drączkowska (esonta@sgh.waw.pl)
 • Dr Andreas Bielig (post@andreasbielig.de)

PROGRAMKOMITEE:

 • Prof. Dr. Marzenna Anna Weresa, Direktor Institut für Weltwirtschaft
 • Prof. Dr. Józef Olszyński, Leiter Forschungszentrum für Deutsche Wirtschaft und Direktor des Deutsch-polnischen Akademikerforums
 • Prof. Dr. Jürgen Wandel, Forschungszentrum für Deutsche Wirtschaft
 • WISSENSCHAFTLICHE KOORDINIERUNG:)
 • Dr. Ewa Sońta-Drączkowska (esonta@poczta.onet.pl)
 • Dr. Andreas Bielig (post@andreasbielig.de)
 
 

 Programm

 
 

 ZIEL UND GEGENSTAND DER KONFERENZ

 
​Vorstellung und Diskussion neuer Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft und den deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen. Einbeziehung der für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und der polnisch-deutschen wirtschaftlichen Zusammenarbeit wesentlichen Organisationen und Institutionen. Einbindung von Akteuren der polnisch-deutschen Wirtschaftspraxis bei der Entwicklung der wirtschaftlichen Verflechtungen
 
Thematische Vorschäge zur Diskussion in der Konferenz:
 
PANEL A: NEUE ENTWICKLUNGEN IN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT:
 
 1. Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in der Weltwirtschaftskrise
 2. Attraktivität Deutschlands für Investitionen
 3. Die Rolle Deutschlands bei der Stabilisierung des Euroraums
 
PANEL B: POLNISCH-DEUTSCHE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN:
 
 1. Neue Entwicklungen in polnisch-deutschen Außenhandel
 2. Polnische Investitionen in Deutschland
 3. Zusammenarbeit im Energiebereich
 4. Praktische Erfahrungen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland
 

 kalendarium

 
Zainteresowanych prosimy o uwzględnienie następujących terminów:
 • Zgłoszenie uczestnictwa oraz zgłoszenie tematów artykułów do końca czerwca 2013.
 • Dosłanie gotowych artykułów do końca września 2013.
 • Dosłanie prezentacji do 15 października 2013 (Prezentacja ma trwać ok. 15 min.)
Szczegółowy program Konferencji opublikowany będzie do końca września 2013 r.
 
Die interessierten Personen bitten wir um die Berucksichtigung der folgenden Termine:
 • Anmeldung zur Konferenz bis zum Ende Juni 2013.
 • Zuschicken von fertigen Beitragen bis zum Ende 2013.
 • Zuschicken von Konferenzpresentationen bis zum 15 October 2013. 
 
 
Das detaillierte Konferenzprogramm wird bis zum Ende September 2013 veroffentlicht.  ​
 
 

 Kontakt

 

​mgr Elżbieta Włodyka

elaw@sgh.waw.pl,

tel: 22 849 50 84

 

 Publikacja

 
Wszystkie teksty, które zostaną pozytywnie zrecenzowane zostaną opublikowane w specjalnej monografii (listopad - grudzień 2013; wyd. Oficyna Wydawnicza SGH), a teksty anglojęzyczne, spełniające kryteria i pozytywnie zrecenzowane, będą skierowane do opublikowania w International Journal of Management & Economics (7 punktów).
 
 
 
Alle Beitrage, die eine positive Bewertung bekommen haben, werden in einer speziellen Monographie veroffentlicht (November-December 2013; Verlag: Oficyna Wydawnicza SGH). Die englischen Texte, die positiv bewertet und alle Krterien erfullen, werden im International Journal of Management & Economics (7 Punkte) veroffentlicht.
 
 
 
Wymogi edytorskie:
 • Edytor: Microsoft Word;
 • Marginesy: wszystkie – 2,5 cm;
 • Czcionka – Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami – 1,5;
 • Imię i nazwisko autora – wyśrodkowanie, 12 pkt; w przypisie dolnym: stopień naukowy,   imię i nazwisko, reprezentowana uczelnia i katedra(instytut);
 • Tytuł artykułu - wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt;
 • Tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt;
 • Śródtytuły – 12 pkt, wyśrodkowanie;
 • Przypisy dolne;
 • Tabele - Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie; Tabela 1, Tytuł, Źródło: 10 pkt
 • Rysunki i schematy – wyłącznie czarno-białe, Microsoft Word, numerowanie, tytuł oraz źródło – jak w tabeli.
 
Editionsanforderungen:
 • Editor: Microsoft Word;
 • Rander: alle – 2,5 cm;
 • Schriftart: – Times New Roman 12 pkt, Zeilenabstand– 1,5;
 • Vor-und Nachname des Autors –  Vor-und Nachname des Autors - mittig, 12-Punkt, in einer Fußnote: Grad, Name, vertreten die Universität und die Kathedrale (das Institut);
 • Der Titel des Artikels - zentriert, fett, 16 Punkte;
 • Body text - normal und zentriert, 12 Punkte;
 • Überschriften - 12 Punkt, zentriert;
 • Fußnoten;
 • Tabellen - Microsoft Word, 10 Punkt, zentriert; Tabelle 1, der Titel - 10 Punkte 
 

 Zgłoszenie uczestnictwa