Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Strategie marek
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 Ogólnopolska konferencja naukowa

 
,,Strategie marek detalistów a strategie marek producentów na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja”

organizowana przez

Zakład Strategii Marketingowych,

Instytut Międzynarodowego Zarządzania  i Marketingu,

Kolegium Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie

08.10.2015 r.

Aula I, budynek C, SGH (Al. Niepodległości 128)

09.30- 10.00 - rejestracja

10.00-10.10 - powitanie gości

10.10-12.10 Panel I

Panel I: Marki producentów a marki sieci detalicznych na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych: konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja

Moderator: prof. SGH, dr hab. M.K. Witek-Hajduk

Uczestnicy panelu:

Prof. SGH, dr hab. Joanna Cygler

Prof. UŁ, dr hab. Aleksandra Laskowska- Rutkowska

Prof. IBRKK, dr Urszula Kłosiewicz-Górecka

Dr Bartosz Targański, SGH w Warszawie

Maria Andrzej Faliński- Dyrektor Generalny, POHiD

Michał Rozalicz- Marketing Manager, Ambra SA

Dorota Jamroziak- Samsung Electronics Polska

Łukasz Kiczma - członek zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Czy relacje między markami producentów a markami detalistów to konkurencja, kooperacja, kooperencja czy koegzystencja?
 2. Jakie są kluczowe determinanty rozwoju marek producentów, a jakie- marek detalistów?
 3. Jakie czynniki sprzyjają współpracy między producentami a detalistami w zakresie marek producentów i marek detalistów, a jakie utrudniają kooperację?
 4. Czy podział na producentów i detalistów jest wciąż aktualny w kontekście zmian modeli biznesu i strategii marek detalistów?
 5. Czy marki detalistów zagrażają markom producentów?
 6. W jakim kierunku ewoluują strategie marek producentów, a w jakim- strategie marek detalistów: strategie nadawania marek, rozszerzanie marek, grupy docelowe, pozycjonowanie, marketing-mix marek?
 7. Czy należy wprowadzać nowe marki czy rozszerzać już stosowane marki: perspektywa producenta i detalisty?

12.10- 12.30 - przerwa kawowa

12.30-14.00 Panel II

Panel II: Nowe technologie a zmiany strategii marek producentów i detalistów

Moderator: prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder

Uczestnicy panelu:

Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

Justyna Skorupska, Izba Gospodarki Elektronicznej

Wojciech Jankowski, Nice Polska

Dr Katarzyna Bachnik, SGH w Warszawie, Evigo

Dr Bartosz Targański, SGH w Warszawie

Marcin Dudek, 2Soczewki

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Jak można określić obecny rozwój zastosowania Internetu i technologii mobilnych przez producentów i detalistów? Czy mamy do czynienia z dezintermediacją, czy reintermediacją?
 2. Jak uwarunkowania prawne wpływają na rozwój zastosowania nowych technologii informacyjnych przez producentów i detalistów?
 3. Czy można już mówić o marketingowej strategii wielokanałowej producentów i detalistów– marketing tradycyjny, w Internecie i na urządzeniach mobilnych  (offline, online i mobile) i jak takie działania wpływają na ich strategie markowe?
 4. Do jakich grup docelowych – nabywców dóbr markowych - producenci i detaliści - gestorzy marek  mogą docierać przy zastosowaniu Internetu i technologii mobilnych?
 5. Producenci i detaliści - gestorzy jakich marek widzą szczególną przydatność nowych technologii w działaniach marketingowych? Jakie są różnice w zależności od rodzaju produktów – dobra powszechnego użytku i luksusowe?
 6. Jaki jest wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie wizerunku i strategie marek producentów i detalistów?
 7. Jakie są korzyści i zagrożenia ze stosowania Internetu i technologii mobilnych w strategiach markowych producentów i detalistów?

14.00-14.40 Lunch

14.40- 16.00 Panel III

Panel III: Zarządzanie kategorią w strategiach detalistów i producentów

Moderator: dr Teresa Magdalena Dudzik

Uczestnicy panelu:

Dr Aneta Pluta-Zaremba, SGH w Warszawie

Dr Barbara Ocicka, Uniwersytet Łódzki

Dorota Wilczak-Paluch, MARS Polska

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Kategoria czyli co? Problemy definiowania kategorii; perspektywa producenta i pośrednika.
 2. Marki pośredników i zachowania zakupowe nabywców jako główne wyzwania dla zarządzających kategorią.
 3. Menedżer kategorii (reprezentujący pośrednika) czy kapitan kategorii (reprezentujący producenta). Korzyści i ryzyko.
 4. Czy zarządzanie kategorią ma przyszłość?

16.00-17.30 Panel IV

Panel IV: Zarządzanie marką producentów a zarządzanie marką detalistów: uwarunkowania i wyzwania- panel dla doktorantów

Moderator: prof. SGH, dr hab. M.K. Witek-Hajduk

Uczestnicy Panelu:

Anna Napiórkowska

Anna Grudecka

Hanna Radke-Kozłowska

Natalia Wojciechowska

Dagna Siuda

Paulina Adamczyk

Ewa Jakimczuk

Paweł Kłobukowski

Aleksander Rzepecki

Zagadnienia do dyskusji:

 1. Jakie strategie rozwoju swoich marek stosują na rynku międzynarodowym, krajowym i na rynkach lokalnych detaliści, a jakie- producenci?
 2. Jakie są motywy wytwarzania produktów pod markami detalistów z perspektywy producentów i perspektywy detalistów?
 3. Jaki jest wizerunek marek detalistów, a jaki- wizerunek marek producentów w percepcji konsumentów?
 4. Które strategie marek dla młodych konsumentów, pokolenia Y, starszych konsumentów są skuteczne.
 5. Jakie są motywy rebrandingu i jaki wpływ na wyniki marki/gestora?
 6. Czy zmiany zachowań nabywców wpływają na strategie marek producentów i marek detalistów?
 7. Jaki jest wpływ sojuszy marek, w tym co-brandingu na kapitał współpracujących marek?
 8. Jakie są motywy i zakres zastosowania koncepcji CSR w strategiach marek producentów i marek detalistów?

Publikacja:

Referaty w języku angielskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w czasopiśmie International Journal of Management and Economics (8 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Informacje na temat wymogów edycyjnych czasopisma International Journal of Management and Economics.


Referaty w języku polskim, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w czasopiśmie Gospodarka Materiałowa i Logistyka (8 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) lub w monografii pokonferencyjnej. 

Informacje na temat wymogów edycyjnych czasopisma Gospodarka Materiałowa i Logistyka.


 
 
 

 Rada programowa konferencji

 

Prof. SGH dr hab. Marzanna Witek-Hajduk- przewodnicząca

Prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur

Prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder

Prof. SGH dr hab. Halina Brdulak

Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler

Prof. SGH dr hab. Zbigniew Dworzecki

Prof. WSB dr hab. Jacek Kall

Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka

Prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc

Dr Katarzyna Bachnik

Dr Teresa Dudzik

 

 Koszt konferencji

 
Udział z referatem - 500 zł
​​Udział bez referatu - 400 zł

Doktoranci spoza SGH:
Udział z referatem - 150 zł
​​Udział bez referatu - 100 zł

Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej - wstęp wolny

Doktoranci SGH - wstęp wolny

Cena konferencji obejmuje: udział w obradach oraz publikację artykułu

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić do 20.09.2015 r. na konto:
Bank Pekao S.A.  
95 1240 1040 1111 0010 5574 7272

z dopiskiem: imię i nazwisko, Strategie marek
 

 Zgłoszenie udziału

 
​Do 20 września 2015 r. - zgłoszenie udziału w konferencji, przesłanie tytułu i streszczenia referatu


Do 20 września 2015 r. - nadsyłanie referatów na adres: 

strategiemarek@sgh.waw.pl 


 

 Miejsce konferencji

 
​Szko​ła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 128 (budynek C)

08.10.2015 r. - Aula I
 

 Kontakt

 
​​E-mail: strategiemarek@sgh.waw.pl

Tel. 22 564 9349

Adres biura: 
Madalińskiego 6/8, pok. 33
02-513 Warszawa