Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Trans 2011
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 TRANS'11

 
trans.gif

 

 informacje ogólne

 
​Osłabienie światowej gospodarki w latach 2007-2008 (w Polsce głównie 2008/ 2009 r.) spowodowało, że firmy zaczęły się koncentrować w coraz większym stopniu na redukcji kosztów i poprawie serwisu w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów. Kryzysowa sytuacja wywarła ogromną presję na firmy w celu zwiększenia efektywności przy mniejszym zaangażowaniu zasobów. Priorytetem był wzrost i/lub też osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
 
Wśród głównych czynników, które wpływają na globalny łańcuch dostaw wymienia się:
 • Optymalizację, dzięki której zarządzanie zasobami globalnego łańcucha dostaw -zarówno materialnymi, jak też niematerialnymi, własnymi oraz zewnętrznymi (outsourcing)- powinno prowadzić do zapewnienia sukcesu biznesowego wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw;
 • Synchronizację - czyli zdolność do koordynacji, organizacji i zarządzania przepływem (towarów, usług, informacji i środków finansowych) w łańcuchu dostaw od początku do końca w taki sposób, że funkcje łańcucha dostaw są traktowane jako jedność;
 • Opłacalność, jako rezultat kreowania wartości przez wszystkie aktywności w ramach łańcucha dostaw; jako krytyczne czynniki wymieniane są w globalnym środowisku: stan aktywów, zwrot z inwestycji w infrastrukturę, technologię i ludzi;
 • Zdolność do adaptacji, określaną czasami jako „zwinność łańcucha dostaw" -rozumianą jako stopień w którym uczestnicy łańcucha mogą zmieniać swoje praktyki, procesy i/lub struktury systemu i sieci w odpowiedzi na nieoczekiwane zdarzenia;
 • Szybkość - z jaką odbywa się przepływ w obrębie łańcucha dostaw; obejmuje on szybkość wprowadzenia nowych produktów na rynek w sytuacji gdy warunki szybko się zmieniają.
Szczególną uwagę zwraca się na optymalizację łańcucha dostaw, która oznacza, że należy koncentrować się na efektywnej redukcji zapasów, wzroście liczby szybkich wejść na nowe rynki, redukcji cyklu odzyskania gotówki zamrożonej w towarach oraz poszukiwaniu możliwości „wyszczuplenia" w każdym obszarze funkcjonowania łańcucha dostaw. Jednocześnie optymalizacja łańcucha dostaw zakłada podział celów między uczestnikami w taki sposób, aby najlepsi w danym obszarze mogli je realizować. Potrzeba optymalizacji staje się obecnie koniecznością w warunkach niepewności gospodarczej i nigdy jeszcze nie miała tak istotnego znaczenia jako obecnie.

Przedmiotem dyskusji będzie problematyka tworzenia i dostarczania wartości dla końcowego klienta w efekcie współpracy przedsiębiorstw - uczestników łańcucha dostaw oraz innych partnerów. Sprawność tej współpracy określa w coraz większym stopniu międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw (czy łańcuchów/sieci rywalizujących o pozyskanie końcowego klienta. Pragniemy poddać analizie działania polskich podmiotów w tym zakresie w kontekście współczesnych uwarunkowań, a zwłaszcza tendencji globalizacyjnych oraz światowego kryzysu gospodarczego i przedyskutować możliwości poprawy pozycji polskich przedsiębiorstw w relacjach z podmiotami otoczenia biznesowego.

Problemy centralne - zakres przedmiotowy opracowań:
 1. Wpływ  kooperacji polskich przedsiębiorstw na ich międzynarodową konkurencyjność;
 2. Pozycja polskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach dostaw i warunki jej poprawy;
 3. Relacje z otoczeniem a restrukturyzacja/zamiany modeli biznesu polskich przedsiębiorstw;
 4. Zmiany struktury podmiotowej w międzynarodowych strukturach dostaw;
 5. Globalizacja a restrukturyzacja współpracy przedsiębiorstw w procesie tworzenia wartości;
 6. Innowacyjność partnerów a międzynarodowa konkurencyjność sieci/łańcucha dostaw;
 7. Innowacja wartości jako efekt współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem;
 8. Wpływ kooperacji przedsiębiorstw na ich międzynarodową konkurencyjność;
 9. Bariery funkcjonowania i rozwoju międzynarodowych łańcuchów dostaw;
 10. Wpływ kryzysu gospodarczego na współpracę przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw.
 

 Ważne informacje

 

Terminarz konferencji
 
Termin rejestracji w przypadku zgłoszania  z referatem - do 30 marca 2011 r.
Termin rejestracji w przypadku zgłoszenia bez referatu - 30 października 2011 r.
Zwrotna informacja komitetu naukowego konferencji o zaakceptowaniu tematu referatu - 15 kwietnia 2011 r.

Termin przesłania referatu - 15 maja 2011 r.
Zwrotna informacja komitetu naukowego konferencji o przyjęciu referatu
- 30 maja 2011 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej - 30 października 2011

 

Opłata konferencyjna:

 • 800,-zł;
 • dla akademików – 400,-zł;
 • dla pracowników i doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej oraz studentów SGH - bezpłatnie;

i obejmuje:

 • materiały konferencyjne;
 • uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji;
 • posiłki w trakcie przerw w obradach;
 • imprezy towarzyszące.

 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 
Wpłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
 
Nazwa rachunku:
Szkoła Główna Handlowa
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
66124060031111000049465213 z dopiskiem TRANS’11

 
 

 komitet naukowy i organizacyjny

 
Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – przewodniczący
dr hab. prof. SGH  Halina Brdulak
prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
 
 
Komitet organizacyjny konferencji:
dr hab. prof. SGH  Halina Brdulak – przewodnicząca
dr Joanna Archutowska
dr Marzanna Witek-Hajduk
mgr Elżbieta Włodyka
 
 

 Partnerzy

 

​Partner Główny

SCHENKER.jpg

Partnerzy Medialni

TiS.jpg
logistyka.jpg
logistyka2.jpg
GMiL.jpg 

 Kontakt

 
​Szkoła Główna Handlowa
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
02-554 Warszawa
 
al. Niepodległości 162
tel: 022 849 50 84; 022 564 93 50
fax: 022 646 61 15
e-mail: elaw@sgh.waw.pl
 

 Program konferencji

 
​M I E J S C E    O B R A D:
Szkoła Główna Handlowa
Warszawa
Al. Niepodległości 128 (budynek C)
(róg al. Niepodległości i ul. Madalińskiego)
Recepcja – w holu przy wejściu do budynku; aula I – na antresoli; s. 1b- I piętro;
s. 4a – IV piętro.
 
P R O G R A M    K O N F E R E N C J I:
17 listopada 2011 r. (czwartek)
 
10.30 -11.00 – Otwarcie Konferencji (aula I)
 
11.00 – 12.30 Sesja plenarna  (aula I):
Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej –
 prof. dr hab. Jolanta Mazur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Międzynarodowe sieci innowacyjne – geneza i funkcjonowanie -
prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);
Łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej Gospodarki. Trendy światowe i wnioski z Polski -
prof. dr hab. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Zrównoważony rozwój (model EFQM) – strategia działania przedsiębiorstwa logistycznego w warunkach osłabienia gospodarczego -
      prezes Janusz Górski (SCHENKER Sp. z o.o.);
 
12.30 – 13.30   Lunch (antresola)
 
13.30 - 14.35 – Sesja I: Współpraca w łańcuchach dostaw  (aula I)
Uwarunkowania zewnętrzne współpracy MSP z głównymi dostawcami -
dr inż. Joanna Tabor (Politechnika Częstochowska);
Odbiorcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich
regionów -
prof. dr hab. Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski), mgr Marlena Płonka (Uniwersytet Szczeciński);
Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego -
dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
 
13.30 - 14.35 - Sesja II: Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie
                        łańcuchów dostaw  (s. 4a)
Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. –
nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość? -
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, dr Barbara Ocicka (Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie;
Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw w warunkach światowego kryzysu gospodarczego –
dr Magdalena Gąsowska (Uniwersytet Warszawski);
Wpływ rozwoju koncepcji łańcuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego -
dr Maciej Matczak (Akademia Morska w Gdyni);
 
 
14.35- 14.55 - Przerwa na kawę (antresola)
 
14.55 – 16.05 – Sesja III: Relacje kooperacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw  (aula I)
Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji –
dr Katarzyna Nowicka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Struktura własnościowa przedsiębiorstw a kooperacja w innowacjach –
prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski, dr Małgorzata Lewandowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Źródła wiedzy organizacyjnej – wyniki badań polskich przedsiębiorstw -
dr Iwona Mendryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);
 
14.55 – 16.05 – Sesja IV: Innowacyjne koncepcje zarządzania w łańcuchach dostaw  (s.4a)
Terminale intermodalne na zapleczu portów morskich - koncepcje i doświadczenia –
dr Magdalena Klopott (Akademia Morska w Gdyni);
Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnym łańcuchu dostaw -
dr Elżbieta Hałas (Instytut Logistyki i Magazynowania);
Ocena możliwości kształtowania współpracy przedsiębiorstw z pośrednikami metodą refleksji strategicznej –
dr Marek Rawski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); 
 
 16.15     Otwarcie wernisażu Bogny Hiszpańskiej z udziałem artystki  (hol na parterze)
 
17.30   – Kolacja w Restauracji PAPU (obok bud. C)
 
19.30 - Spektakl teatralny w Teatrze KWADRAT pt. Kiedy Harry poznał Sally
 
 
18.11.2011 (piątek)
 
9.00 - 10.45 – Sesja V: Relacje kooperacyjne, innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw (aula I)
Rola zaufania we współpracy w innowacjach –
dr Lidia Danik, dr Joanna Żukowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Negocjacje w sieci wartości na przykładzie symultanicznych multi-negocjacji w sektorze produktów informatycznych –
dr Izabela Sztangret (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);
Nierównowaga organizacyjna w zmianie modelu biznesu –
dr Bogusław Gulski (Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej);
Innowacja wartości w mikroprzedsiębiorstwie –
dr Marta Tutko (Uniwersytet Jagielloński);
Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw -
dr Beata Barczak, dr Jolanta Walas-Trębacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
 
9.00 – 10.45 – Sesja VI: Nowoczesna infrastruktura logistyczna. Prawne uwarunkowania funkcjonowania łańcuchów dostaw (s.1b)
Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych jako czynnik kształtowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw –
     dr Joanna Miklińska (Akademia Morska w Gdyni);
Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw –
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, dr Ewa Gwardzińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);     
Ochrona praw właściciela towaru w międzynarodowym łańcuchu dostaw –
ubezpieczenie CARGO –
dr Marek Białkowski (Uniwersytet Szczeciński);
Zagadnienie bezpieczeństwa jako bariera funkcjonowania międzynarodowych
łańcuchów dostaw –
dr Magdalena Jażdżewska-Gutta (Uniwersytet Gdański); 
Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw –
prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski (Akademia Morska w Gdyni);
Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw - 
dr Anna Grześ (Uniwersytet w Białymstoku);
 
10.45 – 11.00 - Przerwa na kawę antresola
 
 
11.00 – 12.30 – Sesja VII: Internacjonalizacja działalności a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw (aula I)
Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji firm z rynków wschodzących –
dr Danuta Babińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach);
Umiędzynarodowienie zakupów a strategia konkurowania przedsiębiorstwa na
przykładzie polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej –
prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Znaczenie koncepcji klastrowych łańcuchów dostaw w zwiększaniu międzynarodowej konkurencyjności regionalnych sieci kooperacyjnych –
dr Marzena Frankowska (Uniwersytet Szczeciński);
Zmiany struktury międzynarodowych łańcuchów dostaw jako czynnik umożliwiający podniesienie konkurencyjności -
dr inż. Mariusz Szuster (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu);
Transfer wiedzy i innowacji w klastrze –
mgr Katarzyna Kładź-Postolska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;)
 
 
11.00 – 12.30 – Sesja VIII: Zastosowanie logistyki w różnych sektorach gospodarczych. Analiza przypadków (s. 1b)
Wpływ globalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym –
mgr Ryszard Muzyczka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw – przykład branży KEP –
dr Marzena Cichosz, dr Aneta Pluta-Zaremba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
Nowe technologie w drogowym transporcie dalekodystansowym i ich wpływ na konkurencyjność łańcuchów dostaw –
dr Jarosław Brach (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
Łańcuch dostaw ośrodków jeździeckich jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw –
dr Marta Wincewicz-Bosy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
Praktyka partnerstwa ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej – port na przykładzie Holandii -
dr Mirosław Antonowicz (Akademia Leona Koźmińskiego);
 
12.30 - 13.00 Sesja plenarna – podsumowanie konferencji (aula I)
 
13.00 - Lunch (antresola).
 

 Podsumowanie konferencji

 
Problemy centralne konferencji:

Obecny kryzys finansowo-ekonomiczny światowej gospodarki spowodował istotne zmiany zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, zmiany ich konkurencyjności zasobowej, a w efekcie silną presję m.in. na redukcję kosztów oraz usprawnianie działań w warunkach rosnących oczekiwań klientów i nasilającej się konkurencji. Zapewnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa wymaga m.in. doboru właściwego modelu biznesu, w tym określenia miejsca tego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, właściwego ukształtowania relacji z podmiotami otoczenia w ramach łańcucha dostaw (łańcucha tworzenia wartości dla końcowego odbiorcy) jak również relacji z innymi partnerami przedsiębiorstwa.
W tym kontekście przedmiotem dwutorowej dyskusji była - z jednej strony - współpraca przedsiębiorstw i jej wpływ na międzynarodową konkurencyjność tak przedsiębiorstw jak i kooperujących sieci, z drugiej zaś – aspekty logistyczne funkcjonowania funkcjonowania łańcuchów dostaw.

W pierwszym obszarze przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy współpracy przedsiębiorstw (w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do praktyki polskich przedsiębiorstw), ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji z dostawcami i odbiorcami;
 • relacje z otoczeniem a zmiany modeli biznesu polskich przedsiębiorstw;
 • wpływ tendencji globalizacyjnych na zmiany zakresu, form i struktury podmiotowej międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw;
 • problematyka tworzenia i dostarczania wartości dla końcowego klienta w efekcie współpracy przedsiębiorstw - uczestników łańcucha dostaw oraz innych partnerów; innowacja wartości jako efekt współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem;
 • tworzenie i międzyorganizacyjny transfer wiedzy, a innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw i sieci; wyróżniki międzynarodowych sieci innowacyjnych.
 • wpływ struktury kapitałowej przedsiębiorstw na współpracę przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych;
 • uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w łańcuchach dostaw, rola zaufania we współpracy przedsiębiorstw;
 • internacjonalizacja działalności, kooperacja z podmiotami zagranicznymi a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw;  
 • analiza efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych.
 
Sprawność współpracy przedsiębiorstw określa w coraz większym stopniu ich międzynarodową konkurencyjność. Poddano analizie zachowania kooperacyjne polskich podmiotów w kontekście współczesnych uwarunkowań, a zwłaszcza tendencji globalizacyjnych, szybkiego rozwoju wiedzy, tendencji kryzysowych w gospodarce; przedyskutowano możliwości poprawy pozycji polskich przedsiębiorstw w relacjach z podmiotami otoczenia biznesowego.   
 
W drugim nurcie dyskusji na konferencji omawiano aspekty logistyczne funkcjonowania łańcuchów dostaw. Przedmiotem analizy były m.in.:
 • wpływ dynamicznego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, w tym m.in. wpływ kryzysu gospodarczego na zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw;
 • przejawy i możliwości usprawniania funkcjonowania polskich operatorów logistycznych;
 • wpływ rozwoju koncepcji łańcucha dostaw na strukturę rynku transportowego;
 • kwestie outsourcingu w łańcuchach dostaw;
 • przykłady nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu w łańcuchach dostaw (m.in. partnerstwa ogniw intermodalnego łańcucha logistycznego;
 • innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury logistycznej;        
 • prawne uwarunkowania procesów logistycznych;
 • przykłady specyficznych rozwiązań logistycznych w wybranych branżach.
 
W dyskusji zwrócono uwagę na czynniki decydujące o sprawności łańcuchów logistycznych, a mianowicie:
 • optymalizację, dzięki której zarządzanie zasobami globalnego łańcucha dostaw -zarówno materialnymi, jak też niematerialnymi, własnymi oraz zewnętrznymi (outsourcing)- powinno prowadzić do zapewnienia sukcesu biznesowego wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw;
 • zdolność do koordynacji, synchronizacji przepływów (towarów, usług, informacji i środków finansowych) w łańcuchu dostaw;
 • opłacalność, jako rezultat kreowania wartości przez poszczególne działania w ramach łańcucha dostaw; jako krytyczne czynniki wymieniane są: stan aktywów, zwrot z inwestycji w infrastrukturę, technologię i ludzi;
 • zdolność do adaptacji, stopień w jakim uczestnicy łańcucha mogą zmieniać swoje praktyki, procesy i/lub struktury systemu w odpowiedzi na nieoczekiwane zdarzenia;
 • szybkość - z jaką odbywają się przepływy w łańcuchu dostaw (także - szybkość wprowadzenia nowych produktów w sytuacji szybko zmieniających warunków rynkowych).

Zapewnienie wysokiej sprawności procesów logistycznych staje się koniecznością w warunkach wysokiej dynamiki zmian i ryzyka w działalności gospodarczej i nigdy jeszcze nie miało tak istotnego znaczenia jako obecnie.
 
 Uczestnicy konferencji:
 
W konferencji wzięło udział ok. 90 osób reprezentujących następujące uczelnie (poza SGH): Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Politechnika Wrocławska, Akademia Morska w Gdyni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Radomska, Politechnika Lubelska, Politechnika Częstochowska. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz firmy SCHENKER Sp. z o.o
 
Patronem głównym konferencji był SCHENKER Sp. z o.o., zaś patronami medialnymi: Transport i Spedycja, Logistyka a Jakość, Gospodarka Materiałowa i Logistyka oraz Pracuj w Logistyce.
 
W podsumowaniu konferencji, poza wnioskami o charakterze merytorycznym wynikającymi z dyskusji na sesjach, podkreślono kluczowe znaczenie współpracy między uczelniami i praktyką gospodarczą dla dalszego rozwoju badań. Występują tu jednak znaczne trudności, spowodowane przede wszystkim niskim poziomem zaufania obu stron oraz niskim poziomem bezpośrednich korzyści, postrzeganych przez praktykę gospodarczą z tytułu badań. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na informacje od przedsiębiortsw powoduje, że   otrzymują one wiele ankiet, na które nie są w stanie odpowiedzieć. Warto zadbać o to, aby badania naukowe, realizowane przez ośrodki naukowe przynajmniej w skali krajowej były w większym stopniu koordynowane. Z drugiej strony wiele przedsiębiorstw nie odczuwa jeszcze potrzeby współpracy z ośrodkami naukowymi dla rozwiązywania swych problemów.
 
Publikacje będące efektem konferencji
 
Do prezentacji na konferencji wybrano opracowania najwyżej ocenione przez recenzentów.
Natomiast wszystkie opracowania (łącznie 50 artykułów) zaakceptowane przez Komitet Programowy konferencji (którego członkowie byli redaktorami naukowymi wydawnictwa) zostały opublikowane w kolejnych numerach „Zeszytów Naukowych” Kolegium Gospodarki Światowej:
 • „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej nr 31: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady branżowe, red. naukowa: Halina Brdulak, Elżbieta Duliniec, Tomasz Gołębiowski; recenzent: prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski; Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 364;   
 • „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej nr 32: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, red. naukowa: Halina Brdulak, Elżbieta Duliniec, Tomasz Gołębiowski; recenzent: prof. zw. dr hab. Krzysztof Fonfara; Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 553.