Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Trans 2013
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 trans'13

 
TRANS 13.jpg
 

 program konferencji

 

21.11.2013 r. – Aula I bud. C (al. Niepodległości 128)

Godz. 9.30-10.30 - rejestracja uczestników

Godz. 10.30 – 10.45 - rozpoczęcie konferencji

Godz. 10.45 – 12.00
Panel  ekspertów – Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Praktyka, inspiracje
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, LEWIATAN, SCHENKER, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, THINK TANK)
PROWADZĄCY: prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Godz.  12.00- 12.15 - Przerwa kawowa

Godz. 12.15 – 14.00 – Panel  I - Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania i strategie
MODERATOR: prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Referaty wprowadzające:

 • Dr Joanna Wiechoczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Zachowania koncernów samochodowych w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego i ich konsekwencje dla branży motoryzacyjnej w Polsce;
 • Prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowo- ekonomicznego;
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski; dr Małgorzata Jaworek;  dr Marcin Kuzel; dr Małgorzata Szałucka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw;

Uczestnicy panelu:

 • Prof. dr hab.  Ewa Baranowska-Prokop (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Tomasz Sikora (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Małgorzata Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Dr hab. Izabela Kowalik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Aleksandra Nizielska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Godz. 14.00 – 15.00 Lunch

Godz. 15.00 – 16.45 – Panel II - Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw – wyzwania w warunkach kryzysu
MODERATOR; prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Referaty wprowadzające:

 • Prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Umiędzynarodowienie i innowacyjność przedsiębiorstw a ich usieciowienie – wyniki badań empirycznych;
 • Dr Piotr Dzikowski (Uniwersytet Zielonogórski): Koniunktura a aktywność innowacyjna sektorowych systemów przemysłowych w zachodniej Polsce w latach 2009-2012;
 • Prof. dr hab. Magdalena Kachniewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Innowacyjne modele biznesu jako strategia przetrwania niezależnych obiektów hotelowych w warunkach polaryzacji rynku turystycznego;

Uczestnicy panelu:

 • Dr hab. prof. SGH Adam Ambroziak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr Joanna Żukowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Marzenna Cichosz (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)

Godz. 19.00 – kolacja w Restauracji Nei Fiori (ul. J. Dąbrowskiego 69, róg al. Niepodległości). Kolację uświetni koncert duetu LUTE DUO. Duet tworzą Anna Kowalska i Anton Birula – muzycy grający na lutniach, gitarach barokowych oraz na toubie.  Muzycy specjalizują się w muzyce francuskiego baroku i utworach Bacha. Koncertują w filharmoniach i salach koncertowych całego świata.

22.11.2013 r. – Aula I Bud. C (al. Niepodległości 128)

Godz.  9.00 – 11.00 -  Panel  III - Współpraca przedsiębiorstw, struktury sieciowe a ich międzynarodowa konkurencyjność
MODERATOR: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Referaty wprowadzające:

 • Dr Aneta Pluta-Zaremba (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian w globalnych łańcuchach dostaw;
 • Dr Barbara Szymoniuk (Politechnika Lubelska-): Współpraca przedsiębiorstw w klastrach a ich międzynarodowa konkurencyjność w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego;
 • Dr Marzena Frankowska (Uniwersytet Szczeciński):  Cluster-Sourcing – koncepcja zwiekszenia efektywności przedsiębiorstw klastrowych;

Uczestnicy panelu:

 • Dr Lidia Danik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Barbara Ocicka (Uniwersytet Łódzki)
 • Mgr Filip Kamiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Mgr Katarzyna Kładź-Postolska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Mgr Anna Kuncewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr Katarzyna Nowicka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Godz. 11.00-11.15 – Przerwa kawowa

Godz. 11.15 - 13.30 -  Panel praktyków – Budowanie sieci międzynarodowych przez polskie firmy – wymiana doświadczeń  (DHL, SCHENKER, HITACHI, RABEN, LEWIATAN)
MODERATOR: prof. dr hab. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Godz.  13.30 – Podsumowanie

Godz. 14.00 - Lunch

 

 Referaty i komunikaty

 

Referaty:

W przypadku zgłoszenia referatu prosimy o przedstawienie abstraktu w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa" - do 15 czerwca  2013 r.

Abstrakt referatu powinien określać problem badawczy i informować o zastosowanych w opracowaniu metodach badawczych.

Informację o zaakceptowaniu tematu opracowania prześlemy do dnia 30 czerwca 2013 r.

Teksty referatów (objętość max. 0,5 ark. wydawniczego wraz z przypisami) w języku polskim wraz z krótkim streszczeniem w języku angielskim i CV autora prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji do dnia

15 września 2013 r.

Wszystkie referaty będą recenzowane.
Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną opublikowane w monografii
pt. Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw.
Monografia ukaże się nakładem Oficyny Wydawniczej SGH w pierwszej połowie 2014 r.
 
Informację o przyjęciu referatu prześlemy do dnia 15 października 2013 r.

 

Komunikaty:

Praktyków gospodarczych zapraszamy do przesyłania komunikatów.

Prosimy o przedstawienie krótkiego abstraktu komunikatu w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa”.
 
Teksty komunikatów (objętość max. 3600 znaków wraz z przypisami) w języku polskim wraz z krótkim streszczeniem w języku angielskim i CV autora prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji do dnia 15 września 2013 r.
Komunikaty będą podlegały również procedurze recenzowania. 
 
Komunikaty, które uzyskają pozytywną recenzję mogą zostać opublikowane w monografii Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
 
Organizatorzy nie przewidują publikacji opracowania - bez udziału Autora w konferencji.
 
Wymogi edytorskie:
 • Edytor: Microsoft Word;
 • Marginesy: wszystkie – 2,5 cm;
 • Czcionka – Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami – 1,5;
 • Imię i nazwisko autora – wyśrodkowanie, 12 pkt; w przypisie dolnym: stopień naukowy,   imię i nazwisko, reprezentowana uczelnia i katedra(instytut); w przypadku autora komunikatu -  reprezentowana instytucja;
 • Tytuł artykułu - wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt;
 • Tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt;
 • Śródtytuły – 12 pkt, wyśrodkowanie;
 • Przypisy dolne;
 • Tabele - Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie; Tabela 1, Tytuł – 10 pkt, Źródło: 10 pkt
 • Rysunki i schematy – wyłącznie czarno-białe, Microsoft Word, numerowanie, tytuł oraz źródło – jak w
 
 

 Opłata konferencyjna

 
Opłata konferencyjna wynosi 600,- zł
dla pracowników i doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej SGH, studentów SGH i pracowników LEWIATAN - bezpłatnie;
i obejmuje:
 • materiały konferencyjne;
 • uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji;
 • posiłki w trakcie przerw w obradach;
 • imprezy towarzyszące.
 • opublikowanie opracowania w monografii konferencyjnej.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 
Wpłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto w terminie do dnia
30 października 2013 r.
 
Nazwa rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
91124011121111000001650961 z dopiskiem TRANS’13
 
 

 sugerowane hotele

 

HOTEL REYTAN:

ul. Tadeusza Rejtana 6
02-516 Warszawa
Rezerwacja:
tel. +(48 22) 201 65 00
fax +(48 22) 201 65 55
e-mail: rez@reytan.pl
Hotel położony najbliżej SGH - ok. 20 min. spacerkiem 
 
 
HOTEL MDM:

Pl. Konstytucji 1
00-647 Warszawa
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
Dojazd do SGH metrem
 
Metropol Hotel:

ul. Marszałkowska 99a
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
Dojazd do SGH metrem

 
 

 Partnerzy

 
DB_Schenker_RGB.jpg
Lewiatan.jpg


 

 kontakt

 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
 
Tel.: 22 849 50 84; 22 564 93 50
Fax: 22 646 61 15
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

 

 Zgłoszenie uczestnictwa