Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : TRANS16 Wspólna Europa
Kolegium Gospodarki Światowej  - Konferencje i seminaria
 

 Międzynarodowa konferencja naukowa TRANS'16

 

TRANS_16_new-700px.jpg

Konferencja naukowa  

TRANS’16 – Przedsiębiorczość międzynarodowa. Od idei do biznesu 

odbędzie się w dniach 10-11 marca 2016 r.

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

 Konferencja wpisuje się w obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
 
Celem konferencji jest zdiagnozowanie czynników stymulujących międzynarodową przedsiębiorczość  przedsiębiorstw i organizacji nienastawionych na zysk.
 
W ramach konferencji odpowiemy na następujące pytania:
 
Jakie czynniki mają najsilniejszy wpływ na internacjonalizację przedsiębiorstw?
 
Od czego zależy innowacyjność i przedsiębiorczość organizacji? Jak architektura łańcuchów dostaw stymuluje przedsiębiorczość?
 
Jakie są zależności między zarządzaniem różnorodnością a umiędzynarodowieniem i wynikami przedsiębiorstw?
 
Jakie ryzyka prawne występują we współpracy i w procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw?
 
Jakie modele przedsiębiorczości i umiędzynarodowienia przyjęły organizacje nienastawione na zysk?
 
Czego przedsiębiorstwa mogą się nauczyć od samorządów i NGO w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej?
 
 
Wymienione pytania będą przedmiotem dyskusji czterech sesji panelowych:

 

 I. Innowacyjność, współpraca, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
                                                                                                                                                                                                              
Sesja jest poświęcona najważniejszym czynnikom decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem ram prawnych. W walce konkurencyjnej przewagę zyskują odpowiednio skonfigurowane sieci partnerów integrujące ich zasoby, w tym wiedzę i umiejętności.  Utrzymanie pożądanej pozycji na rynku wymaga korzystania z wielu źródeł innowacji zlokalizowanych na całym świecie, co sprzyja umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw.

 

II. Start-up. Nowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – powstawanie i rozwój
 
Sesja poświęcona jest zagadnieniu rozpoczynania działalności przedsiębiorczej, a w szczególności tworzeniu nowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych,  podejmowaniu działalności na rynkach zagranicznych, strategiom marketingowym  na rynkach międzynarodowych i nowym technologiom w biznesie.
 
III. Siła w różnorodności
 
Celem sesji jest wskazanie relacji pomiędzy zarządzaniem  różnorodnością i umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia teoretyczne, działania legislacyjne wspierające różnorodność,  dobre praktyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach różnej wielkości i działających w  wielokulturowym środowisku.
 
IV. Międzynarodowa przedsiębiorczość organizacji nienastawionych na zysk
 
Przedmiotem sesji są  działania jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów publicznych oraz NGO skierowane na wspieranie przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej, a także zagadnienia kooperacji między podmiotami różnych sektorów – prywatnego, publicznego i pozarządowego.

 

 

 

Termin rejestracji w przypadku zgłoszenia opracowania - 15 stycznia 2016 r.

Termin rejestracji bez zgłoszenia opracowania - 29 lutego 2016 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Konferencja odbywać się będzie w Auli I bud. C ( al. Niepodległości 128)
 
10 marca 2016 r.
 
Godz. 12.00 – lunch
Godz. 12.40-13.40 – Wprowadzenie
Godz. 13.40-15.00 -  panel I – Innowacyjność, współpraca, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
Godz. 15.00-15.20 – przerwa kawowa
Godz. 15.20-16.40 – panel II – Start-up. Nowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – powstawanie i rozwój
 
Godz. 17.40-19.00  uroczysta kolacja w restauracji OLIVA (ul. Ordynacka 10/12)
Godz. 19.00 – przejście do Teatru Ateneum (10-15 minut piechotą)
Godz. 19.30 – 21.00 -  spektakl pt. „Biała lokomotywa” w Teatrze ATENEUM
 
11 marca 2016 r
 
Godz. 9.30 – 11.00 – panel III – Siła w różnorodności
Godz. 11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30-13.00 – panel IV – Międzynarodowa przedsiębiorczość organizacji nienastawionych na zysk
Godz. 13.00 – podsumowanie
Godz. 14.00 - lunch

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 OPRACOWANIA KONFERENCYJNE

 

​W przypadku zgłoszenia opracowania prosimy o przedstawienie abstraktu i słów kluczowych (w języku polskim i angielskim) w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa" - do 15 stycznia  2016 r.

Abstrakt opracowania powinien określać problem badawczy i informować o zastosowanych w opracowaniu metodach badawczych.

Informację o zaakceptowaniu tematu opracowania prześlemy do dnia 30 stycznia 2016 r.

Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji do dnia 29 lutego 2016 r.

Nadesłane opracowania będą podlegały recenzji.

Zaakceptowane opracowania będą publikowane w czasopismach:

- Gospodarka Materiałowa i Logistyka (8 punktów)

- Marketing i Rynek (9 punktów)

- International Journal of Management and Economics (12 punktów)
 

 
Organizatorzy nie przewidują publikacji opracowania - bez udziału Autora w konferencji.
 
Wymogi edytorskie dla opracowań publikowanych w czasopismach: Gospodarka Materiałowa i Logistyka; Marketing i Rynek
 • Objetość max. 0,5 ark. wydawniczego (wraz z przypisami)
 • Edytor: Microsoft Word;
 • Marginesy: wszystkie – 2,5 cm;
 • Czcionka – Times New Roman 12 pkt, odstępy między wierszami – 1,5;
 • Imię i nazwisko autora – wyśrodkowanie, 12 pkt; w przypisie dolnym: stopień naukowy,   imię i nazwisko, reprezentowana uczelnia i katedra(instytut); w przypadku autora komunikatu -  reprezentowana instytucja;
 • Tytuł artykułu - wyśrodkowanie, pogrubienie 16 pkt;
 • Tekst główny – normalny, wyjustowany, 12 pkt;
 • Śródtytuły – 12 pkt, wyśrodkowanie;
 • Przypisy dolne;
 • Tabele - Microsoft Word, 10 pkt, wyśrodkowanie; Tabela 1, Tytuł – 10 pkt, Źródło: 10 pkt
 • Rysunki i schematy – wyłącznie czarno-białe, Microsoft Word, numerowanie, tytuł oraz źródło – jak wyżej. 
Wymogi edytorskie publikowane w czasopiśmie International Journal of Management and Economics -
 patrz strona:
  
 
 

 RADA PROGRAMOWA i KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr hab. prof. SGH Halina Brdulak

prof. dr hab. Elżbieta Duliniec

prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

prof. dr hab. Jolanta Mazur

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop

dr hab. prof. SGH Izabela Kowalik

dr hab. prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk

dr hab. Tomasz Sikora

dr Teresa Dudzik

dr Dominika Mirońska

dr hab.  Ewa Lisowska

dr Joanna Żukowska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Lidia Danik

dr Teresa Dudzik

dr Dominika Mirońska

dr hab.  Ewa Lisowska

dr Piotr Zaborek

mgr Elżbieta Włodyka

 

 
 

 PARTNERZY

 

Partner głównyPartner 

 

 SEKRETARIAT KONFERENACJI

 

​Kolegium Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

02-554 Warszawa

al. Niepodległości 162

tel. +48 22 849 50 84

e-mail: elaw@sgh.waw.pl

 

 INFORMACJE

 
 
 
OPŁATA KONFERENCYJNA:    
 
​Opłata konferencyjna wynosi:
- dla uczestników polskich - 800,00 zł
- dla uczestników zagranicznych - 210,00 EUR 
 
Opłata konferencyjna obejmuje:
•materiały konferencyjne;
•uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji;
•posiłki w trakcie przerw w obradach;
•opublikowanie opracowania. 
 
 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 
Dla pracowników i doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej oraz studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
 
Wpłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.
 
Nazwa rachunku dla wpłat w PLN:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
95 1240 1040 1111 0010 5574 7272
 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika; konferencja TRANS'16
 
Nazwa rachunku dla wpłat w EUR:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
PL 03 1240 1040 1978 0010 5571 0234  
 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika; konferencja TRANS'16
 
SUGEROWANE HOTELE
 HOTEL REYTAN:

ul. Tadeusza Rejtana 6
02-516 Warszawa
Rezerwacja:
tel. +(48 22) 201 65 00
fax +(48 22) 201 65 55
e-mail: rez@reytan.pl
www.reytan.pl
Hotel położony najbliżej SGH - ok. 20 min. spacerkiem 
 
 
HOTEL MDM:

Pl. Konstytucji 1
00-647 Warszawa
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
www.hotelmdm.com.pl
Dojazd do SGH metrem
 
HOTEL METROPOL:

ul. Marszałkowska 99a
Central Reservation Office
Al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
hotel.mdm@syrena.com.pl
www.hotelmetropol.com.pl
Dojazd do SGH metrem