Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
World Economy 2019 : Co_jest_niemozliwe.Forum_Odpowiedzialnego_Rozwoju_w_kontekscie_niegodziwych_problemow
World Economy 2019
 

 Co jest niemożliwe? Forum Odpowiedzialnego Rozwoju- cele zrównoważonego rozwoju jako podstępne problemy

 
Przez ostatnie 50 lat szukaliśmy rozwiązań problemów takich jak: zmiana klimatu, erozja bioróżnorodności czy zminimalizowanie ubóstwa. Chociaż staraliśmy się z tym walczyć, nie byliśmy w stanie rozwiązać nawet najbardziej podstawowych problemów? Zgodnie z  logiką opartą na teorii Krzywych Kuznetsa, jeżeli PKB przekracza limit 10-12 tys.$ na osobę, analfabetyzm nie powinien więcej występować, a każda osoba powinna mieć przynajmniej dostęp do zdrowej pitnej wody. Na świecie wcale tak nie jest. Oczywiste jest więc, że coś zepsuliśmy.
17 celów zrównoważonego rozwoju zostało zaakceptowane przez 193 kraje członkowskie ONZ w 2016 r.
Cele te przywołują nam w pamięci Milenijne Cele Rozwoju. Cele te nie są nowe, lecz jest ich dwa razy więcej niż było ich w 2000 r. 169 pośrednich celów daje nam wystarczający obraz problemów globalnych do rozwiązania.
Niektóre globalne problemy środowiskowe nie dotykają bezpośrednio zdrowia człowieka, dlatego też trudno jest wzbudzić społeczne poparcie do działania. Często nawet naukowcy są podzieleni co do istoty problemu. Rezultaty mogą być osiągnięte tylko poprzez radykalne zmiany.
Dwa globalne problemy, na które musimy zwrócić szczególną uwagę to: zmiana klimatu i szybka utrata bioróżnorodności. Wspólną cechą tych problemów jest to, że zamiast zagrażać zdrowiu pojedynczych jednostek, narażają stabilność całego ekosystemu.
Jeżeli za tymi celami podążą państwa członkowskie ONZ, spodziewa się, że kilka oddziałujących procesów transformacyjnych rozpocznie się w okresie około 2030 r. 
Nowa gospodarka będzie niskoemisyjna, powracająca do punktu wyjścia. Gospodarka, która wykorzystuje osiągnięcia czwartej rewolucji przemysłowej, może odpowiedzieć na te wyzwania rozwiązaniami, które ulepszą sytuację i jakość życia dając jednocześnie zadowolenie obywatelom.
Cele Zrównoważonego Rozwoju mogłyby zostać osiągnięte. Ludzkość ma niezbędne do tego zasoby, istnieją też stosowne technologie. Tym, co może powodować trudności w rozwiązaniu tych problemów, jest coraz bardziej nierówny podział dochodów, który prowadzi do ubóstwa klasy średniej, a także fakt, że Cele Zrównoważonego Rozwoju, nie są dobrze skonstruowanymi problemami, lecz są podstępne (ang. wicked problems).
Co możemy zrobić, lub co powinniśmy zrobić żeby rozwiązać globalne problemy? Szukam odpowiedzi na te pytania w mojej prezentacji.