Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Globalizacja politycznie niepoprawna

 
​Z teorii handlu międzynarodowego wynika jasno, że idealna gospodarka światowa to gospodarka, w której towary i usługi przemieszczają się bez jakichkolwiek ograniczeń po całym świecie. Jeżeli dodatkowo towarzyszy temu możliwie nieograniczony przepływ kapitału i technologii, a częściowo również siły roboczej, to możemy być pewni, że, używając języka teorii ekonomii, czynniki produkcji zostaną będą używane tam, gdzie będzie to najefektywniejsze. Wtedy też wielkość dóbr materialnych dostępna człowiekowi będzie największa.
 
Nie ulega jednak wątpliwości, że taka sytuacja jest nie do pogodzenia z istnieniem suwerennych państw. Ich mieszkańcy musieliby się pogodzić z losem wyznaczonym im przez działający bez przeszkód mechanizm rynkowy o zasięgu globalnym. A ten mógłby np. doprowadzić do zamiany Chin w jedną wielką fabrykę (pozbawioną związków zawodowych), Stany Zjednoczone w laboratorium zapewniające wynalazki, Bliski Wschód, Rosję i Afrykę w wielkie zagłębia surowcowe, a resztę świata w dostawców produktów rolnych. Dodatkowo, Europa mogłaby zostać uznana za skansen.
 
Stąd też, akceptując ogólnie wszelkie zalety gospodarki rynkowej i konieczność nadania jej możliwie szerokiego zasięgu, społeczność międzynarodowa stara się już wielu dziesiątków lat „oswoić” mechanizm rynkowy. Na szczeblu narodowym służy temu polityka ekonomiczna państwa, a w skali międzynarodowej różnego rodzaju porozumienia międzynarodowe i działalność organizacji międzynarodowych. Wszystkie te poczynania z pewnością pozwalają osiągnąć znaczną część korzyści, które dałby nam hipotetyczny wolny rynek o zasiągu światowym. Co więcej, często pozwalają one osiągnąć to w sposób możliwy do zaakceptowania przez społeczeństwa poszczególnych krajów.
 
Jednak globalizacja, będąca swoistym hasłem przedstawionych wyżej procesów, pociąga za sobą nie tylko korzyści, ale także zagrożenia i ograniczenia zarówno charakterze ekonomicznym, jak i społecznym i politycznym. Niektóre z nich stały się prawdziwymi wyzwaniami dla całej ludzkości i poszczególnych społeczności. Chcielibyśmy, aby te właśnie zagadnienia stały się przedmiotem dyskusji w tym panelu.