Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Międzynarodowa polityka gospodarcza

 

Dyskusje panelowe są organizowane przez Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej oraz Katedrę Turystyki. Celem panelu jest przedstawienie polityki monetarnej i polityki fiskalnej na terytorium Unii Europejskiej (UE) od 2007 roku (początków światowego kryzysu) do 2013 roku, ocena skuteczności tych polityk w zwalczaniu kryzysu gospodarczego oraz zaproponowanie zmian systemowych mających na celu ich większą koordynację i tym samym większą skuteczność. Polityka gospodarcza będzie analizowana w dwóch obszarach: polityki monetarnej i polityki fiskalnej. Badania polityki monetarnej będą obejmowały politykę Europejskiego Banku Centralnego, jak również politykę monetarną banków centralnych krajów spoza strefy euro.

Polityka fiskalna jest realizowana na szczeblu UE (budżety UE) oraz niezależnie przez rządy wszystkich krajów UE. Zostanie przedstawiona analiza polityki fiskalnej wybranych krajów (tzw. krajów peryferyjnych) strefy euro. Niezależna polityka fiskalna prowadzona przez te kraje doprowadziła do II fazy kryzysu, tzw. kryzysu budżetowego. Polityka fiskalna tych krajów będzie analizowana w obszarze wpływów i wydatków budżetowych oraz relacji zadłużenia do produktu krajowego brutto. Polityka fiskalna na szczeblu UE będzie analizowana w trzech obszarach: polityki rolnej, polityki spójności oraz polityki konkurencyjności. W ramach polityki spójności UE będą badane: polityka regionalna, polityka energetyczna, polityka transportowa i polityka miejska i problemy turystyki.


Nowatorski charakter panelu polega na tym, że w poszczególnych opracowaniach przedyskutujemy zwłaszcza problemy i zjawiska ekonomiczne występujące w Unii Europejskiej od początku światowego kryzysu gospodarczego, które często nie dają się w pełni wyjaśnić przy wykorzystaniu dotychczasowego dorobku teorii ekonomii. Przedstawimy gruntowną analizę tych zjawisk oraz nowe wnioski i propozycje teorii ekonomii wyjaśniającej sytuację w gospodarce Unii Europejskiej oraz gospodarce światowej.