Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Odmiany (modele) kapitalizmu w Unii Europejskiej

 
​Celem panelu jest rozpowszechnienie wyników badań porównawczych dotyczących odmian (modeli) kapitalizmu. Panel stanowi również platformę umożliwiającą wymianę poglądów na temat natury i najważniejszych cech wyłaniającego się kapitalizmu w krajach postsocjalistycznych. Zapraszamy do udziału autorów referatów dotyczących aspektów metodologicznych w analizach porównawczych nad odmianami kapitalizmu w krajach postsocjalistycznych, a także autorów badań empirycznych na temat wyłaniających się modeli kapitalizmu. Jesteśmy otwarci na osoby reprezentujące różne dyscypliny w obszarze nauk społecznych.
 
Panel jest związany z badaniami prowadzonymi w Katedrze Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Jak wynika z tych badań, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW11) nie zbliżają się wyraźnie do żadnego konkretnego modelu kapitalizmu występującego w Europie Zachodniej. To stwierdzenie nie jest sprzeczne z faktem, że większość z tych krajów wykazuje najwyższe względne podobieństwo do śródziemnomorskiego modelu kapitalizmu. Kraje EŚW11 przyjęły otoczenie instytucjonalne będące połączeniem cech przeniesionych z czterech różnych modeli zachodnioeuropejskich (kapitalizm anglosaski, kontynentalny, nordycki i śródziemnomorski). W rezultacie pojawił się nowy, odrębny model kapitalizmu w byłych krajach socjalistycznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Aby uchwycić specyfikę architektury instytucjonalnej w krajach EŚW11 i najlepiej opisać jej charakter, zaproponowany został przez nas termin KAPITALIZM PATCHWORKOWY.