Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Problem kartelizacji gałęzi

 
​Sesję panelową organizuje Katedra Ekonomii Biznesu.  Celem panelu jest upowszechnienie wyników badań w zakresie problematyki kartelizacji rynków. Zaprezentowane zostaną warunki w jakich prawdopodobieństwo powstania kartelu w danej gałęzi istotnie wzrasta, a w jakich jego utworzenie jest znacznie utrudnione. Z kolei dyskusji poddane będą relacje pomiędzy kartelizacją gałęzi a współpracą badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Analiza modelowa wykazała, że zacieśnianie współpracy firm na etapie badawczo-rozwojowym zwiększa bodźce do utworzenia kartelu na rynku produktu końcowego i do kartelizacji całej gałęzi oraz obniża dobrobyt ogólnospołeczny. Ponadto, rozpatrzone zostaną interakcje pomiędzy współpracą przedsiębiorstw a innowacyjnością. Uwzględniony będzie efekt istnienia ochrony patentowej. Przeanalizowane zostaną związki pomiędzy ochroną patentową wynalazków a stabilnością karteli. W szczególności, podjęta będzie próba odpowiedzi na pytanie czy patenty sprzyjają rozpadowi czy raczej stabilizowaniu karteli.
 
Zapraszamy do udziału w tym panelu autorów prac na temat kartelizacji i monopolizacji rynków oraz dyskutantów.