Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wyzwania w biznesie międzynarodowym

 
Sesja panelowa "Wyzwania w biznesie międzynarodowym" ma na celu analizę wyzwań stojących przed międzynarodowym biznesem i międzynarodową przedsiębiorczością w erze globalizacji, cyfryzacji, rozwoju sieci społecznych i przemysłu 4.0. oraz wpływu tych czynników na internacjonalizację, marketing międzynarodowy i międzynarodowe marki przedsiębiorstw zarówno z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących.

Celem sesji panelowej jest przedstawienie i omówienie bieżących tendencji w ramach międzynarodowego biznesu i przedsiębiorczości. W szczególności tematyka dyskusji będzie obejmować:
  • instytucjonalne bariery ponadnarodowego biznesu i marketingu internetowego, motywy zastosowania narzędzi marketingu internetowego w komunikacji z zagranicznymi klientami oraz strategie marketingu internetowego skierowane do zagranicznych odbiorców,
  • współtworzenie wartości przez konsumentów na rynkach międzynarodowych (globalnych),
  • wyzwania stojące przed firmami i markami z rynków wschodzących wchodzącymi na rynki zagraniczne, w tym efekt kraju pochodzenia i etnocentryzm konsumentów,
  • czynniki sukcesu internacjonalizacji MŚP, w tym międzynarodowych działań marketingowych,
  • internacjonalizację MŚP zgodnie z modelem born global,
  • społeczną odpowiedzialność biznesu na globalnym rynku,
  • udział kobiet w przedsiębiorczości międzynarodowej,
  • osiąganie przewagi konkurencyjnej.