Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 The art of business - wartości i etyka jako fundamenty długofalowego rozwoju

 

Tezy wprowadzające do panelu:

  • Kultura biznesowa niezbędna do funkcjonowania nowoczesnej gospodarki powinna opierać się na szacunku i zaufaniu dla partnerów biznesowych, w pracy zespołowej, w kontaktach z klientami. Wypracowywana powinna być na tradycji, wzmacniana poprzez mechanizmy i regulacje społeczne, które eliminują naganne praktyki i promują te właściwe.
  • Umiejętności społeczne, poziom ich integracji społecznej, gotowość do dobrowolnego stowarzyszania się i działania „pro bono”, transparentność instytucji publicznych i przedsiębiorstw, to ciągle wyzwanie, szczególnie ze względu na model szybkiego bogacenia się. Pojęcie sukcesu, nadal głównie kojarzy się ze zgromadzonym majątkiem (osiągnięciami) a nie innymi wartościami: tzw. spuścizną, szczęściem i znaczeniem społecznym.
  • Nieznajomość prawa czy wręcz przyzwolenie na omijanie prawa dla osiągania zysków są również efektem braku posiadania odpowiedniej jakości i przeregulowanego prawa ale tez braku kultury wewnętrznej zasad przestrzeganiu ładu korporacyjnego. Wyzwaniem etycznym  jest nadal nieuczciwa konkurencja, szczególnie w zakresie zamówień publicznych.
  • Innowacyjna gospodarka powinna być oparta na zbiorowym wysiłku wielu kooperujących podmiotów, które muszą się obdarzać zaufaniem tworząc nowe rozwiązania o dużym ładunku własności intelektualnej - współtworzonej i współużytkowanej przez członków takich ekosystemów. Kultura obrotu tą własnością jest niezbędna do jej tworzenia. Brak zaufania pomiędzy stronami tego procesu to jeden z ważnych hamulców inwestycji.

Uczestnicy debaty:

Nasi paneliści oraz prowadzący spotkanie proponują wylosowanym uczestnikom po dwie sesje mentoringowe, na których można będzie omówić temat, który danego studenta szczególnie interesuje. Mentorzy będą służyli pomocą oraz radą jak najlepiej pokierować swoją ścieżką kariery zawodowej​.​