Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
World Economy 2019 : World Economy 2019 – Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
World Economy 2019
 

 World Economy 2019

 
Znak_NBP_formułka_zielony.png 
 
​Międzynarodowa konferencja
World Economy 2019
Learning from the Past and Designing the Future
 
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dn. 9-10 maja 2019 r. zorganizowało Międzynarodową Konferencję nt. World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future (WE2019).
 

 
 
Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Kolegium/Wydziału Handlu Zagranicznego oraz jubileuszu wybitnych profesorów Kolegium: Adama Budnikowskiego, Elżbiety Duliniec, Tomasza Gołębiowskiego, Jolanty Mazur, Ryszarda Rapackiego, Dariusza Rosatiego oraz Andrzeja Sznajdra.  Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy z kraju i zagranicy. Wydarzenie było doskonałą okazją do refleksji nad rozwojem międzynarodowej ekonomii i biznesu przez dziesięciolecia, torując drogę do wspólnego kształtowania przyszłości.
 
Konferencja World Economy 2019 miała na celu:
 • analizowanie współczesnych zagadnień teoretycznych i empirycznych w ekonomii i międzynarodowym biznesie,
 • upowszechnianie wyników badań i dzielenie się spostrzeżeniami z innymi specjalistami w zakresie wyzwań, dylematów i postępów związanych z rozwojem gospodarki światowej,
 • stworzenie otwartego i inspirującego forum wymiany wiedzy i doświadczeń wśród nauczycieli akademickich, liderów biznesu, przedsiębiorców i praktyków.
 

Program konferencji obejmował:

 • sesje plenarne z głównymi prelegentami wysokiego szczebla,
 • uroczystości rocznicowe,
 • laboratoria młodszych naukowców,
 • warsztaty dla doktorantów,
 • kilka wydarzeń dodatkowych uświetniających jubileusze 70-lecia.


Podczas konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące:

 • nowych zjawisk w gospodarce światowej,
 • procesów integracyjnych i dezintegracyjnych w gospodarce światowej,
 • inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście globalizacji rynków,
 • czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, branż i przedsiębiorstw.
 

Nadesłane prace po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w jednym z następujących czasopism:

 
​​
 
 
 

 English language version

 
ico-eng.png
 

 Patronat

 
PTE-logo.png

 

 Kontakt

 

​Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

e-mail: worldeconomy2019@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 93 50

 

 Rada naukowa

 

prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
prof. dr hab. Jerzy Menkes
prof. dr hab. Jacek Miroński
prof. dr hab. Leokadia Oręziak
prof. dr hab. Adam Szyszka
prof. dr hab. Marzenna Weresa
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH
dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH
dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
dr hab. Mariusz J. Radło, prof. SGH
dr hab. Jürgen Wandel, prof. SGH
dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH

 

 Komitet organizacyjny

 

dr Katarzyna Sum - przewodnicząca
dr Lidia Danik - przewodnicząca

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska , prof. SGH
dr Krzysztof Falkowski
dr Patrycja Graca-Gelert
dr Katarzyna Kamińska
dr Michał Konopczak
dr Łukasz Kryśkiewicz

dr Honorata Nyga-Łukaszewska
mgr Katarzyna Kowalska
mgr inż. Karolina Nivette
mgr Natalia Szomko